Innenriks

Skal gjøre mer av jernbanejobben selv

Bane Nor kutter i bruken av innleide konsulenter, blant annet for å spare penger.

Så langt i år har antallet innleide konsulenter blitt redusert med om lag 14 prosent.

– Vi har redusert antallet innleide konsulenter fra 568 per 1. januar til 489 per 1. oktober, opplyser konsernsjef Gorm Frimannslund.

– Vi kommer til å redusere antallet innleide konsulenter ytterligere i 2020 og 2021, med mål om å redusere kostnadene, skape et enda større internt stillingsmarked og bygge mer kompetanse internt, fortsetter han.

Les også: Lønnsgalopp for jernbanedirektørene

– Absolutt fornuftig

Hovedtillitsvalgt Rune Dahlen, som representerer Bane Nor-Ansatte organisert i Norsk Jernbaneforbund, er positiv til innleiekuttene.

– Det er absolutt fornuftig med færre innleide konsulenter, mener han.

– Bane Nor har også innleide fra både bemanningsforetak og produksjonsbedrifter. På noen områder skjønner vi at det er nødvendig å leie inn, men vi finner også innleide som har vært her i Bane Nor i mer enn sju år, og det er ikke bra, fortsetter Dahlen.

– Bane Nor er opptatt av å være en seriøs arbeidsgiver, utvikle sine medarbeidere og heve deres kompetanse. Da passer det dårlig med innleie. Den kompetansen som de som leies inn får gjennom arbeidet for Bane Nor, tar de med seg. Det er ikke Bane Nor som eier den.

Les også: – Galskap! Dette er det umulig å forsvare

500 mill. innen 2023

Som Dagsavisen skrev i begynnelsen av september, har det i hele år blitt arbeidet med å omorganisere Bane Nor. Omorganiseringen, som berører i overkant av 3.000 ansatte, ble iverksatt 1. oktober.

– Politikerne måler jernbanesatsingen opp mot andre gode formål. Vi er avhengige av at samfunnet har tillit til måten vi forvalter fellesskapets midler på, påpekte konsernsjef Gorm Frimannslund i den nevnte artikkelen.

– Derfor har vi satt i gang et langsiktig effektiviseringsprogram som vi har kalt Epoke 2023. Målet er å redusere kostnadene med 500 millioner kroner. Vi skal blant annet effektivisere anskaffelser, logistikk-løsninger, IKT og stabsfunksjoner, fortsatte han.

Pengene som Bane Nor sparer på å kutte administrative kostnader, skal brukes «i sporet». I det ligger både en ambisjon om bedre punktlighet for togtrafikken og en styrking av planleggingen og byggingen av ny jernbane.

Les også: Gir hverandre skylden for høye lederlønninger

– Et fåtall sluttpakker

I tillegg til at Bane Nor reduserer antallet som kommer utenfra, har mange av de fast ansatte fått nye oppgaver, og cirka 100 medarbeidere har gått over til nye stillinger, opplyser Frimannslund nå.

– Hittil er det inngått et fåtall sluttavtaler, og det kan komme noen flere som følge av tiltak som pågår, tilføyer han.

– Vi har bedt om en ordentlig oversikt over sluttavtalene, følger Dahlen opp.

– Vi har bistått ved noen av dem, og vi har en følelse av at sluttavtalene gjelder bare for dem over 60 år.

– Hva ligger i sluttavtalene?

– Litt økonomi og AFP. Men rent prinsipielt synes jeg ikke det er bra å bruke tidligpensjon på denne måten, svarer Dahlen.

Ifølge Frimanslund har Bane Nor «gjennomført en grundig og omfattende prosess hvor vi i størst mulig grad har søkt å ivareta Bane NORs behov og den enkeltes ønsker».

– Så langt har vi igangsatt 16 tiltak innenfor områder som innkjøp, konsulentbruk og administrative kostnader og IKT, oppsummerer han.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen