Innenriks

Han vil få dem som flyr mye ned på jorda

Rødt vil at storforbrukere av flyreiser på første klasse skal betale opptil 3.000 kroner ekstra per flytur, går det fram av partiets krisepakke som lanseres onsdag.

– Vi fremmer forslaget for å bygge opp en ny flysektor som en del av å løse klimakrisa på en rettferdig måte, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Rødts forslag innebærer en avgift som øker for hver flyreise den enkelte gjennomfører. Totalt vil avgiften kunne koste flypassasjerene to milliarder kroner i året, anslår partiet.

Kronepåslaget vil være forskjellig avhengig av om det er snakk om en flyreise innenlands, til Europa eller en interkontinental reise. Størrelsen på avgiften avhenger også av om det er en reise på økonomiklasse eller businessklasse. Tre fjerdedeler av den samlede avgiften på 2 milliarder kroner, vil bli belastet dem som reiser på businessklasse og/eller til utlandet.

For at avgiften på én enkelt reise skal bli så høy som 3.000 kroner, må det være snakk om en interkontinental reise på businessklasse, og den som reiser må allerede ha gjennomført minst fem slike reiser allerede, i det aktuelle kalenderåret.

Les også: Slik vil SV redde Norge ut av krisene

«Gratis» første tur

Forslaget til avgift er også innrettet slik at ingen betaler noe på den første flyreisen de gjennomfører, uansett hvor ferden går eller hva slags type billett man velger.

For den andre reisen varierer avgiften mellom 50 og 300 kroner, avhengig av reisemål og billettype.

For dem som flyr mer enn fem ganger innenlands på økonomiklasse, vil avgiften per reise maksimalt bli på 300 kroner, mens den maksimalt blir 600 kroner for dem som velger businessklasse.

Tilsvarende maksimumsbeløp for flyreiser i Europa er foreslått til henholdsvis 600 og 900 kroner per reise.

På interkontinentale reiser er høyeste avgift for dem som ofte reiser på økonomiklasse 1.000 kroner, mens det for dem på businessklasse er 3.000 kroner.

Les også: Tar veien fatt i ferien

– Overflødige flyreiser

– Hvor store kutt i klimautslippene tror dere denne progressive avgiften kan medføre?

– Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og fly utgjør 5 prosent av de norske utslippene. Det er vanskelig å beregne hvor store utslippskutt man får med disse avgiftene, siden våre reiser i utlandet ikke regnes med på det norske klima-regnskapet, svarer Moxnes.

– Poenget er å avgiftsbelegge dem som flyr mest, for det er de som har de største utslippene, men også de økonomiske midlene til å bare fortsette som før straks koronakrisa er over. Vi må få slutt på overflødige flyreiser mellom storbyene og uendelig med langhelger til Paris og New York til kampanjepris, fortsetter han.

– Det kan ikke bli sånn at de som har råd, bestemmer hvor flyene skal gå straks krisa er over. Vi må sikre flytransport som den grunnleggende infrastrukturen den er i vårt langstrakte land. For mange er kortbanenettet for nødvendig kollektivtransport å regne.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

For bare seks flyplasser

I tråd med det, mener Rødt at det foreslåtte avgiften ikke skal gjelde alle landets flyplasser. De begrenser den i stedet til flyplassene i Oslo, Bergen, Trondheim. Stavanger, Kristiansand og Sandefjord.

– Det er togtilbudet som bestemmer hvilke flyplasser som skjermes, forklarer Moxnes.

– I første omgang ønsker vi å skjerme alle flyplasser utenom disse med god togforbindelse mellom hverandre. Senere er det mulig å se på om det for eksempel bare er kortbanenettet og Nord-Norge og Vestlandet som skal skjermes. Vi vil samtidig styrke togtilbudet.

Les også: Vil stanse ny vekst i flytrafikken

– Rettferdig avgift

– Forslaget deres vil kunne føre til ganske så saftige påslag på flybilletter. Hvorfor er det nødvendig med så høye avgifter?

– Dette er en rettferdig avgift som ikke rammer distriktene, men koster dyrt for dem som flyr unødvendig og luksuriøst. Mellom 2005 og 2017 doblet Norge flytrafikken. Vi flyr i snitt mest innenriks i Europa, og er på en fjerdeplass totalt på antall flyreiser, svarer Moxnes.

– Vil ikke utformingen av avgiften kunne ramme et koronarammet næringsliv spesielt hardt?

– Krisa har vist oss at vi ikke trenger alle arbeidsreisene som ble tatt før koronaen satte flyene på bakken, mange av møtene kan vi like gjerne gjennomføre over video. Det går også tog, svarer Moxnes.

– Vil ikke også pensjonister med hus i Spania kunne bli hardt rammet? For dem er det jo ikke mange andre måter å reise dit på, enn med fly?

– Det er nok ikke pensjonister med hus i Spania som flyr mest, og de må vurdere om de da skal fly ned én gang mindre i året, eller betale mer for å fly oftere. Det er businessklasse-eliten som vil bli rammet av vårt forslag, ikke pensjonister på sin årlige økonomiklasse-tur, svarer Moxnes.

– Snart «normalt» nivå

– Det snakkes om dyrere flybilletter som en følge av koronapandemien. Vil ikke det i seg selv kunne dempe etterspørselen etter flyreiser, hvis det er det primære målet med en progressiv flypassasjeravgift?

– Det vi ser er at det er innenlands billetter som blir dyrere, mens Europa-reisene til storbyer og mellom de store  byene i Norge nok snart kommer på «normalt» nivå igjen, svarer Moxnes.

– En reise fra Oslo til Hammerfest har dobla seg i pris i sommer for en barnefamilie. En reise til Brussel på business-klasse koster litt mer enn før, men har ikke den samme prisøkningen som innenlandsreisene i Norge har, fortsetter han.

– Flyreiseregister

– Hvordan tenker dere at denne ordningen skal administreres? Så lenge det finnes flere flyselskaper kan det vel bli vanskelig å få oversikt over hvor mange flyreiser den enkelte allerede har foretatt før ny avgift skal beregnes før nok en flyreise?

– Flyselskapene må allerede registrere hvem som reiser, og det gjør EU også. Dette kan sendes inn til et flyreiseregister som kan administreres av for eksempel skatteetaten. Opplysningene skal bare brukes til å beregne avgift, og slettes etter hvert kalenderår, svarer Moxnes.

Han understreker at det er viktig for Rødt at det skal være fullt personvern i et slikt register, og det skal ikke kunne utleveres til politiet.

– Ser du andre fordeler ved den foreslåtte avgiften enn at den kan føre til færre flyreiser og lavere klimautslipp?

– Det er klart det er andre positive ringvirkninger ved å redusere antallet flyreiser. Vi er imot en tredje rullebane på Gardermoen, og Rødt Bergen fikk nettopp gjennom at det ikke skulle bygges en ny rullebane på Flesland. Støy er også en viktig faktor lokalt.

Mer fra Dagsavisen