Innenriks

Norge taper allerede milliarder på natur i ulage

Naturødeleggelser koster Norge enorme beløp, men vi vet hvordan disse kostnadene kan reduseres, sier miljøorganisasjonene.

Tvedestrand  20171022.
Biler under vann i Tvedestrand. Regnet øste ned på Sørlandet i helgen og forvandlet veier, parkeringsplasser og folks hager til svømmebasseng. Flere steder ble TV-aksjonen avlyst.
Foto: Kristian Vabo / Flom i Tvedestrand