Innenriks

Oljepakke vil utløse 115 milliarder til nye investeringer

Forliket om midlertidige endringer i oljebransjens skattesystem vil frigjøre anslagsvis 115 milliarder kroner til nye investeringer i år og neste år.

Oslo 20200513. 
Finansminister Jan Tore Sanner legger fram Revidert Nasjonalbudsjett i Stortinget.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Av Kristian Skårdalsmo

Det kom fram da forliket om oljeskatt ble behandlet i Stortinget fredag.

– Til sammen anslås det at endringene tilfører likviditet på om lag 115 milliarder kroner for årene 2020 og 2021 til petroleumsselskapene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre og Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet ble enige om saken tidligere denne uken.

Kritikerne mener flertallet i altfor stor grad gir etter for bransjens krav.

– Flertallets forslag om store skatteletter og subsidier til oljeindustrien blir et av de verste klimavedtakene Stortinget noen gang har fattet, sier MDGs stortingsrepresentant Per Espen Stoknes til NTB.

Kommentar: «Ap har igjen ofret klimaet og miljøet for oljeindustriens interesser»

Åtte milliarder i skattekutt

Det ble anslått at regjeringens opprinnelige forslag ville utløse 100 milliarder kroner i økt likviditet. Men pakken ble styrket kraftig under forhandlingene i Stortinget.

Sanner understreker at endringene også vil bedre lønnsomheten av investeringene etter skatt.

– Jeg vil påpeke at formålet med forslaget ikke er å motivere til ulønnsomme investeringer, men til at lønnsomme investeringer kan gjennomføres som planlagt før utbruddet av koronaviruset, sier han.

– Over tid anslås det at forslaget vil gi en samlet skattelette til næringen på om lag åtte milliarder kroner. Anslagene er usikre og avhengig av selskapenes investeringer og hvordan de utvikler seg.

Finansministeren understreket at formålet med pakken er å skape arbeidsplasser i hele Norge, beholde kompetansen i industrien og bidra til en grønn fornyelse av oljebransjen.

Nye prosjekter i gang

Blekket på avtalen i Stortinget var knapt tørt før nyheter om oljerelaterte prosjekter haglet inn:

* Tirsdag ble det klart at Equinor elektrifiserer Gina Krog-feltet og deler av Sleipner-feltet. Den samlede prislappen for investeringene er nær 1,5 milliarder kroner.

* Samme dag ble det klart at Kværner har inngått en avtale med Aker BP om å levere plattformdekket og stålunderstell til brønnhodeplattformen på Hod-feltet i Nordsjøen. Det fører til økt aktivitet ved Kværners verksted i Verdal i Trøndelag.

* Torsdag ble det kjent at Equinor og Aker er enige om videre utbygging av Noaka-området i Nordsjøen.

Sanner: Veidnes krevende

Samtidig fremgikk det av fredagens debatt at siste ord ikke er sagt om utbygging av en ilandføringsterminal i Veidnes i Finnmark.

I forliket bes regjeringen om å legge fram et lovforslag om saken til høsten, men regjeringspartiene og Frp tar klare forbehold og krever belysing av «bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske vurderinger».

– Det må ikke nå skje at lovnader og forhåpninger som Finnmark har i denne saken, ikke blir holdt, sier Sps stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen.

– Det er mildt sagt høyst usikkert om oljen fra Johan Castberg blir tatt til land på Veidnes, sier SVs Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Sanner legger ikke skjul på sine betenkeligheter.

– Jeg må være tydelig på at her er det også noen spørsmål som gjør at dette kan bli krevende. Det knytter seg både til ESA og statsstøtteregulativet, men også til selve prosjektet, sier han.

– Derfor tar vi forbehold i den saken, nettopp for ikke å skape forhåpninger og gi løfter som man ikke kan være trygge på at man kan innfri.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen