Innenriks

Ruster opp Barnevernvakten i Oslo for koronajula

Byrådet har hastebevilget 500.000 kroner til Barne- og familieetaten så de kan styrke beredskapen for barn og unge i jula.

Bilde 1 av 3

Jula kan være vanskelig for mange og denne jula blir ekstra spesiell. Derfor har Barne- og familieetaten i Oslo bedt om ekstra midler for å kunne øke bemanningen til Barnevernvakten i Oslo i jula, romjula og nyttårshelga. Nå har de fått en hastebevilgning på 500.000 kroner fra byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap.

Midlene skal gå til å øke bemanningen hos Barnevernvakten ved behov, og øke tilstedeværelsen av trygge voksne rundt om i byen. 

– Vi er i en situasjon som er veldig spesiell for byen vår, og ikke minst for hele Norge. Vi er midt i en pandemi, og de ulike smittevernrestriksjonene gjør at barna våre ikke har det tilbudet de ellers ville hatt. Vi er bekymra for at det kan bli en økning i henvendelser denne jula, sier leder for Barnevernvakten i Oslo, Younas Mohammad-Roe.

Barnevernvakten i Oslo er på jobb når de 15 barnevernskontorene i Oslo stenger for dagen, og sitter klare for å ta imot sakene som ikke kan vente til neste dag.

De er der for å hjelpe barn, unge og familier i krise- og akuttsituasjoner på kvelds- og nattetid. Barn, unge og voksne kan ringe anonymt til 116 111 eller skrive på chatten. 

Younas Mohammad-Roe mener den ekstra bevilgning fra byrådsavdelingen vil bety mye for tilbudet.

– Nå er vi er klare for jula, og vi har bemanninga vi trenger. Det er veldig bra at vi nå har fått muligheten til å styrke bemanningen vår ytterligere hvis det blir behov for det. 

Les også: Slik skal regjeringen hindre smitteoppblomstring etter jul

Sterke inntrykk i jula 

I 2019 var Barnevernvakten i Oslo i kontakt med 4372 barn og de registrerte 9582 saker. Ofte har de samme barna flere saker. Tallene for 2020 er ikke klare ennå, men tallene ser så langt stabile ut, ifølge Younas Mohammad-Roe.

Det er vanligvis ikke flere saker i jula, men det er kontrastene i jula som gjør den spesiell. 

– I en setting der de fleste feirer jul og har det godt, møter vi barn som er i en veldig sårbar situasjon. Det er klart det gjør sterkt inntrykk. For dem det gjelder er det alvorlig, sier han. 

Det dreier seg ofte om vold, psykiatri og rus. Det kan være omsorgspersoner som er rusa eller alvorlig psykisk syke, foreldre som har slått, eller kan slå barnet sitt. Ofte henter Barnevernvakten og unge som er meldt savna, og som er blitt observert i byen.

– Det er ikke alltid det dreier seg om én bekymring alene, sier Mohammad-Roe.

Les også: Skal det bli gutta på Vaterland sin tur nå?

Skal være synlige i bybildet 

De økte midlene skal brukes til å styrke bemanningen og øke synligheten for barn og unge som trenger det i jula. Barnevernvakten i Oslo har fått i oppgave å koordinere oppdraget på vegne av barne- og familieetaten i Oslo. Det vil si at de vil kunne styrke bemanningen hos bydelene, fritidsklubbene, uteseksjonen og de andre avdelingene som jobber ute i felt, dersom det er behov for det.

Mohammad-Roe understreker at feltarbeidet er særlig viktig.

– Vi må være der hvor barna er. Jeg er ganske spent på hvordan denne jula kommer til å være. Vanligvis reiser mange ut av byen, men nå kommer flere til å være hjemme.

Når Barnevernvakten kommer i kontakt med barn og unge er det som regel i en vanskelig akutt situasjon.

– Vi ønsker å være i forkant, og drive med tidlig innsats. Vi vet at jo tidligere vi kommer inn, jo bedre er det for livsløpet til befolkningen vår, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet 

###

Les også: Slik har unge opplevd smitteverntiltakene

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Et vanskelig år 

I november fortalte leder for landsgruppen for helsesykepleiere, Anne Karin Swang, at de aldri før har vært så bekymra for barn og unge.

En ny rapport fra regjeringen viser at tjenestetilbudet til barn og unge nå har tilnærmet normal drift, men at flere møter med barn gjøres digitalt og at noen familier avlyser avtaler med  barnevern, familiekontor og andre tjenester.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) var ikke i tvil om å gi ekstra midler til Barne- og familieetaten:

– Vi er veldig bekymra. Pandemien slår hardt ut over mange grupper, og barn og unge er spesielt utsatt. Smitteverntiltakene slo hardt ut gjennom våren, og når vi på nytt måtte stenge ned, sier hun.

Hun mener det særlig er de eldre barna som blir hardest ramma.

– Noen sliter mer enn andre. Det handler om ensomhet, tristhet og depresjoner. Det kan være forhold hjemme, som allerede har vært sånn eller som kan ha oppstått som følge av pandemien med arbeidsløshet, usikkerhet og utrygghet. Forhold som var der fra før og blir verre gjennom pandemien.

I en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress svarer én av seks skoleelever i alderen 13–16 år at de hadde opplevd vold eller overgrep i løpet av disse to månedene. Undersøkelsen ble utført i juni i år. 80 prosent av skolebarna som opplevde vold og overgrep under nedstengningen hadde også opplevd det tidligere.

– Når voksne har det dårlig så påvirker det barna. Det er nødvendig at vi tar et krafttak for barn og unge og ikke minst i jula, som er en familiehøytid. De tingene som ligger der fra før kan bli ekstra vanskelig og kontrastene blir veldig store, sier Inga Marte Thorkildsen.

Les også: Barnevernsjef frykter nedstengte skoler (+) 

Utvidet tilbud i bydelene 

Flere fritidsklubber i Oslo har allerede utvidet tilbudet sitt i jula, og det samme gjelder flere skolehelsetjenester.

–  Vi har utrolig mange flotte folk som har gjort en ekstraordinær innsats hele dette året. Nå har mange meldt seg til tjeneste gjennom jula. Det er ansatte som stiller opp og tar av ferien sin. På skolene er det lærere og miljøarbeidere og andre ansatte som stiller opp i juleferien for å ha et tilbud i jula til elevene sine.  Folk tar virkelig tak og det er jeg veldig stolt av. Vi tar ansvar for ungdommene i byen, sier Inga Marte Thorkildsen. 

Hun minner om hvor viktig det er at voksne følger nøye med på hvordan barn og unge har det. 

– Det er viktig at voksne bryr seg og er tilgjengelig for barn og unge. Barn merker hvem de kan stole på. Det er ikke barns ansvar å si ifra, det er voksnes ansvar å forstå og spørre. 

Younas Mohammad-Roe har ett råd til alle som er bekymra:

– Hvis man er usikker skal man ikke sitte alene med bekymringen. Ta det opp med noen du kan snakke med, eller ring inn til alarmtelefonen for barn og unge, så skal vi gi det rådet som vi mener er best ut ifra situasjonen. Det er en spesiell hverdag for alle sammen, selv for oss som jobber her og er vant med kriser.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

---

Tilbud for barn og unge i Oslo:

  • Bydel Alna: Fem fritidsklubber skal ha åpne aktiviteter gjennom hele jula til barn fra 11 år og til unge voksne 18 +. Fritidsklubbene har i tillegg utegående team da behov for synlig, trygge voksne i lokalmiljøet er stort.
  • Bydel Ullern: Ungdomshuset B7 på Hovseter har tilbud dagene før jul, planlegger aktiviteter 1.- og 2.juledag og vanlig tilbud i romjula.
  • Bydel Søndre Nordstrand: Aktivitetsgrupper, -  nytt i jula i år, - møtepunkt for barn og unge som har behov for det, samarbeid med barnevern og nærskoler.
  • Bydel Søndre Nordstrand: Oppretter egen telefontjeneste/chat for sårbar ungdom 12 – 18 år  knyttet til Mortensrud Aktivitetshus. Gamingklubb i regi av Lerdal fritidsklubb for ungdommer man ikke får møtt fysisk.
  • Bydel Sagene: Familiegrupper, tilbud i romjulen, nytt tilbud i 2020.
  • Bydel Gamle Oslo: K1 klubben åpent alle dager gjennom hele julen og nyttår. For barn og unge fra Tøyen og omegn.
  • Bydel Frogner: Ungdomstjenesten ved Sisterhood er tilgjengelig på tlf., mail og sosiale medier gjennom julen (jenter 12 – 22 år).
  • For mer informasjon se bydelenes hjemmesider. Flere skoler kommer til å bemanne skolehelsetjenesten i jula, se skolens hjemmeside for informasjon.

---

Mer fra Dagsavisen