Innenriks

Arbeiderpartiet vil fjerne adgangen til midlertidige ansettelser så fort de får sjansen

Arild Grande tror dagens regjering frykter arbeidslivspolitikk som tema i valgkampen. – Svartmaling, svarer Høyre.

Av Helge Rønning Birkelund, Fri Fagbevegelse

Stortingsrepresentanten, som er Arbeiderpartiets arbeidslivspolitiske talsperson, mener regjeringen lykkes i å nulle ut arbeidslivspolitikk som tema i valgkampen i 2017.

– Men denne gang skal vi ikke la høyresiden slippe unna med lureriet sitt, sier Arild Grande til FriFagbevegelse.

– De vet at de taper valget dersom fagbevegelsen er fullmobilisert og partiene på venstresiden står sammen, legger han til.

Arild Grande mener spesielt Høyre fikk lov til å drive en valgkamp hvor de blinket til venstre, men svingte til høyre.

– Det lureriet skal de ikke få slippe unna med, sier Arild Grande.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Midlertidig ansettelser

Drøye 14 måneder før stortingsvalget neste høst, har Arbeiderpartiet startet planleggingen av en eventuell regjeringsovertakelse. Før blomstene er lagt på bordet etter et eventuelt regjeringsskifte, skal den generelle adgangen til midlertidig ansettelser fjernes. Blant annet gjennom flere møter med fagbevegelsen hvor partiet får innspill på hvor skoen trykker.

– Vi skal være forberedt. Vi har allerede begynt å jobbe med en plan for de første dagene i regjering. Det gjør vi for å vise hva arbeidsfolk kan forvente med oss i regjering, og som de ikke vil få med en tredje periode med borgerlig regjering. Dette skal vise hva vi vil med regjeringsmakt. Folk skal merke allerede første dag at det blir forandring og forbedring i arbeidslivet, sier Arild Grande til FriFagbevegelse.

Han er arbeidspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Han er klar på hva som står øverst på lista:

– Flere skal sikres fast jobb og økt trygghet gjennom å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Arbeid og verdiskapning er grunnlaget for vår felles velferd og hver enkeltpersons frihet. Vi må skape verdier før vi kan fordele, sier Arild Grande.

I dag har bedrifter adgang til å ansette midlertidig i 12 måneder uten å begrunne et særskilt behov.

– Denne generelle adgangen vil vi fjerne. Arbeidslivet skal tilby hele faste stillinger. Unge skal ikke være fritt vilt. Særskilt i kjølvannet av korona-krisen er vi bekymret for at enda flere blir rammet av midlertidighet. Nå er det fare for at useriøse arbeidsgivere misbruker krisen for å begrunne midlertidighet, små-stillinger og at de organiserer seg bort fra arbeidsgiveransvaret, hevder Grande.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Avviser påstandene

Høyres arbeidslivspolitiske talsperson, Heidi Nordby Lunde, avviser at Høyre har en interesse av å nulle ut arbeidsliv som tema i valgkampen.

– Tvert imot. Når jeg ser retorikken til Grande tror jeg folk flest ikke kjenner seg igjen i hans svartmaling. Så han må gjerne fortsette, sier Heidi Nordby Lunde til FriFagbevegelse.

Hun kaller argumentasjonen til Aps arbeidslivspolitiske talsperson som krigsretorikk det ikke finnes grunnlag for i norsk arbeidsliv.

– Selv om det selvsagt finnes unntak og uakseptable forhold, er norsk arbeidsliv i hovedsak godt, trygt og anstendig, hevder hun.

– Det er i alles interesse å bekjempe uakseptable forhold i arbeidslivet, da dette undergraver både norske bedrifters konkurranseevne og vår felles velferd. Høyre mener at et trygt, godt og anstendig arbeidsliv med hele faste stillinger som hovedregel er et gode og et konkurransefortrinn for Norge og norsk næringsliv. Derfor diskuterer vi mer enn gjerne hvordan vi kan opprettholde kvalitetene i dette, samtidig som vi omstiller oss til nye behov, sier Heidi Nordby Lunde.

Les også: Nakstad: – Vi kan være på et balansepunkt

Økende forskjeller

Grande mener vi nå ser et arbeidsliv med stadig økende forskjeller.

– Forskjellene øker mellom de som er i jobb, og de som står utenfor arbeidslivet. Mellom de som har faste stillinger, og de som står i deltidsstillinger og midlertidighet. De som rammes hardest er de som står utenfor det organiserte arbeidslivet og uten tariffavtale, sier Arild Grande.

– Dette forsterkes av høyrepolitikken som øker de økonomiske forskjellene. De 30 prosentene med lavets inntekt opplever en reallønnsnedgang, poengterer han, og viser til faktisk.no.

Grande mener regjeringen både har sørget for mer utrygghet, at unge og folk med kort utdanning skyves utenfor arbeidslivet og at regjeringen ikke har sørget for at det blir skal nok jobber, hevder Grande.

– Vi vil kjempe for arbeid og fellesskap, sier han.

Arbeiderpartiet skal utgjøre en forskjell for arbeidsfolk, poengterer han.

Han ser bare en lite fare: Partiene på venstresiden må samle seg og unngå kannibalisme.

– Hvis vi skal vinne valget, så må partiene på venstreside ikke bruke opp tid og energi på å angripe hverandre, men heller ta kampen i fellesskap mot høyrekreftene. Med en fullmobilisert fagbevegelsen og samlet venstreside har ikke høyresiden en sjanse i havet, mener Arild Grande. (NTB)

Les også: Kantineansatte fikk altfor lite i korona-lønn: – Jeg tror ikke alle sjekker dette

Mer fra Dagsavisen