Innenriks

Hatkrimgruppe etterforsker tyveri og hærverk mot Pride-flagg

Politiets hatkrimgruppe har satt i gang etterforskning etter at flere Pride-flagg i Oslo er blitt stjålet eller ødelagt.

Pride-flagg som er blitt heist ved skoler og andre bygninger i hovedstaden, er blitt stjålet, tent på eller ødelagt på annet vis.

– Oslo politidistrikt har på nåværende tidspunkt mottatt fem anmeldelser på skadeverk og tyveri av Pride-flagg. Fire av sakene er i enhet øst, forteller politioverbetjent Monica Lillebakken, fagleder i hatkrimgruppa, til Nordstrands Blad.

Politiet har hentet inn videobilder i flere av sakene. De sier det ser ut til at ungdom har stått bak i de tilfellene der gjerningspersonene er fanget på film.

– Politiet ser alvorlig på disse sakene. Politiet vil videre undersøke om det ligger et hatkrimmotiv bak de straffbare forholdene, sier Lillebakken.

Mer fra Dagsavisen