Innenriks

Solberg åpner Norge mer enn planlagt

Statsminister Erna Solberg sier regjeringen har besluttet å åpne opp litt mer enn det som er varslet i trinn tre, fra og med 20. juni.

– Smittetallene går ned, antall sykehusinnleggelser synker, og rundt halvparten av befolkningen over 18 år har fått minst én vaksinedose. Norge er i rute, og vi er klare for å gå til trinn tre i gjenåpningen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor, skriver regjeringen (se faktaboks over lettelsene nederst i saken).

Fra søndag 20. juni klokken 12 kan skjenkekranene igjen være åpne til etter klokka 24, men man kan fortsatt ikke slippe inn nye gjester etter midnatt. Det åpnes for flere deltakere på private og offentlige arrangementer.

– Vi er i rute. Det er på tide å få fart på Norge, sier Solberg.

Åpner for større arrangementer

På private arrangementer i enten leid lokale eller på offentlig sted kan opptil 100 personer samle seg fra og med søndag klokken 12, melder regjeringen.

For offentlige arrangementer blir det forskjell på arrangementer med eller uten test eller koronasertifikat.

På arrangementer uten bruk av test eller koronasertifikat innendørs blir det åpnet for inntil 1.000 personer med faste, tilviste plasser. Uten faste plasser er taket på 400 personer. Utendørs er takene på henholdsvis 2.000 personer fordelt på fire kohorter, og 800 personer fordelt på fire kohorter.

Arrangementer som bruker test eller koronasertifikat, kan ta imot 50 prosent av kapasiteten til arrangementsstedet. Innendørs kan det være maksimalt 2.500 personer fordelt på fem kohorter med faste plasser, eller 1.000 personer fordelt på to kohorter uten faste plasser. På utendørsarrangementer kan det være opptil 5.000 personer fordelt på ti kohorter med faste plasser, eller 2.000 personer fordelt på fire kohorter uten faste plasser.

Søknad om kjærestebesøk

Regjeringen har også besluttet å lette på enkelte av de strenge innreiserestriksjonene som har vært til Norge.

Nå kan familie og kjærester som bor i EU/EØS og Storbritannia, slippe inn i Norge. Kjærester må ha vært sammen i minst ni måneder og ha møttes fysisk tidligere, og i tillegg må de sende inn søknad til UDI.

– Vi diskriminerer nettdating litt her, men det må vi tåle, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Norge åpner også for innreise med EU-koronasertifikat fra 24. juni og går over til EUs fargekoder. Kommer du fra rødt land må du i innreisekarantene på egnet sted, kommer du fra mørkerødt land må du på karantenehotell. Det globale reiserådet oppheves for EU/EØS, Schengen og Storbritannia den 5. juli.

Statsminister Erna Solberg sier lettelsene vil innebære mer reising og følgelig også mer usikkerhet.

– Når vi nå åpner opp, er det viktig å ha med seg et bakteppe. For selv om mange land nå har mindre smitte, er det fremdeles en uforutsigbar smittesituasjon mange steder i verden. Og det er stor usikkerhet knyttet til mutasjonene, sier statsministeren.

Letter på anbefalinger

Regjeringen øker makstaket på gjester i eget hjem til 20 og sier beskyttede, altså de som har fått minst dose én av vaksinen og det har gått tre uker, ikke teller med.

De opprettholder anbefalingen om enmetersregel, men åpner for at beskyttede kan ha nær sosial kontakt med andre beskyttede og ubeskyttede.

Det åpnes også for mer fysisk undervisning i høyere utdanning og rådet om at alle som kan bør ha hjemmekontor, erstattes med råd om delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.

Breddeidretten får unntak fra anbefalingen om en meters avstand både ute og inne dersom det er nødvendig for å utføre aktiviteten.


Dette er de nasjonale tiltak som gjelder på trinn 3:

Anbefalinger for hele landet

 • Hold 1 meter avstand. Hold hendene rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Sosial kontakt
 • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. (nytt)
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
 • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.

Reiser

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
 • Personer som ikke er beskyttet. Folk oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Skoler og barnehager

 • Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

Arbeidsliv

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. (nytt)
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)
 • Generelle smitteverntiltak.
 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet, trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. (nytt)

Arrangementer (både private og offentlige)

 • Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.
 • Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk, bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)
 • Sommer- og aktivitetsleir (nytt)
 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett

 • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)
 • Regler for hele landet
 • Handelsnæringen
 • Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

Arrangementer

 • Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt)
 • Offentlige arrangementer (nytt): Med faste tilviste plasser: Inntil 1.000 personer (500x2 kohorter) innendørs og inntil 2.000 personer (500x4) utendørs.
 • Uten faste plasser: inntil 400 (200x2) innendørs, 800 utendørs (200x4).
 • For arrangementer der testing eller koronasertifikat tas i bruk:
 • Faste tilviste plasser: 50 prosent kapasitet opp til maks 2.500 personer (500x5) innendørs eller 50 prosent kapasitet opp til maks 5.000 personer utendørs (500x10)
 • Uten faste plasser: Opptil 1.000 innendørs og 2.000 utendørs. Maks 50 prosent kapasitet begge steder, og i kohorter på 500 personer.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Skjenkestoppen kl. 24 oppheves. (nytt)
 • Innslippsstopp kl. 24 opprettholdes.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.