Innenriks

Politiet frigir dramatisk video av redningsaksjonen på Gjerdrum

Øst politidistrikt har frigitt en video fra politiets helikopter da søket etter overlevende pågikk i de første timene etter at skredet gikk.

Videoen viser blant annet samarbeidet mellom politihelikopteret og 330-skvadronens arbeid.

– Politihelikopterets kamerakapasitet bidro til å finne personer i skredet der de lå blant rester av hus og biler. Politiet anviste hvor personene var og 330-skvadronen heiste dem opp, sier Gunnar Arnekleiv, flygesjef i politiets helikoptertjeneste.

Det andre politihelikopteret var også på stedet, og hentet ut to personer fra skredet, opplyser Øst politidistrikt.

Ti personer ble ikke gjort rede for etter leirskredet i Gjerdrum natt til 30. desember. Sju av de ti er funnet omkommet, mens tre så langt ikke er funnet.