Innenriks

Høie: Fortsatt grunn til bekymring

Spredningen av koronavirussmitte i Norge er liten, men helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener det er grunn til bekymring så lenge smitten er i Norge.

Saken er oppdatert

Folkehelseinstituttets (FHI) siste rapport viser kun sju nye smittetilfeller.

Høie ber folk om fortsatt å være flinke på NTBs spørsmål om det fortsatt er grunn til bekymring.

– Vi hadde få smittede også før 12. mars på et tidspunkt. Så lenge vi har smitten i befolkningen, er det fare for en økning. Hvis alle er flinke og følger rådene når det gjelder avstand, håndhygiene og holder seg hjemme om man har symptomer og lar seg teste, er det en av måtene vi kan overvåke situasjonen på, sa Høie på mandagens pressekonferanse.

– Bekymring er aldri noen glede i seg selv. Men en skal være opptatt av at en fortsatt følger rådene som er. Så lenge smittefaren er i befolkningen, kan det komme en ny bølge, sa Høie.

Trond Brattland, smittevernoverlege i Tromsø kommune, sa mandag til i Tromsø at han frykter mer smitte etter en helg med fest. Foreløpig har regjeringen ingen planer om å innføre ekstra tiltak for å få bukt med det.

– Vi har jo rådene om at man ikke skal være flere enn 20 og være hjemme om man er syk. Så skal man holde en meters avstand. Hvis man går på fest, kan det etter hvert bli krevende. Da er min klare tilbakemelding at istedenfor å ha dårlig samvittighet, skal man passe på at hvis man får symptomer, går man og tester seg. Det er på den måten man kan hindre at man er med på å bidra til ytterligere spredning av smitte, sa helseministeren.

Redusert helsetilbud

Noen pasientgrupper har fått et redusert helsetilbud som følge av koronaviruspandemien og har økt risiko for forverret helse, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Det er såpass mange som er rammet av mindre aktivitet, at det er en del pasientgrupper som får redusert helsetilbud og økt risiko for forverret helse, sa han på regjeringens koronapressekonferanse mandag.

Spesielt pasienter med øre-, nese- eller halssykdommer, sykdommer i muskel- eller skjelettsystemet, i øynene eller pasienter med sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer er rammet, ifølge helsedirektøren.

På den andre siden er pasienter med sykdom under svangerskap, nyfødte og pasienter med forbrenninger minst berørt.

I psykisk helsevern er personer med psykisk utviklingshemming og alvorlige psykiske lidelser mindre berørt, mens pasienter med stemningslidelser og rusproblemer er mer berørt som følge av mindre aktivitet i spesialisthelsetjenesten under virusutbruddet.

– Vurderingen vår er at det i spesialisthelsetjenesten fremdeles vil ta en god stund før man kan etablere en helt normal drift i tiden fremover. Det vil være vanskelig å ha balansen og klare å øke driften til helt det samme nivået, men det jobbes godt med dette, sier Guldvog.

– Hvor lenge denne situasjonen vil vare, vil være avhengig av pandemien, fortsetter han. (NTB)