Innenriks

Helsedirektoratet: Utviklingshemmede kan ikke nektes besøk

Kommuner kan ikke innføre generelle besøksforbud og lignende begrensninger i hjemmene til personer med utviklingshemming, slår Helsedirektoratet fast.

Likestillings- og diskrimineringsombudet, NFU Norge og andre har meldt til Helsedirektoratet at noen kommuner har innført slike besøksforbud.

– Helsedirektoratet minner om at besøksbegrensning i private hjem, som for eksempel leiligheter som leies av personer med utviklingshemming i et bofellesskap, må skje basert på frivillighet og i dialog med tjenestemottakere og eventuelle pårørende, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Stor reportasje: Dette er historien om et døgn i det fortsatt arbeidende Norge (Dagsavisen+)

Han viser til at pårørende er en viktig og nødvendig samarbeidspartner og ressurs når tiltak for smittevern og tjenestetilbud skal planlegges.

Direktoratet peker også om at barn som bor i barneboliger og lignende har rett til å se sine foreldre og at kommunen må legge til rette for dette.

For abonnenter: Våre beste artikler om korona

Nyeste fra Dagsavisen.no: