Innenriks

Stortinget er storforbrukere av flyreiser

Politikerne på Stortinget fløy nesten 20 prosent mer innenriks i fjor enn året før. Nå har de oppdaget de digitale møtene, etter å ha blitt satt på bakken av koronaen.

Hele 9.300 ganger gikk stortingspolitikere om bord i et innenriksfly i 2019, mot «bare» 7.805 ganger i 2018, ifølge Stortingets administrasjon.

Det innebærer i gjennomsnitt 55 flyturer i Norge for hver av representantene i fjor. Gjennomsnittsnordmannen nøyer seg med tre slike reiser i året, ifølge EUs statistikkbyrå Eurostat.

Les også: Forsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent

Ønsker ny avgift

Dagsavisen skrev nylig om Rødt som vil innføre skyhøye avgifter for dem som flyr ofte.

– Vi fremmer forslaget for å bygge opp en ny flysektor som en del av å løse klimakrisa på en rettferdig måte, forklarte Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og fly utgjør 5 prosent av de norske utslippene, påpekte han.

Samtidig understreket Moxnes at det langt fra alltid er nødvendig å ty til fly.

– Krisa har vist oss at vi ikke trenger alle arbeidsreisene som ble tatt før koronaen satte flyene på bakken. Mange av møtene kan vi like gjerne gjennomføre over video. Det går også tog.

Les også: Flyr i flint i fylla på flyturer

Langvarig flyvekst

Så langt kan det synes som om mange av de andre stortingspolitikerne ikke er enige med ham i dette. I fjor økte deres bruk av innenriksfly med 19,2 prosent, sammenlignet med året før.

I løpet av de fem siste årene har økningen vært på 40 prosent, selv om landet vårt geografisk sett er som før.

Denne utviklingen har skutt fart siden stortingsvalget i 2017. Året før sluttet Stortinget å registrere hvor mange videokonferanser som ble gjennomført. Det endte da med 25 slike konferanser.

Da Dagsavisen for snart ett år siden snakket med lederne av stortingskomiteene om dette, var det flere av dem som mente at fly soleklart trumfer digitale møter, som videokonferanser.

– Det blir feil om folk utenfor det sentrale Østlandet skulle måtte forholde seg til Stortinget utelukkende via en skjerm, uttalte eksempelvis Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen.

Av samme artikkel gikk det også fram at toppolitikerne bare unntaksvis bruker tog på sine reiser i Norge.

– På grunn av store avstander er fly ofte eneste reelle alternativ, påpekte Helge Orten (H), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen.

Les også: Slik vil SV redde Norge ut av krisene

Fra fly til digital

Nå har flere av komitélederne fått et litt mer nyansert syn på både digitale møter og bruk av tog, etter at koronaen langt på vei stanset flytrafikken også innenlands i mars.

– Hvordan har komitearbeidet foregått siden da?

– Det har primært foregått via Teams og Skype, svarer Erlend Wiborg (Frp), leder av arbeids- og sosialkomiteen.

– Det har vært både møter og høringer på nett, opplyser Karin Andersen (SV), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.

Arendal  20180817.
Karin Andersen, stortingsrepresentant (SV) i debatt om fylker og regioner.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Karin Andersen (SV). Foto: NTB scanpix

– Komitémøtene og én høring er gjennomført på digitale plattformer, forteller Helge Orten (H).

– I starten var det litt vanskelig å ha videomøter hvor jeg og komitésekretær var fysisk i komitérommet, da det ikke var installert utstyr for dette, sier Ketil Kjenseth (V), leder av energi- og miljøkomiteen.

– Etter hvert har det kommet på plass, så heretter kan komitemedlemmer faktisk delta i komitémøter selv om de ikke fysisk er på Stortinget. Alle opplever det som et framskritt, fortsetter han.

Stjørdal  20190310.
Venstres landsmøte 2019 er i gang. Ketil Kjenseth under landsmøte.
Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Ketil Kjenseth (V). Foto: NTB scanpix

– Komitéarbeidet er blitt påvirket, ikke på grunn av flytrafikken, men av hensyn til smittevernet og at det er færre folk til stede. Det har åpnet for digitale møter, svarer Geir Pollestad (Sp).

Følg Dagsavisen på Facebook

Vil fly igjen

Likevel er det ikke gitt at stortingspolitikere fortsetter å beholde bakkekontakten i like stor grad som nå.

– Jeg går ut fra at fysiske møter igjen blir hovedregelen, sier Pollestad.

Hamar   20190322.
Senterpartiet (SP) og Geir Pollestad på landsmøtet på Hamar.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Geir Pollestad (SV). Foto: NTB scanpix

– Jeg tror hele samfunnet har fått øynene opp for at langt flere møter kan avholdes elektronisk og det fungerer godt i mange tilfeller. Allikevel vil det fortsatt være behov for å avholde fysiske møter og reiser i fremtiden, er Erlend Wiborgs vurdering av dette.

– Jeg tror det er en styrke for demokratiet vårt at stortingsrepresentantene ikke bare holder seg i Oslo-boblen, men at man er rundt i landet, besøker bedrifter, sykehjem, organisasjoner et cetera. Da får man med egne øyne sett situasjonen, pratet med ansatte, brukere, innbyggere og andre på en måte som aldri kan erstattes fullt ut av elektroniske møter, fortsetter han.

Oslo  20150312.
Arkivbilde av Erlend Wiborg (Frp) som er ny leder i arbeids- og sosialkomiteen. 
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Erlend Wiborg (Frp). Foto. NTB scanpix

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Kan ikke erstatte reiser

– Å forstå hvordan Norge er, kan ikke bare gjøres på nett, følger Karin Andersen opp.

– En får ikke personlig kontakt og en forstår ikke så godt avstander og ulike forhold uten å ha sett andre deler av landet enn de en selv kjenner. Dit vi kan ta tog, gjør jeg det gjerne, men da må det gå nattog hvis det er langt, slik at en ikke bruker opp tida på dagen, tilføyer hun.

Orten er av samme mening.

– En viktig del av transport- og kommunikasjonskomiteens reiser innenlands er befaring på infrastruktur som er under planlegging eller bygging. Det er derfor vanskelig å erstatte disse reisene med videokonferanser, sier han.

Han stenger likevel ikke helt for videre bruk av digitale møter.

– En god del av den øvrige møteaktiviteten til komiteene og partiene vil helt sikkert i større grad kunne benytte seg av digitale verktøy, og slik sett bidra til redusert reiseaktivitet, mener Orten.

– Vi må reise mer

Hittil i år har Stortingets administrasjon registrert at stortingsrepresentantene har gjennomført 3.125 flyreiser. De ligger følgelig et godt stykke bak skjema til å kunne slå fjorårsrekorden på 9.300 flyreiser.

Det at komitélederne fortsatt i så stor grad sverger til reisevirksomhet i stedet for digitale møter, har fått konsekvenser for en god del av arbeidet som var planlagt i år.

– Komitéreiser har blitt avlyst/utsatt. De har ikke blitt gjennomført som videokonferanse heller, opplyser Erlend Wiborg.

– I tråd med smittevernreglene er komitéreiser avlyst. Dette uten omsyn til transportmiddel, forteller Pollestad.

– Vi har avlyst en todagers tur til Danmark med fly og en dagstur til Innlandet med buss. Sistnevnte prøver vi å gjennomføre til høsten, dersom smitteverntiltakene gjør det mulig, sier Kjenseth.

– Komitéreisen til Vestfold og Telemark og deler av Viken er utsatt fra mai til september, opplyser Orten.

Slik Pollestad vurderer dette, er det gitt hva som må skje i etterkant av koronakrisen.

– Vi må reise mer, sier han.

Mer fra Dagsavisen