Innenriks

Regjeringen vil kunne ta statsborgerskapet fra folk som truer landet – uten å gå via domstol

Regjeringen vil gjøre det mulig å ta statsborgerskapet til personer som truer landet, uten først å gå via domstol.

Oslo 20200612. 
Statsminister Erna Solberg på pressekonferanse for å orientere om oppstarten av arbeidet med å evaluere pensjonsreformen.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Et lovforslag ble fredag lagt fram av regjeringen i statsråd.

I dag må man først bli straffedømt for å miste statsborgerskapet.

– Dette gir norske myndigheter muligheten til å ta statsborgerskapet fra personer som utgjør en fare for grunnleggende nasjonale interesser. For eksempel fordi de har planer om og potensial til å begå terror. Dette er et tiltak for å forebygge terrorangrep i Norge og utlandet, forteller statsminister Erna Solberg (H) til Nettavisen.

Etter forslaget er det i første instans justisdepartementet som skal avgjøre om en person skal fratas statsborgerskapet, i tråd med prosedyre i øvrige sikkerhetssaker etter statsborgerloven og utlendingsloven.

Personer som mister passet, kan få saken prøvd av domstolen. Da vil staten dekke advokatkostnadene.

I regjering kjempet Fremskrittspartiet for å kunne ta statsborgerskapet fra mistenkte fremmedkrigere uten dom. Det ble nedstemt av Stortinget i 2017, og førte året etter til Sylvi Listhaugs avgang som justisminister, da hun i et mye omtalt Facebook-innlegg angrep Arbeiderpartiets motstand mot forslaget. (NTB)