Innenriks

Sykepleiere og leger reagerer på Frp-utspill

Frp mener ansatte og ikke helseforetaket bør straffes når pasienter blir feilbehandlet. Det får ansatte ved Haukeland universitetssjukehus til å reagere.

– Et arrogant og uvitende forslag, som først og fremst vil ramme pasientene, sier Geir Arne Sunde, foretakstillitsvalgt for overlegene på Haukeland universitetssjukehus til NRK.

Helse Bergen ble fredag ilagt en foretaksstraff etter at en 43 år gammel mann døde på akuttmottaket på Haukeland i fjor. Mannen skal ha blitt liggende uten tilsyn.

Helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp sier til kanalen at hun vil at personene som er involvert, får et større personlig ansvar.

Ledelsen i Helse Bergen vil ikke kommentere Frp-forslaget, men leger og sykepleiere ved Haukeland peker på at det fremdeles ville skjedd feil fordi det er mennesker som behandler mennesker. Dessuten ville det gitt en dårligere kultur for å melde fra om avvik og feil, mener de ansatte.

Nyeste fra Dagsavisen.no: