Innenriks

Kommunens svar til Mari: Pårørende skal få være mest mulig sammen med dem som er i livets sluttfase

Sykehjemsetaten i Oslo kommune gjør det klart at helseinstitusjonene skal sørge for at de som er livets sluttfase får besøk av sine kjære.

1 av 2

– Under hele pandemien har vi vært opptatt av at kontakt med pårørende er veldig viktig for livskvaliteten til beboerne på sykehjem. Målet har vært flest mulig besøk så lenge smittevernreglene kan overholdes, sier Henrik Mevold, avdelingsdirektør i Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Onsdag publiserte Dagsavisen en sak der Mari Falck og Sissel Henriksen tok et kraftig oppgjør med hvordan besøksreglene har vært praktisert ved sykehjem og sykehus under koronapandemien. Det startet med at Falck skrev et innlegg på Facebook sist uke. Det spredte seg raskt og traff åpenbart en nerve. Dråpen som fikk begeret til å renne over, var at familien fikk beskjed om at hennes svært syke far, Morten Falck, som ligger på en lindrende enhet i Oslo, fra nå av bare kunne få besøk av sine nærmeste én gang uka. Ledelsen ved institusjonen skal ha vist til kommunens nye besøksregler da de begrunnet beslutningen.

«Pappa er våken omtrent annenhver dag, og det ser ikke lyst ut. I dag fikk vi beskjed om at de nye smittevernreglene gjør at vi kan besøke ham én gang i uka heretter. Vi vet ikke om han lever så lenge», skrev Falck i Facebook-innlegget.

Mari fortalte at faren Morten Falck alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør, men etter nedstengingen ble han veldig deprimert og følte seg innesperret. Foto: Privat

Til Dagsavisen fortalte Falck, som selv er overlege, at familien har kjempet mot rigide besøksregler i snart ett år. Faren flyttet inn på et sykhjem noen uker før store deler av samfunnet stengte ned i mars i fjor. I flere måneder fikk hun ikke besøke faren i det hele tatt. Det fikk heller ikke kona til faren, Sissel Henriksen.

– Han ble så deprimert at jeg var redd han ville bli dement, uttalte Henriksen i saken. 

Da det ble åpnet opp for mer besøk ved sykehjemmene før sommeren, søkte de om å få ta med faren hjem på dagperm i helgene, men fikk først blankt nei. Familien mente det var åpenbart at han oppfylte kravene om å få en individuell besøksløsning og viste til Helsedirektoratets retningslinjer. De måtte likevel gå mange runder med sykehjemmet før de fikk ta ham med hjem.

– Det har vært og er mulig for pårørende å ta med beboer hjem, men hovedregelen under pandemien har vært karantene i etterkant for å redusere risikoen for at smitte kommer inn på sykehjemmet, sier Mevold i Sykehjemsetaten.

Les også: Den lange veien tilbake til livet etter covid-19 (+)

Strammet inn besøksreglene

Avdelingsdirektøren gjør det klart at de hele tida har sagt at sykehjemmene skal gjøre individuelle vurderinger når det gjelder besøk, og det gjelder også etter at Oslo kommune for en drøy uke siden gikk ut med en sterk oppfordring til pårørende om ikke å besøke sykehjemsbeboere, «unntatt i situasjoner som krever besøk».

I kommunens anbefaling står det at «hvis besøk likevel skal gjennomføres, bør det begrenses til én til to faste personer per beboer, og til én gang i uka.»

Innstrammingen i besøksreglene ble gjort på grunn av smittesituasjonen i Oslo og fordi kommunen nå er i full gang med å vaksinere byens sykehjemsbeboere.

De nye besøksreglene gjelder ifølge avdelingsdirektøren ikke når det er snakk om beboere som er i den aller siste fasen av livet. Det skal også gjøres unntak for pårørende til beboere som er sengeliggende og ikke deltar på andre aktiviteter på sine avdelinger.

