Innenriks

Nedstengning av Oslo-regionen – kjøpesentre stenges, skolene på rødt nivå

Helseminister Bent Høie presenterte de nye inngripende tiltak klokken 09.00 i dag.

Tiltakene som blir innført fra klokken 12.00 vil i første rekke gjelde til og med 31. januar for kommunene Enebakk, Frogn. Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

– Vi innfører nå de strengeste tiltakene siden 12. mars, og på enkelte områder går vi også lenger enn det vi gjorde 12. mars. Det forstår jeg kan bli vanskelig for enkelte, men vi gjør dette for å hindre spredning av den britiske virusmutasjonen så langt som mulig, sier helseminister Bent Høie på pressekonferansen.

– At tiltakene forlenges er noe som må vurderes. Hvis vi ikke lykkes med å slå ned, må vi forberede oss på å ha mer inngripende nasjonale tiltak over tid, sier Bent Høie.

– Vi kan ikke utelukke at dette viruset også finnes i andre deler av landet, og det betyr at en også kan måtte innføre lignende tiltak der. I tillegg må innbyggerne i kommunene rundt forberede seg på at mer inngripende tiltak kan komme på kort varsel, sier Bent Høie.

* Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.

* Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4, og det skal forberedes overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5. Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.

* Universiteter, høyskoler og fagskoler: Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale. Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter.

Les også: Helsedirektoratet og FHI anbefaler flere strenge tiltak for Oslo-området

Disse nye reglene blir innført:

* Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

* Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

* Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01–31.01.

– Vi er avhengig av at folk overholder de nye reglene, og ikke drar til andre kommuner for å dra på Vinmonopolet, og jeg ber innstendig om at en følger dette rådet. Vinmonopolet er også flinke til å unngå annsamlinger, sier Bent Høie.

* Skjenkestopp.

* Stans i breddeidrett for barn og voksne.

* Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

* Serveringssteder, men det er tillatt med take away

* Treningssentre

* Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende

* Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser

* Biblioteker

* Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter

* Museer

* Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

*Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Les også: NHO frykter at stengte kjøpesentre blir den nye normen – vil ha kompensering fra første dag

Disse tiltakene blir anbefalt:

* Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

* Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

* Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

* En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

* Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7–10 i smittekarantenetiden. Det bør også vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene også skal i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Les også: Oslo ber regjeringen sørge for at alle positive koronaprøver i Oslo-regionen testes for mutasjoner

Mer fra Dagsavisen