Innenriks

– Knusende dom over Solberg-regjeringen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kaller granskningsrapporten over Nav-skandalen en knusende dom over både departementet og Nav. Og flere er av samme mening.

Bilde 1 av 2

Tirsdag konkluderte granskingsutvalget at det har vært feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

– Rapporten bekrefter at Solberg-regjeringen må ta et tydeligere ansvar for Nav-skandalens alvor og omfang. Arbeids- og sosialdepartementet gjorde skjebnesvangre valg da saken ble kjent for regjeringen, sier Moxnes.

– Nav-skandalen er Forskjells-Norge på sitt verste. Det er på tide at regjeringen tydeligere vedkjenner seg ansvaret for skandalens omfang og alvor og viser handlekraft for å rydde opp i Nav, fortsetter han.

– Må tilføres de nødvendige ressursene

Han peker også på at Nav de siste månedene – etter at mange flere enn normalt har blitt avhengige av tjenester fra Nav – har store problemer både med å møte den rekordhøye arbeidsledigheten og å sikre ofrene tilbakebetaling etter Nav-skandalen.

– Nav må tilføres de nødvendige ressursene og gjøres mindre topptungt, med mer plass til erfaringer fra førstelinjen og de ansatte, sier Moxnes.

Les også: – Hovedansvaret ligger hos Nav og departementet

SV: – Knusende dom over Nav

– Det er tydelig at flere justismord, uskyldige fengslinger, kunne vært hindret hvis regjeringen handlet. Dette viser at vår kritikk og mistillitsforslag mot Hauglie (Anniken Hauglie, tidl. arbeids- og sosialminister, red.anm.) var rimelig, sier SVs Freddy André Øvstegård om Nav-rapporten. Han sitter som medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Han mener Nav-krisen egentlig er enkel å løse:

– De som trenger hjelp, må få det, men regjeringen haler ut tiden og holder igjen. Vi krever en løsning for dem som er rammet av denne skandalen umiddelbart. Belastningen på ofrene er massiv. Hjelpen til ofrene har hele veien vært bakpå. De får ikke skikkelig fri rettshjelp, de får ikke oppreisning. Nå fremover må det handle om rettferdighet for dem som rammet, sier Øvstegård.

– En knallhard dom

Saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) i Stortingets kontrollkomité reagerer kraftig på at manglende kompetanse har ført til feil praktisering i trygdesaker.

– Det er en knallhard dom over departementet, Nav og mange instanser, men det går veldig langs det sporet som kom fram da Stortinget hadde sin høring, sier Hansen til NTB.

Hun bet seg særlig merke i at det ikke var noe system for å fange opp feilpraktiseringen, og at skandalen kunne vært unngått.

Les også: Røe Isaksen: - Unnskyld

– Må få oppreisning

– Det har vært for lite kompetanse i systemet. Når vi behandler saker i Stortinget, tar vi utgangspunkt i at forarbeidene er riktige. Her må vi gjøre en solid jobb så vi er sikre på at ting blir gjort riktig. Vi må stille regjeringa ansvarlig for å gi oss korrekt informasjon, og det må vi i Stortinget forvente, sier Ap-politikeren.

Hansen mener også det er naturlig at rapporten oversendes Stortinget, slik at nasjonalforsamlingen kan få ta del i oppryddingen. Men først og fremst tenker hun på dem som er rammet.

– Jeg synes det er veldig tragisk for dem som er rammet og som ikke får klarhet i saken. Saken har rammet så bredt, så det er skandale. Det må ryddes opp, og de må få oppreisning, sier hun.

– Justismord er aldri akseptabelt

Erlend Wiborg (Frp), som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, mener at Nav-granskingen understreker alvoret i saken.

– Det at det åpenbart har skjedd justismord, er aldri akseptabelt. Det er derfor man har fått dette granskingsutvalget. Dette er en særdeles alvorlig sak som fortjener så grundig behandling som mulig, sier Wiborg til NTB.

Frp-politikeren er svært glad over å ha fått en grundig rapport, og han ser fram til å gå gjennom den før han trekker noen bastante konklusjoner.