– Det gjøres hver dag et stort antall skjønnsmessige individuelle vurderinger der man vurderer både smitterisiko og beboernes livskvalitet. Hvor godt sykehjemmene kan tilrettelegge og likevel følge smittevernreglene, har sammenheng med blant annet romstørrelse og tilgangen på gode fellesarealer innendørs og utendørs. Medarbeidere og pårørende kjenner hverandre i de fleste tilfeller svært godt og klarer å finne gode løsninger, sier Mevold.

Les også: De får ikke hverdagen tilbake (+)

–  Skal legges til rette for mye besøk

Ifølge Falck fikk de beskjed om at de bare kunne besøke faren én gang i uka så lenge han var i en palliativ fase, som defineres som de siste dagene eller ukene av livet. Besøksrestriksjonene kunne bare lettes på om det var snakk om en terminal fase.

«Det vil si de siste tre-fire dager, der mange er tilnærmet bevisstløse. Det er poengløst. Det er for sent. Og denne differensieringen har ingenting med smittevern å gjøre», skrev Falck i sitt Facebook-innlegg.

Etter et møte med ledelsen ved institusjonen der faren er, løste det seg for Falck og familien. De får nå likevel besøke faren daglig.

Mevold i Sykehjemsetaten gjør det klart at de nye reglene ikke gjelder for pårørende til pasienter som er på en lindrende enhet.

– Her skal det legges til rette for mye besøk. Dessverre ble det gitt en beskjed om at de ikke kunne komme mer enn én dag i uka. Det er ikke riktig, og jeg er glad for at det ble tatt tak i dette og at det løste seg, sier avdelingsdirektøren.

Sissel Henriksen uttalte i saken at måten besøksreglene praktiseres på, «påfører folk enorme psykiske belastninger». Mevold sier at han forstår veldig godt at besøksrestriksjonene ved sykehjem oppleves som inngripende.

– De som bor på sykehjem er veldig utsatt. Vi vet at én av tre sykehjemsbeboere som blir syke med covid-19, dør av det. Tiltakene handler om å beskytte den enkelte beboer og redusere smitterisikoen. Samtidig er besøk viktig for livskvaliteten til både beboere og pårørende. Her jobber vi hele tida for å finne gode løsninger, sier han og legger til:

– Det er også slik at det til enhver tid har vært pårørende som ønsker at vi stenger helt for å beskytte beboerne.

Vaksinasjonsprosessen

Ifølge Mevold har beboerne ved 35 av Oslos 39 sykehjem nå fått den første dosen av vaksinen, og denne uka er de i gang med å vaksinere beboerne ved de fire siste sykehjemmene. Dose nummer to gis tre uker etter den første dosen. Så tar det en uke til før vaksinen får full effekt. Når kommunen er ferdig med vaksinasjonsprosessen, vil de fjerne oppfordringen om å unngå besøk. 

– Vi nærmer oss en normalsituasjon når det gjelder besøk, men hvordan dette konkret skal løses, må vi komme tilbake til i løpet av neste uke.

Mevold understreker flere ganger at besøksreglene og tydelige smittevernregler er innført for å beskytte beboerne på sykehjemmene.

– Ikke bare de som får besøk, men også deres medbeboere og de ansatte. Det er nå flere store smitteutbrudd på sykehjemmene der både beboere og ansatte er smittet. Vi har også beboere som har blitt smittet etter at de fikk den første vaksinasjonsdosen. Det viser viktigheten av ikke å få smitte inne. 

Ifølge direktøren har Sykehjemsetaten fått få klager fra pårørende gjennom pandemien.

– Når vi har fått henvendelser om at et sykehjem har hatt en strengere praksis enn andre, har vi gått i dialog med hjemmet. Vi vil at det skal være mest mulig lik praksis, men at hvert sykehjem selv må finne ut hvordan de best mulig kan tilrettelegge for besøk, sier Mevold.