Innenriks

FHI vil foreløpig ikke endre vaksinestrategien

Folkehelseinstituttet vil inntil videre vente med å endre vaksinestrategien, men vurderer fremdeles regional skjevfordeling av vaksiner.

Etter utbruddet av den engelske koronavarianten i Nordre Follo, har FHI vurdert er smittepresset i Oslo og kommunene rundt sett opp mot andre regioner i landet.

– For å komme til en endelig beslutning, må vi få bedre oversikt over utbredelse av virusvarianten i dette området og hvordan smittespredningen med den engelske varianten er i resten av landet, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI i en pressemelding.

Byrådsleder Raymond Johansen sa på gårsdagens pressekonferanse at det ikke bør være noen tvil om at Oslo-regionen bør prioriteres i vaksinearbeidet, og at de prøvene Oslo har sendt inn må testes for den nye virusmutasjonen så raskt som mulig.

– Jeg har tatt opp dette med FHI, Helsedirektoratet og helseministeren. Vi kan ikke gjøre annet enn å påpeke det store behovet av vaksiner. Helsemyndighetene sier at de ikke vet hvor det neste utbruddet vil oppstå, men vi vet at det trives blant folk. Og Oslo har mest folk, så vi vet med sikkerhet at det vil komme hit, sier Raymond Johansen.

Les også: Byrådsleder Raymond Johansen: – At vaksiner til Oslo-regionen prioriteres bør være en selvfølge

Analyserer prøver på spreng

Han antyder at spørsmålet om skjevfordeling av vaksinene kan bli mer aktuelt hvis man får bekreftet at det muterte viruset i Nordre Follo har spredd seg i Oslo-regionen.

Prøver fra Follo og Oslo-områder analyseres nå for å se hvor utbredt virusvarianten er.

– Vi vil snart kunne ha et bedre bilde av utbredelsen av den engelske virusvarianten i Oslo og kommunene rundt Oslo, og vil dermed gjøre bedre vurderinger av om endringer i vaksinefordeling er hensiktsmessig. Vi vil ikke gjøre slike endringer forhastet, sier Bukholm.

FHI understreker at det er viktig at personer med økt risiko for alvorlig sykdom får tilbud om vaksine, og at det ikke er dokumentert at vaksiner raskt bidrar til å dempe smittetrykket.

Les også: Oslo ber regjeringen sørge for at alle positive koronaprøver i Oslo-regionen testes for mutasjoner

– Andre tiltak gir bedre effekt

– Effekten av økt vaksinasjon i forbindelse med utbrudd vil først komme flere uker etter at tiltaket er iverksatt. Andre smitteverntiltak har raskere og bedre effekt på kort sikt, sier Bukholm.

Helseminister Bent Høie (H) sa lørdag til Aftenposten at regjeringen ikke vil ta en politisk beslutning om å overstyre FHIs vaksinestrategi.

– Jeg er helt enig i at alt til slutt er politiske beslutninger. Men hvem som skal få vaksine og i hvilken rekkefølge, er et veldig faglig spørsmål. Terskelen for å overprøve den politisk bør være veldig høy, sier Høie til Aftenposten.