Innenriks

Foreslår nordisk flyavgift

Norden må gå foran og innføre CO2-avgift på flydrivstoff som brukes på flygninger over landegrensene, mener de nordiske naturvernorganisasjonene.

– De nordiske landene (...) bør umiddelbart starte forhandlinger om en avtale som gir hjemmel for gjensidig avgiftslegging av drivstoff som brukes på flygninger mellom nordiske land, heter det i et brev til de nordiske regjeringene.

Brevet er undertegnet av Silje Ask Lundberg, leder i Norges Naturvernforbund, samt lederne i de tilsvarende organisasjonene i Sverige, Danmark, Finland, Island og Åland.

Les også: 62.000 færre flyavganger enn for fem år siden – men flere passasjerer

Avgiftsfritak

I dag er den globale praksisen at internasjonal flytrafikk ikke blir ilagt noen CO2-avgift, til tross for store og voksende klimautslipp.

– Myndighetene har unntatt flyselskap fra å betale energiavgift, CO2-avgift og merverdiavgift på internasjonale flygninger, konstaterer de nordiske naturvernorganisasjonene.

– Taxfree-ordningen gir dessuten passasjerene billige varer og inntekter til å drifte flyplassene, slik at det blir billigere å fly, påpeker fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

I naturvernorganisasjonenes brev vises det også til en konferanse om avgifter på flytrafikken i Europa, som ble avholdt i Nederland i sommer. Her var det flere som uttalte at luftfartens avgiftsfritak er uakseptabelt, sett i lys av avgiftsnivået på drivstoff i veitrafikken.

Transportøkonomisk institutt har tidligere konkludert med at de norske CO2-avgiftene for veitrafikken, har stor betydning for å holde utslippene nede.

I stedet for internasjonale avgifter for flytrafikken, har enkelte land, slik som USA, Japan, Brasil, India, Australia, Saudi-Arabia og også Norge, innført en CO2-avgift bare for  innenriks flytrafikk. For Norges del øker denne avgiften fra 1,30 kroner per liter flydrivstoff i år, til 1,39 kroner per liter i 2020.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Passasjeravgift

Norge har i tillegg innført en flypassasjeravgift som øker fra 75 kroner i år, til 76,50 kroner neste år på reiser i Europa. For lengre reiser øker avgiften fra 200 til 204 kroner.

Av de øvrige nordiske landene er det så langt bare Sverige som har en tilsvarende avgift.

–  Vi vil oppfordre flere land til å innføre passasjeravgift. Danmark, Finland og Island kan ikke forbli «skatteparadiser» og må følge etter Norge og Sverige og andre land som har innført passasjeravgift, skriver de nordiske naturvernorganisasjonene.

Blant de andre landene som har innført passasjeravgift, finner vi både Storbritannia og Tyskland. Sistnevnte land nær dobler denne avgiften i 2020.

Les også: Forsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent

– Starten på en trend

De nordiske naturvernorganisasjonene tror at et nordisk samarbeid om grensesprengende CO2-avgifter på flydrivstoff, kan få stor betydning.

– Det kan bli starten på en trend der stadig flere land gjør det samme og tar ansvar for klimagassutslipp fra internasjonal luftfart, heter det i brevet til de nordiske regjeringene.

– I EU er det nå et betydelig fokus på å få innført avgift på flydrivstoff. Det er bra, sier Schlaupitz.

– Mange ser det ulogiske i at flytrafikken ikke betaler slik avgift på flygninger over landegrensene, og i mange land er det heller ingen avgift på innenrikstrafikken. For å få fortgang i dette arbeidet er det viktig at noen land viser at det er mulig, fortsetter han.

Tidligere har nordiske statsministere vært tydelige på at Norden bør få en ledende rolle i klimaarbeidet.

– Klimaendringene er en alvorlig trussel mot livet på jorden, og vi må handle i tråd med det ved å gjøre mer og gjøre det raskere. Verden trenger land som går foran som et godt eksempel. Det er på tide med nordisk lederskap, uttalte Finlands daværende statsminister, Juha Sipilä, til Dagsavisen i januar.

I august fattet de nordiske statsministrene et vedtak om at «Norden har som visjon at vi vil bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030.»

Vår egen regjerings uttalte politikk er at «Norge skal gå i front for en mer miljøvennlig luftfart med mindre klimagassutslipp.»

Les også: Langt høyere prisvekst på tog enn fly: – Det er ikke rart at flytrafikken vokser

Mer fra Dagsavisen