Innenriks

Naturvernforbundet snur om oljeskatten – MDG kaller det en milliardfest for olja

Naturvernforbundet har snudd i synet på oljeskatten og mener regjeringens forslag ikke er bra i det hele tatt. MDG sier oljeindustrien får en milliardfest.

Av Snorre Scjønberg

Detaljene i oljeskattforslaget ble kjent da regjeringen la ut høringsnotatet fredag.

Regjeringen har lagt stor vekt på at klimaforbundene er fornøyde med forslaget de la fram om ny oljeskatt. Nå sier imidlertid leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet at skatteforslaget er langt verre enn først antatt.

– Dette er ingen seier for miljøbevegelsen, sier han til Aftenbladet/E24.

– Det nye forslaget vil ha en boost-effekt for oljeselskapene på kort sikt som vi så i koronapakken. Med full avskriving på ett år, gis selskapene mer kapital på kort sikt, mens statens oppside skyves lenger fram i tid enn det som har vært tilfellet med den eksisterende ordningen, fortsetter Gulowsen.

– Riktig retning

Til NTB presiserer Gulowsen at oljeskattforslaget er et skritt i riktig retning, men han sier forslaget ikke gjør alt regjeringen ga inntrykk av da det ble presentert.

– Det er ikke så bra som vi først trodde når vi leser forslaget med liten skrift. Det betyr ikke at leterefusjonsordningen forsvinner, den blir bare svekket og har en bieffekt av at oljeselskapene får mer penger på kort sikt, som vi synes er uheldig, sier Gulowsen.

– Men retningen er viktig og bra, understreker han.

Milliardfest

Han sier forslaget ikke møter miljøbevegelsens krav. Frode Pleym i Greenpeace Norge sier organisasjonen støtter forslaget, men at det ikke går langt nok.

Miljøpartiet de Grønnes Oslo-politiker Lan Marie Berg sier det er utrolig trist å se klimapartier som Venstre og SV juble for forslaget.

– Forslaget til ny oljeskatt innebærer en milliardfest på 45 milliarder kroner for oljeindustrien i 2022. Det er mer enn hele det norske bistandsbudsjettet. Dette viser at Norge trenger et stort og våkent MDG på Stortinget, sier Berg.

– Dette må være valgkampens største klimabløff fra Venstre og regjeringen. Jeg er glad for at Naturvernforbundet nå også kritiserer forslaget, sier MDGs førstekandidat i Oslo.

Gullkantede ordninger

MDG peker på at leterefusjonsordningen i praksis videreføres, men kuttes fra 78 prosent som tilbakebetales til 71,8 prosent.

– Forslaget viderefører i praksis de gullkantede ordningene som gjør det superlønnsomt å drive med mer oljeleting, som Venstre påsto var avviklet. Det er bra bløffen nå blir avdekket, sier Berg.

Miljøpartiet sier høringsnotatet viser at skattesystemet endres på en måte som gjør at oljeselskapene sitter igjen med flere milliarder kroner neste år. De viser til Finansdepartementets beregning om at endringene vil gi staten 45 milliarder kroner i tapte inntekter i 2022.

SV: Et skritt i riktig retning

SVs Lars Haltbrekken sier til NTB at han synes det blir merkelig av MDG å gå til angrep på de andre klimapartiene i denne saken.

– Dette forslaget er et viktig skritt i riktig retning. Men vi skal mye lenger enn dette, sier Haltbrekken.

Han peker på at SV vil avvikle oljeskattløsningen Stortinget vedtok i fjor, men sier at partiet vil ha oljeskattendringene regjeringen la fram denne uka. I tillegg vil SV jobbe for å øke CO2-avgiften til oljeselskapene, innføre en produksjonsavgift og se på ytterligere innskjerpinger i skattesystemet.

– Dette forslaget løser ikke alle problem, men det gjør at det blir mindre attraktivt å lete etter olje, og vi får et mer nøytralt skattesystem, sier Haltbrekken.

Om MDGs påstand om at skattesystemet inviterer til milliardfest for oljeselskapene neste år, sier Haltbrekken at det ikke er så enkelt som det.

– Det blir en skjerpelse i de årene som følger. Når du investerer i et oljefelt må du tenke langsiktig og ikke bare på det første året. Det er ikke så enkelt som MDG prøver å framstille det som, sier Haltbrekken.

Venstre: Mer opptatt av valgkamp

Venstres Ola Elvestuen, tidligere klima- og miljøminister, sier at kritikken fra Naturvernforbundet og MDG bærer preg av valgkamp.

– Det som kom fram i høringsnotatet, er akkurat det samme som ble sagt på tirsdag. Leterefusjonsordningen videreføres ikke. Denne endringen vil sammen med økning i CO2-avgiften føre til mindre leteaktivitet, færre felt som åpnes og at feltene som er åpne i dag, avvikles tidligere, sier Elvestuen.

– Det er ingen tvil om at når selskapene sitter med hele risikoen, så vil det føre til en høyere terskel for ny leting, sier Elvestuen

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her

Mer fra Dagsavisen