Innenriks

Full støtte til Løvemammaene i Stortinget: – Dette er en stor seier for oss

Det er nå klart at regjeringen må endre regelverket slik at familier med syke barn ikke mister hjelpestønaden under lange sykehusopphold.

– Dette er en stor seier for oss og en sak som berører oss veldig. Det er godt å se god politikk, sier Elin Gunnarsson, kontaktperson i organisasjonen Løvemammaene, som jobber for rettighetene til syke og funksjonshemmede barn.

For to uker siden skrev Dagsavisen om Løvemammaene som har kjempet for at familier som har alvorlig syke barn, ikke skal miste hjelpestønaden når barnet må oppholde seg på sykehus i flere måneder.

SV, Ap, Frp og Sp gikk sammen for å sikre flertall for å endre loven slik at familiene det gjelder får beholde denne stønaden.

Sist tirsdag ble saken behandlet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Det endte med at også regjeringspartiene støttet forslaget om å endre loven.

– Det synes vi selvsagt er veldig bra, og denne saken er et bevis på at politikerne har lyttet. Dette betyr alt for familiene det gjelder. Nå slipper de å bekymre seg for det økonomiske når barna blir lagt inn på sykehus, sier Gunnarsson og legger til:

– Det var en urett at de ble fratatt stønaden. Nå har politikerne gjort rett.

Les også innlegget fra Løvemammaene: Et rom med ballonger

Sakens kjerne 

Saken som nå er ferdigbehandlet i arbeids- og sosialkomiteen, startet med at Løvemammaene i august i fjor fortalte om en familie som hadde fått et tilbakebetalingskrav fra Nav på 35.000 kroner fordi datteren hadde vært på sykehus i mer enn tre måneder.
 
I folketrygdloven står det at retten til grunnstønad eller hjelpestønad faller bort «når et medlem oppholder seg i en institusjon». Det er imidlertid unntak fra bestemmelsen og ytelsen skal ikke stoppes ved «korttidsopphold under tre måneder».

Løvemammaene mente det var helt urimelig at foreldre fratas stønaden om et sykehusopphold varer i mer enn tre måneder. Til Dagsavisen uttalte Gunnarsson:

– At sykehusopphold sammenlignes med avlastning, er en hån mot alle oss pårørende til syke barn. Vi bør anerkjennes som en viktig ressurs og ikke bli straffet.

Hovedargumentet til Løvemammaene har vært at omsorgsoppgavene til foreldre med alvorlig syke barn ikke opphører når barna blir innlagt, men at de tvert imot ofte blir tyngre på sykehus. 

Ifølge Gunnarsson fikk de inn flere saker der fortvilte foreldre fortalte om tilbakebetalingskrav fra Nav. Hun er selv mor til et barn som har en sjelden muskelsykdom. Sønnen er avhengig av respirator og trenger tilsyn av assistenter døgnet rundt. Gunnarson har ikke selv fått tilbakebetalingskrav fra Nav, men vet godt hva et langtidsopphold på sykehus med sykt barn innebærer.

– Jeg bodde på sykehuset sammen med min sønn de første fire månedene etter at han ble født. Da var jeg på sykehuset hele tida. De fleste foreldre klarer ikke engang å gå fra barna på natta. Det er sånn vi mennesker fungerer, og sykehusene har ikke kapasitet til å ta seg av omsorgen, uttalte hun da Dagsavisen skrev om saken sist.

Les også: Permitterte savner oppfølging: – Å gå ledig så lenge, er skadelig både psykisk og fysisk (+)

Støttes av alle partier

I november i fjor fremmet SV følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag for å sørge for at barn under 18 år ikke trekkes i grunn- eller hjelpestønad som følge av langvarige sykehusopphold.»

Det er dette forslaget et en samlet komité nå har gått inn for.

Solfrid Lerbrekk, som sitter i komiteen for SV, er glad saken er løst seg og at også regjeringspartiene stilte seg bak forslaget.

– Det er svært gledelig at vi får gjennomslag i en så viktig sak for dem det gjelder. Reglene var urettferdige, og da er det bra at vi får endret dem.

SV-politikeren berømmer Løvemammanene.

– Det er Løvemammaene som skal ha fortjenesten her, det er de som har løftet saken fram til oss. Uten dem hadde vi ikke fått fram detaljene i denne saken så godt.

Hun forventer nå at regjeringen raskt fremmer et lovforslag som sikrer at familiene får beholde støtten.

– Det er relativt små lovendringer som skal til, så jeg forventer at de får gjort dette i løpet av våren, sier Lerbrekk.

For to uker siden skrev Høyres Heidi Nordby Lunde til Dagsavisen at «det er litt uklart hva et lovforslag skal løse når det gjelder akkurat denne stønaden, med mindre hensikten er å gi støtte til utgifter en faktisk ikke lenger har grunnet sykehusoppholdet». Hun skrev også at partiet så på «løsninger som ivaretar disse familiene».

I en e-post skriver Nordby Lunde nå at Høyre i utgangspunktet mente at eksisterende lovverk ivaretar dem det gjelder, men at det er grunn til å se nærmere på «enkelte sider av hjelpestønaden».

–  Når regjeringen nå skal fremme lovforslag om dette og sende det ut på høring, så vil vi nettopp kunne få sett på helheten i stønadene.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen