Innenriks

HRS foreslår UNE-medlemmer

Flere nye organisasjoner får foreslå medlemmer til Utlendingsnemnda. Blant dem islamkritiske Human Rights Service.

– Fy f... Dette bør være spikeren i kista for UNE.

Det er Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter, sin umiddelbare reaksjon på at Human Rights Service (HRS) skal foreslå nemndmedlemmer til Utlendingsnemda (UNE).

Forrige gang regjeringen pekte ut organisasjoner med forslagsrett var i 2012. Den gang var HRS ikke en av disse.

Organisasjonen har markert seg som en markant kritiker av islam og norsk innvandringspolitikk.

– De kunne like gjerne gitt forslagsrett til Pegida, mener Berglund Steen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hvorfor ikke?

– Det ubeherskede utbruddet forteller nok det det er å si om Berglund Steen og Antirasistisk Senters tilstand uten at vi skal legge sten til byrden, svarer

redaktør Nina Hjerpset-Østlie i HRS.

– Hvorfor er det viktig at også HRS får foreslå medlemmer til Utlendingsnemnda?

– Hvorfor ikke? Vi er nok vel så relevante å spørre om innvandring og integrering enn noen andre, ettersom det er det vi jobber mest med, sier leder Rita Karlsen i HRS.

– Vil breie ut

Justisdepartementet svarer at de er opptatt av at nemndmedlemmene og organisasjonene som bidrar til utvelgelsen avspeiler en bredde.

– Utvalget av organisasjoner som fram til nå har bidratt til utvelgelsen har etter vår mening ikke representert et bredt nok spekter av befolkningen. Derfor har vi utvidet denne gruppen av organisasjoner for å sikre en bred representasjon, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) til Dagsavisen.

KrF vil ha begrunnelse

Kristelig Folkeparti stiller seg svært undrende til at HRS nå skal foreslå hvem skal avgjøre skjebnen til innvandrere som har klagd på avslag på opphold.

– Vi må ha klare regler for hvem som skal få foreslå nemndmedlemmer. Etter det jeg ser skal det være en humanitær organisasjon, og jeg trodde ikke HRS var en humanitær organisasjon. KrF ønsker ikke at det skal være noe meningssensur her, men vi ønsker en begrunnelse for hvorfor HRS skal få denne forslagsretten, sier stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF).

Husker du denne? Disse 8 bør bli Årets Navn før Hege Storhaug

Flere nye

Det er også flere andre organisasjoner som har fått forslagsrett som ikke hadde det ved forrige runde. Både Caritas, LIM, Minotenk, JustUnity, Stefanusalliansen og MIR får nå foreslå medlemmer. Det skal oppnevnes om lag 360 nemndmedlemmer av regjeringen, herav 20 såkalte stornemndmedlemmer. Halvparten av nemndmedlemmene skal være foreslått av «humanitære organisasjoner». Den andre halvparten skal være foreslått av Justisdepartementet ved fylkesmennene, Utenriksdepartementet og Norges Juristforbund.

Nyeste fra Dagsavisen.no: