Innenriks

LO-forbund etterlyser mer tilsyn – mener det er lettere for kriminelle å utnytte rause koronatiltak

Kriminelle vil la seg friste til å utnytte rause kompensasjonsordninger når Arbeidstilsynet har fått beskjed om å holde seg hjemme, advarer Fellesforbundet og NTL.

I flere uker har inspektørene i Arbeidstilsynet latt være å gå på fysiske tilsyn på arbeidsplasser for å unngå koronasmitte. 11. mars ble alle ansatte bedt om å ha hjemmekontor og samtlige tilsyn, utenom de helt nødvendige, ble avlyst, skriver tilsynet på sine nettsider.

Samtidig har regjeringen lagt fram redningspakker i milliardklassen for å berge et kriserammet næringsliv. Blant annet har staten tatt på seg å betale en større andel av regningen ved permitteringer.

Det er en farlig kombinasjon, mener LO-forbundene Fellesforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL), som advarer arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om en ny type koronakriminalitet: 

Når ingen fra Arbeidstilsynet er ute og kontrollerer arbeidsplassen, kan kriminelle øyne sjansen til å misbruke de mange rause kompensasjonsordningene som er kommet på plass etter koronakrisen, mener de to forbundene.

Saken fortsetter under bildet. 

Kjersti Barsok fra NTL og Steinar Krogstad fra FF om arbeid og tilsyn. Her i Storgata (uten sammenheng forøvrig).

NTL-leder Kjersti Barsok og Fellesforbundet-nestleder Steinar Krogstad er bekymret for at Arbeidstilsynets inspektører ikke lenger er ute og kontrollerer at alt går riktig for seg på arbeidsplassene. Foto: Mimsy Møller 

– Useriøse aktører kommer ikke til å bli mindre useriøse i den tiden vi er i nå. Vi kan fort havne i en situasjon der katten er borte og musene danser på bordet, sier Fellesforbundets nestleder, Steinar Krogstad.

Livet etter korona: Disse delene av samfunnet må forandres, mener forskere (+)

Falske permitteringer

Fellesforbundet har fått inn flere tips og meldinger om aktører som misbruker den nye permitteringsordningen, forteller Krogstad. Det skjer ved at arbeidsgiver sender inn et permitteringsvarsel for de ansatte, men lar dem fortsette å jobbe svart.

Ifølge Krogstad er flesteparten av tipsene Fellesforbundet får inn knyttet til byggebransjen, som lenge har slitt med svart arbeid og sosial dumping.

– Når staten gir muligheten til å få mer støtte uten for mye byråkrati, er det all grunn til å tro at det er aktører her som prøver seg, sier han.

Nav har fått inn 100 tips om misbruk av permitteringsordningen, skrev NTB forrige uke. Også Økokrim peker på utnyttelse av regjeringens koronatiltak i sin trusselvurdering for 2020. Svindel med dagpenger, utnyttelse av nasjonale strakstiltak og konkurskriminalitet er blant koronapunktene i trusselvurderingen.

Les også: Ekspert advarer mot uante konsekvenser av ekstreme koronatiltak

Vil ut i felten igjen

Koronasituasjonen gjør det enda enklere å utnytte sårbare arbeidstakere, ifølge Krogstad i Fellesforbundet. Han forteller at meldingene forbundet får inn, hovedsakelig knytter seg til norske virksomheter med utenlandske arbeidstakere.

– Det er en del utenlandske arbeidstakere som verken kan eller vil reise hjem på grunn av karantenebestemmelsene. De befinner seg i en situasjon der det er enda lettere å utnytte dem, sier Krogstad.

Mer tilsyn må til for å bekjempe koronakriminalitet og utnyttelse av sårbare arbeidstakere, mener både Krogstad og leder Kjersti Barsok i NTL. De krever at arbeidsministeren sørger for at Arbeidstilsynet kommer seg ut i felten igjen.

Saken fortsetter under bildet. 

Oslo 20200316. 
Arbeids- og sosialminister  Torbjørn Røe Isaksen  (H) i  Stortinget mandag. Stortinget behandler regjeringens krisepakke
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). 

– Når vi nå er i ferd med å gå over i en mer normal fase i samfunnet, mener vi at tilsynet må komme seg ut av hjemmekontoret og ut på arbeidsplassene igjen, sier Krogstad.

Barsok i NTL, som organiserer ansatte i Arbeidstilsynet, forteller at hennes medlemmer er ivrige etter å komme seg ut igjen. Ifølge NTL-lederen er det fullt mulig å gjennomføre tilsyn på en måte som er sikker og trygg.

– Vi kan ikke la den svarte økonomien bli vinneren i koronakrisen. Da er det kjempeviktig at inspektørene kommer seg ut igjen, og de er klare for det, sier Barsok.

Hold deg oppdatert: Dagens viktigste nyheter om korona

Ap: Misbruk må straffes hardt

Mangelen på tilsyn bekymrer også Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud, som tirsdag denne uken sendte et skriftlig spørsmål til arbeidsministeren hvor hun ber ham redegjøre for hvordan Arbeidstilsynet organiserer kontrollen med at bedrifter ikke misbruker permitteringsordningene.

– Hvis det er én situasjon der vi er helt avhengige av at Arbeidstilsynet er ute og kontrollerer at folk ikke jukser med permitteringsregelverket, så er det nå, sier Aasrud.

Hun mener det er urovekkende å høre at Nav, Skatteetaten og Arbeidstilsynet får inn tips om misbruk av denne og andre koronaordninger.

– Det er helt uakseptabelt at bedrifter permitterer ansatte og lar dem jobbe svart. Det må slås hardt ned på, men da er vi avhengige av at noen følger opp de henvendelsene som kommer inn, sier Aasrud.

Saken fortsetter under bildet. 

Oslo  20160902.
Skistyre møte september 2016.
Rigmor Aasrud (skistyret)
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet har bedt arbeidsministeren redegjøre for hvordan Arbeidstilsynet sørger for at ingen jukser med permitteringsregelverket. Foto: NTB Scanpix

Bedrifter som utnytter permitteringsordningen må straffes hardt, mener Aasrud.

Sammen med SV la Ap forrige uke fram et forslag for Stortinget om å skjerpe straffene for koronakriminalitet, men ble nedstemt.

– Dette må slås hardt ned på. Bøtene må bli større og fengselsstraffene lengre, sier Aasrud.

– Ingen skal sitte igjen med store fortjenester på fellesskapets midler. Når fellesskapet stiller opp for næringslivet, forventer jeg at de ikke jukser, sier Aasrud.

Les også: Hva skjer med pensjonen min om jeg permitteres? Her er seks spørsmål og svar (+)

Arbeidstilsynet: – Kriminelle er ikke «fredet»

Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, bekrefter at omfanget av kontroller er blitt betydelig redusert sammenliknet med de foregående månedene.

Hun kan imidlertid ikke svare på hvor stor reduksjonen har vært.

«Arbeidstilsynet har i denne situasjonen ikke ønsket å unødig belaste virksomhetene ekstra, og valgte derfor som strakstiltak å bare gjennomføre a-krimtilsyn og tilsyn ved mistanke om betydelig fare for liv og helse», skriver Vollheim i en e-post til Dagsavisen.

Ifølge Vollheim pågår arbeidet ved de såkalte a-krimsentrene som normalt. Disse sentrene driver hovedsakelig med analyse- og etterretningsarbeid og er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Nav og skatte- og tolletatene.

Vollheim understreker at det langt fra er fritt frem for kriminelle å gjøre som de vil selv om antallet kontroller fra Arbeidstilsynet er redusert.

«Det er viktig i denne sammenhengen å understreke at Arbeidstilsynet følger nøye med på situasjonen og følger opp når vi får tips om ulovligheter. De kriminelle er altså ikke på noen måte «fredet» i denne situasjonen», skriver Vollheim.

Hun bekrefter samtidig at tilsynet får inn tips om koronakriminalitet og at disse vil bli fulgt opp. 

Ifølge Vollheim jobber nå Arbeidstilsynet med å komme i gang med tilsynsarbeidet igjen på en trygg måte.

«Det er viktig å få gjennomført tilsyn, men vi må ta smittevernhensyn, slik at vi ikke risikerer smitte verken på egne ansatte eller virksomhetene vi er ute hos», skriver Vollheim.

Bekymret: Koronakrisen kan skvise unge ut av arbeidslivet  (+)

Departementet: Ikke Arbeidstilsynets jobb

«Misbruk av permitteringsordninger er å stjele fra fellesskapet, og noe som vil bli slått hardt ned på og forfulgt når det avdekkes», skriver statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet i en e-post til Dagsavisen.

Saken fortsetter under bildet. 

OSLO  20130408. Nestleder i YS-forbundet Parat,  Vegard Einan,  jobber for tidligere Ryanairansatte Alessandra Cocca. Alessandra Cocca mener seg usakelig oppsagt av flyselskapet og går til sak mot selskapet. Ys-forbundet parat støtter saken til den italienske kvinnen som bor i Norge og arbeidet fra Rygge flyplass i Østfold.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet. Foto: NTB Scanpix 

Han viser til at Nav og Skatteetaten har styrket samarbeidet gjennom en felles analyse- og etterretningsgruppe. Ifølge Einan er det disse etatene som skal følge opp statens kompensasjonsordninger og dagpengeregelverket. Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at arbeidsmiljøloven blir ivaretatt, skriver han.

Statssekretæren har like fullt forståelse for ønsket fra partene i arbeidslivet om mer tilsyn, skriver han i e-posten.

«Tilsynet vurderer hele tiden om og når de kan gjenoppta aktiviteten, men også statlige etater må følge råd og gjøre risikovurderinger med bakgrunn bl.a. i smittevern både for ansatte i virksomhetene de fører tilsyn med og sine egne ansatte», skriver han.

Også Vollheim i Arbeidstilsynet viser til at det er flere myndigheter som fører tilsyn med ulike forhold på arbeidsplassene, som for eksempel brudd på karantenebestemmelser eller permitteringsregler. I slike tilfeller gjør tilsynet en vurdering av om de er riktig myndighet, skriver hun.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen