Innenriks

Miljøorganisasjoner hyller kongen

Kong Harald får skryt for sitt store engasjement for natur, klima og miljø og er høyaktuell i og med Høyesteretts behandling av klimasøksmålet.

Bilde 1 av 6

Da Naturvernforbundet fylte 100 år i 2014, skrev kongen følgende i sitt hilsningsbrev til organisasjonen:

«Det er nedfelt i grunnloven vår at vi alle har rett til et miljø som sikrer oss sunnhet – og at naturen må forvaltes bærekraftig, så denne retten også kan komme senere slekter til gode.»

Dette er nå selve essensen i Høyesteretts behandling av klimasøksmålet, som varer fram til 12. november, med staten som den ene parten og Greenpeace og Naturvernforbundets ungdomsorganisasjon Natur og Ungdom, som den andre.

Les også: Tar klimaet til Høyesterett

– Betyr mye for oss

Blant dem som følger Høyesteretts behandling er Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. Hun forteller om et nært og godt forhold mellom kongen og Naturvernforbundet helt siden 1964, da han ble miljøorganisasjonens høye beskytter.

Kongehusets ordning med beskytterskap fungerer som en anerkjenning av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder av samfunnslivet. Normalt blir det innvilget beskytterskap for en periode på fem år. Ikke bare kongen, men også dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid har slike beskytterskap.

– Hva var bakgrunnen for at Naturvernforbundet ønsket kongens beskytterskap?

– For en landsomfattende organisasjon som jobber for bevaring av natur og som på den tid var den eneste av sitt slag, var det naturlig å søke beskytterskap. Det var slottet som selv valgte at det skulle være daværende kronprins Harald, tror jeg, svarer Esmark.

– Hva har dette beskytterskapet betydd for Naturvernforbundet?

– Beskytterskapet betyr mye for oss. Hans Majestet Kongen deltok på markeringen av Naturvernforbundets 100-årsfeiring, da vi hadde en stor markering i Bergen.

Les også: Ber dronning Sonja løse strid om DNT-hytte (+)

– Stort engasjement

– I forbindelse med jubileer og markeringer inviteres Hans Majestet Kongen, og vi synliggjør beskytterskapet på våre nettsider og i vår årsmelding, fortsetter Esmark.

– I 2016 deltok Hans Majestet Kongen på en villakskonferanse i Alta, der flere organisasjoner var arrangører. Naturvernforbundets leder og generalsekretær har også vært invitert til kort audiens på slottet, en samtale jeg husker med stor glede. Gjennom samtalen fikk jeg inntrykk av at vår majestet er oppriktig engasjert i naturvern, friluftsliv og klimasaken.

Dette får Dagsavisen bekreftet av Sven Gj. Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef på Slottet.

– Hele Kongefamilien har et stort engasjement for natur, klima og miljø.

– Deres offisielle virke er preget av dette, slik også deres fritidsinteresser er det. Gjennom Kongehusets mange offisielle programposter over tid, og i deres budskap i taler og ved andre anledninger, kommer dette engasjementet fram, sier Gjeruldsen.

– Hans Majestet Kongen har i en årrekke vært beskytter for Norges Naturvernforbund. Hans Majestet Kongen er også æresmedlem i WWF, kan Gjeruldsen opplyse.

Senest under årets TV-aksjon, hvor det ble samlet inn nær 216 millioner kroner til bekjempelse av plast i havet, fikk WWF Verdens naturfond nyte godt av dette. Kongen var høy beskytter for aksjonen.

Les også: DNT-alliert står opp mot DNT i hyttestrid

– Modig og klok stemme

Også det gode forholdet mellom kongen og WWF Verdens naturfond ble etablert da han var kronprins.

– Jeg kjenner ikke historien om hva som fikk kongen inn i WWF i utgangspunktet, men han var åpenbart svært opptatt av miljøspørsmål veldig tidlig. I 20 år var han president i WWF, forteller miljøorganisasjonens generalsekretær, Karoline Andaur.

– Da han ble konge i 1991, ble han æresmedlem, noe han har vært siden. Det er vi stolte av i WWF. Det er stort å ha med seg en så betydningsfull støttespiller som har gjort så mye for miljøsaken i så mange år.

– Hva slags betydning hadde det for WWF at kongen var deres president i 20 år?

– Kongen var en viktig bidragsyter til at naturens tilstand ble løftet på agendaen.

– Han var en modig og klok stemme som ble, og blir i dag, lyttet til. Kongens engasjement i de første årene til organisasjonen, var med på å forme det WWF vi har i dag, en kunnskapsbasert, optimistisk og engasjerende organisasjon, svarer Andaur.

– Hvorfor ba dere kongen om å være høy beskytter av årets TV-aksjon?

– Det er tradisjon for at organisasjonen som har TV-aksjonen, henvender seg til kongehuset og spør om en representant for kongefamilien kan være høy beskytter for aksjonen. Det gjorde vi også, og vi var så heldige at kongen selv ville være høy beskytter. Det er en fin tradisjon, og det sier noe om hvor sterkt TV-aksjonen står i Norge.

– Tror dere kongens ja påvirket resultatet av TV-aksjonen?

– Vi setter enormt stor pris på kongens engasjement for årets tema og årets TV-aksjon. Det er klart at det engasjementet smitter over på folk, og at det har betydning for saken. Vi er utrolig takknemlige for det.

Les også: Er svensk natur mye mer verdt enn norsk natur?

– Ikke kontroversiell

Som tidligere nevnt i denne saken, innvilges organisasjoner beskytterskap for en periode på fem år. Nåværende beskytterskapsperiode er nå i ferd med å gå mot slutten, opplyser Sven Gj. Gjeruldsen på Slottet.

– Det er en lang historisk tradisjon at kongefamiliens medlemmer innehar beskytterskap. Ordningen er en anerkjennelse av organisasjoner og arrangement innenfor ulike og viktige samfunnsområder. Det er organisasjonene selv som søker om beskytterskap. Når beslutningen om beskytterskap er fattet, blir dette kunngjort på www.kongehuset.no, informerer Gjeruldsen.

– Slike søknader blir sett i sammenheng med programmet og satsingsområdene til medlemmene i Kongefamilien.

– For at beskytterskap skal kunne innvilges, bør organisasjonen være godt etablert, ha ordnet økonomi og ikke være kontroversiell.

– Det kan også innvilges beskytterskap for enkeltstående arrangement som utstillinger og konferanser.

Både Naturvernforbundet og WWF Verdens naturfond ønsker å forlenge sine gode forbindelser til Slottet.

– Ja, vi ønsker å forlenge beskytterskapet og har søkt om det, bekrefter Esmark i Naturvernforbundet.

Les også: – Naturen har en for svak stemme

– Utrolig verdifullt

– Vi sendte en søknad om beskytterskap fra en representant fra kongefamilien, før sommeren, forteller Andaur i WWF.

– Miljø- og klimaspørsmålet blir bare viktigere framover, så vi tror en høy beskytter fra kongefamilien kan være veldig positivt, fortsetter hun.

– Bør flere miljøorganisasjoner søke om slikt beskytterskap?

– Det har stor verdi når kongelige engasjerer seg i miljø- og klimaspørsmål. Særlig i disse dager når miljø ser ut til å bli et stadig mer polarisert tema, svarer Andaur.

– Skal vi klare å omstille samfunnet og redde naturen, er vi nødt til å være omforent om veien vi skal gå. Da er det utrolig verdifullt med stemmer som det norske kongehuset, som har en viktig plattform og svært høy tillit i befolkningen.

Kongen selv har uttrykt at han setter stor pris på innsatsen som legges for dagen av miljøorganisasjonene. Det går tydelig fram av hilsningsbrevet til Naturvernforbundet i anledning 100-årsdagen i 2014.

«Vi kan takke Naturvernforbundet, deres mange frivillige og lokallag for at de blant annet har vært pådrivere for at vi har fått flere nasjonalparker», skriver «Harald R» der.

«For mange av oss er naturen en livsviktig kilde til glede, helse og rekreasjon», påpeker kongen også.

Kongens beskytterskap

Dette er alle de gjeldende faste beskytterskapene til kong Harald:

The Anglo Norse Society.

Festspillene i Bergen.

Det Frivillige Skyttervesen.

Kreftforeningen.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Lions Clubs International – Norge.

Det Nasjonale Aldershjem for Sjømenn.

Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Norges Jeger- og Fiskarforbund.

Norges Naturvernforbund.

Norges Tekniske Vitskapsakademi.

Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning.

Norge-Amerika Foreningen.

Norges veteranforbund for Internasjonale operasjoner (tidligere kalt FN-Veteranenes landsforbund).

Norges Militære Kameratforeningers Forbund.

Norges Orlogforbund.

Norsk Anchorite Klubb.

Den Norske Lutherske Mindekirke i Minneapolis.

Det Norske Bibelselskap.

Norske Reserveoffiserers Forbund.

Det Norske Skogselskap.

Norway House, the National Norwegian Center in America.

Redningsselskapet.

Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet.

Sons of Norway Foundation.

Stiftelsen Harmonien.

Stiftelsen Offshore Northern Seas.

Lillehammer 20200925. 
Åpning av dronning Sonjas barndomshjem i Tuengen Allé som er flyttet og nå ferdig restaurert utendørs på museet Maihaugen, Lillehammer.
Foto: Geir Olsen / NTB

Dronning Sonjas beskytterskap omfatter 15 organisasjoner og institusjoner. Foto: Geir Olsen/NTB

Dronningens beskytterskap

Dette er de gjeldende faste beskytterskapene til dronning Sonja:

FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans.

Fortidsminneforeningen.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

Det Norske Hageselskap.

Det Norske Institutt i Roma.

Det Norske Institutt i Athen.

Den Norske Opera & Ballett.

Festspillene i Elverum.

MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn.

Norges Husflidslag.

Norges Museumsforbund.

Oslo-Filharmonien.

Oslo Kammermusikkfestival.

Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College.

UNOF De Unges Orkesterforbund.

Også kronprins Haakon har takket ja til 15 søknader om beskytterskap.

Også kronprins Haakon har takket ja til 15 søknader om beskytterskap. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Kronprinsens beskytterskap

Dette er de gjeldende faste beskytterskapene til kronprins Haakon:

4H Norge.

ANSA - Samskipnaden for norske studenter i utlandet.

Bjørnsonfestivalen.

Den Norske Filmfestivalen.

Flyktninghjelpen.

Ibsenfestivalen.

Nordland Musikkfestuke.

Nordlysfestivalen.

Arktisk Filharmoni.

Norges Astma- og Allergiforbund.

Norges Musikkorps Forbund.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Stavanger Symfoniorkester.

Stiftelsen Christian Radich.

ULTIMA - Oslo Contemporary Music Festival.

KRISTIANSAND 20200717. 
Kronprinsesse Mette-Marit ferierer på Dvergsøya utenfor Kristiansand.
Foto: Lise Åserud / NTB

Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter av blant annet Norges Speiderforbund. Foto: Lise Åserud/NTB

Kronprinsessens beskytterskap

Dette er de gjeldende faste beskytterskapene til kronprinsesse Mette-Marit:

Agder Vitenskapsakademi.

Amandus Filmfestival.

Det Norske Jentekor.

FOKUS.

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival.

Hamsundagene.

Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival.

Norges Røde Kors.

Norges Speiderforbund.

Norsk Bibliotekforening.

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival.

Risør Kammermusikkfest.

Rådet for psykisk helse.

Skamløsprisen.

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet.

Moss 20200616. 
Prinsesse Märtha Louise under presentasjon av utstilling med Ari Behns verker på Galleri Varden på Jeløya.
Foto: Fredrik Hagen / NTB

Prinsesse Märtha Louise har takket ja til søknader om beskytterskap fra åtte organisasjoner og arrangører. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Prinsessens beskytterskap

Dette er de gjeldende faste beskytterskapene til prinsesse Märtha Louise:

Foreningen for Muskelsyke.

Hørselshemmedes Landsforbund.

Norges Blindeforbund.

Norges Døveforbund.

Norsk Epilepsiforbund.

Norsk Revmatikerforbund.

Ridderrennet.

VIVIL Lekene.

Trondheim 20200222. 
Prinsesse Astrid  ser i finalene på sprint under  Ski Tour 2020 i Trondheim.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Prinsesse Astrids beskytterskap omfatter blant annet Trondheim symfoniorkester. Foto: Terje Pedersen/NTB

Fru Ferners beskytterskap

Dette er de gjeldende faste beskytterskapene til prinsesse Astrid, fru Ferner:

Foreningen for Kroniske Smerter.

Inner Wheel Norge.

KFUK-hjemmet i London.

Kvinners Frivillige Beredskap.

Dissimilis Norge.

Oslo Kunstforening.

Norges Dysleksiforbund.

Norges Kvinne- og Familieforbund.

Norges Lotteforbund.

Norske Kvinners Sanitetsforening.

Stiftelsen 3,14 - Hordaland Internasjonale Fylkesgalleri.

Trondheim Symfoniorkester.

Mer fra Dagsavisen