Innenriks

ESA krever svar fra Norge om Nav-skandalen

I et brev til norske myndigheter ber EØS-tilsynet ESA om svar på elleve konkrete spørsmål i Nav-saken.

Brevet ble publisert i ESAs offentlige dokumentregister mandag og er signert ESAs indre marked-direktør Gunnar Thor Pétursson.

Blant spørsmålene som ESA vil ha svar på, er hva Norge har gjort for å sikre at EØS-regelverket blir fulgt framover, skriver Dagbladet.

I tillegg vil tilsynsorganet vite hvordan norske myndigheter arbeider for å finne fram til dem som er blitt rammet av skandalen, og hvordan disse menneskene skal følges opp.

Det blir også reist spørsmål ved om den norske praksisen kan ha vært feil når det gjelder andre ytelser enn sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger.

ESA ber Arbeids- og sosialdepartementet svare på brevet innen 4. desember.

Nyeste fra Dagsavisen.no: