Innenriks

Stortinget strides om statsstøtte til Human Rights Service

De rødgrønne går inn for å be regjeringen fjerne statsstøtten til den omstridte organisasjonen Human Rights Service (HRS).

Av Bibiana Piene

I et såkalt anmodningsvedtak ber Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV regjeringen om ikke å videreføre støtten til HRS i statsbudsjettet for neste år.

Fredag neste uke skal Stortinget stemme over forslaget.

De tre partiene ber også regjeringen oppheve retten Human Rights Service har til å foreslå nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE). HRS er kjent som en både innvandrer- og islamkritisk organisasjon.

Fått over 26 millioner

Innstillingen fra justiskomiteen kom tirsdag. Der går det fram at HRS har fått nær 26,2 millioner kroner i statlige overføringer siden 2005.

I årets statsbudsjett ble støtten på 1,8 millioner kroner videreført.

Støtten til HRS har skapt strid flere ganger de siste årene. I 2018 forsøkte daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) å kutte i støtten med 500.000 kroner, noe som førte til at daværende regjeringspartner Frp, som lenge har vært en av HRS' varmeste forsvarere, reiste bust.

Feil prosess

Høyres medlemmer i justiskomiteen mener imidlertid at spørsmålet om HRS-støtten skal videreføres eller ei, er noe som hører innunder den ordinære budsjettprosessen.

– Regjeringen vil høsten 2021 oversende sitt forslag til statsbudsjett for 2022 til Stortinget, og det er derfor ikke naturlig å si noe om innholdet i forslaget på nåværende tidspunkt, skriver de i innstillingen.

Det ligger dermed an til at forslaget ikke vil få flertall.

Også Frp er sterkt imot å skrote HRS-støtten.

– Ikke mer støtte

De rødgrønne ligger imidlertid godt an til å overta regjeringskontorene etter stortingsvalget til høsten. Dermed kan støtten til HRS likevel stå for fall.

– Hvis det blir en rødgrønn regjering til høsten, kommer ikke HRS til å få mer støtte, slår Aps Martin Henriksen, som sitter i justiskomiteen, fast overfor NTB.


Mer fra Dagsavisen