Innenriks

FHIs ukesrapport: Fortsatt lav smitte i Norge

Smittespredningen av koronaviruset i Norge er fortsatt på et relativt lavt nivå, slår Folkehelseinstituttet fast. Men det er store geografiske forskjeller.

Ifølge FHIs siste statusrapport om koronapandemien har det vært en økning i smitten siden slutten av august, med mellom 716 og 814 nye smittede per uke i ukene 37–40. Den siste uken uke ble det meldt om 1.044 tilfeller.

– Økningen den siste uka kan primært knyttes til vedvarende smittespredning i Oslo, en økning i Viken og Vestland og flere større og mindre utbrudd rundt om i landet som håndteres i de berørte kommuner. Et mindretall ble smittet i utlandet, skriver FHI.

Det understrekes at det primært er yngre personer med lav risiko for alvorlig covid-19-sykdom som er blitt smittet i den siste perioden.

– Overvåkingsdata viser fortsatt lav forekomst av smitte med alvorlig utfall. Det var 25 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, 2 nye innleggelser i intensivavdeling og 1 dødsfall i uke 41.

Det såkalte R-tallet, som viser hvor mange hver enkelt koronasmittet smitter videre, er nå beregnet til å være på 1,1.

Les også: Smitterekordene sprenges over hele Europa