Innenriks

Meldeplikt kostet 7.050 førerkortet

Fylkesmennene tilrådde politiet å inndra 7.050 førerkort i fjor, etter meldinger fra leger, psykologer og optikere. Om lag hver femte av disse sjåførene var over 80 år.

Dette går fram av tall Dagsavisen har innhentet fra Helsedirektoratet, i etterkant av at Stortinget nylig vedtok å fjerne kravet om helseattest for sjåfører over 80 år.

Les også: Dette er det verste med alle andre i trafikken

– Flere ganger høyere

I tillegg til dem som mistet førerkortet etter tilrådinger fra fylkesmennene, kommer de som mistet førerkortet nettopp fordi de ikke fikk en slik helseattest, opplyser avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

– Det finnes ikke tall for hvor mange førerkort som ikke har blitt fornyet fordi søker ikke har fått helseattest av lege, eller i samråd med lege har valgt å avslutte kjøringen når førerkortet skulle fornyes. Dette tallet er trolig flere ganger høyere enn antallet førerkort som blir inndratt, sier Haug.

SVs Arne Nævra, som fikk med seg både Ap og Frp på at det var fornuftig å fjerne helseattesten, fastholder likevel at det var en riktig beslutning av Stortinget.

– Jeg kan ikke se at disse tallene i større grad rettferdiggjør helseattest for eldre, mener han.

Les også: Én million hytteturer med bil

– Plikt til å melde fra

Som Dagsavisen skrev i forkant av stortingsvedtaket, advarte både Nasjonalforeningen for folkehelsen og Sps Kjersti Toppe kraftig mot å fjerne kravet om obligatorisk helseattest for dem som vil fortsette å kjøre bil etter fylte 80 år.

– Vi er svært bekymret for ytterligere svekkelse av muligheten til å forhindre at sjåfører med demens får beholde førerkortet, uttalte generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Helseattesten er den eneste kontrollmekanismen vi har i dag. Uten et krav om helseattest vil ingen oppsøke legen, for ingen vil jo miste førerkortet, advarte Toppe.

Arne Nævra avviste i samme sak at det nå blir null kontroll med de eldste bilførerne.

– Det er slett ikke som Kjersti Toppe sier at helseattesten er den eneste kontrollmekanismen vi har i dag. Leger, optikere og psykologer har etter helsepersonelloven paragraf 34, plikt til å melde fra til Fylkesmannen hvis det er mistanke om en helsesvekkelse som varer over tid, påpekte han.

Les også: Elbil-eiere lader hjemme

Oftest kognitiv svikt

Denne meldeplikten resulterte altså i 7.050 tilrådinger til politiet om å inndra førerkort i fjor, omtrent like mange som i 2019 og 2018, får Dagsavisen opplyst i Helsedirektoratet.

– Helsedirektoratets vurdering er at meldeplikten respekteres, sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug.

– Det kan selvfølgelig være vanskelig i noen tilfeller å ta opp med pasienten at helsekravene til førerkort ikke er oppfylt, men meldeplikten er lovfestet i helsepersonelloven.

2.223 av fylkesmennenes tilrådinger, nær en tredel av dem, gjaldt kognitiv svikt hos sjåførene. 11 prosent i denne gruppen var over 80 år. Kun i underkant av 2 prosent blant dem med konstatert kognitiv svikt, var under 60 år.

De andre viktigste grunnene til tilrådinger om å inndra førerkort var epilepsi (1.436), bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen (1.304), nevrologiske sykdommer (772) og sviktende syn (536).

Samlet sett, når alle diagnoser inkluderes, gjaldt 1.255 tilrådinger sjåfører over 80 år, noe som utgjør en andel nær 18 prosent av totalen.

Men også unge sjåfører mistet førerkortet av ulike helsemessige årsaker i fjor. 298 av tilrådingene (drøyt 4 prosent) gjaldt personer mellom 16 og 25 år.

Les også: Vedum vil ha gratis ferge i distriktene

– Går litt på autopilot

– Det er selvsagt avgjørende viktig at helsepersonell følger sin plikt om å melde inn klare mistanker om uegnethet for bilkjøring ved alle konsultasjoner med pasienter, uansett alder, understreker Arne Nævra.

Han har merket seg at blant de 7.050 tilrådingene om å inndra førerkort i fjor, var det relativt få som gjaldt personer over 80 år, både totalt sett og med tanke på kognitiv svikt.

– Det er en tendens til at mange går litt på autopilot og tenker at eldre per definisjon skaper utrygg trafikk når de er bak rattet. En rekke rapporter jeg har vist til, viser at det ikke er tilfelle, påpeker Nævra.

Sps Kjersti Toppe vurderer de 7.050 tilrådingene helt annerledes.

– Jeg mener at dette viser at det faktisk er gode grunner for å ha helseattester for eldre over 80 år, og at det er en svakhet om dette nå forsvinner. Forsvinner helseattestene er det mye større risiko for at leger ikke får vurdert akkurat dette, i en ellers travel hverdag.

Les også: Støtter lyntog gjennom Østfold (+)

– Viktigheten av sjekkpunkt

Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen er av samme oppfatning.

– At nær en tredjedel av inndragelsene er knyttet til kognitiv svikt, viser viktigheten av å ha slike sjekkpunkt som helseattest for de eldre, mener hun.

– Å kjøre bil er et stort ansvar. Vi har en nullvisjon for drepte i trafikken i Norge. Da er det også viktig med systemer som fanger opp sjåfører som av ulike grunner kan utgjøre en risiko for seg selv eller andre.

Gerhardsen er fortsatt svært skuffet over Stortingets vedtak om å fjerne helseattesten.

– Her har partiene verken lyttet til Trygg trafikk eller våre advarsler. Med dette vedtaket skyves enda mer av ansvaret for å følge opp personer med demens over til pårørende. Det er et ansvar de ikke skal ha, men som SV, Ap og Frp nå har gitt dem.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen