Innenriks

Asylsøkere tilsto falsk ID – får sakene sine gjenopptatt

To asylsøkere som er dømt for å ha oppgitt falsk ID da de kom til landet, får straffesakene gjenopptatt. Dommene kan være i strid med flyktningkonvensjonen.

– I disse to tilfellene har kommisjonen funnet at vilkårene for gjenopptakelse er til stede, idet man mener det kan være tvil om disse dommene er riktige, sier Siv Hallgren, leder for Gjenopptakelseskommisjonen, til NRK.

Avgjørelsene er i tråd med det Høyesterett fastslo allerede i 2014 – om at Norge tolket flyktningkonvensjonen feil.

Den norske praksisen med å straffeforfølge flyktninger som kom til Norge med falske dokumenter og ikke «straks» opplyste om dette, var i strid med flyktningkonvensjonen, fastslo Høyesterett.

Les også: Moria-barna: Hvem er de og hva handler striden om? Sju spørsmål og svar

Kan ikke straffes

Konvensjonen sier nemlig at det under visse vilkår er straffritt for flyktninger å bruke falske ID-papirer, så lenge de uten ugrunnet opphold dokumenterer hvem de er.

Mange flyktninger som kom til Norge før 2014 med falske papirer, ble senere dømt for dokumentfalsk. Sakene endte ofte med 45 dagers ubetinget fengsel.

Ingen vet hvor mange flyktninger som er blitt uriktig dømt, og ingen tok kontakt med dem som hadde sonet uriktige fengselsstraffer, ifølge en TV 2-sak i fjor.

Les portrett: Hilde Midthjell: – Jeg er ingen helgen (Dagsavisen+)

Ber regjeringen rydde opp

Begge sakene som nå kan gjenopptas, gikk som tilståelsessaker i tingretten. Straffrihet blir ikke drøftet i noen av dem.

– Det er personer der ute som har fått uriktige dommer mot seg, noe det nå er viktig at det norske stat tar tak i, sier advokat Mads Harlem i den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling til NRK.

– Jeg venter nå at Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg for å gå igjennom disse sakene og sørge for rettferdigheten også for flyktninger som kommer til Norge, sier Harlem.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen