Innenriks

Marianne rammet av Nav-skandalen: – Noe mer ydmykende enn å sitte i fengsel skal du lete lenge etter

I 2017 ble Marianne Evensen dømt til fengsel i 75 dager for å ha besøkt kona i Danmark mens hun mottok arbeidsavklaringspenger. Nå vil den kreftsyke 54-åringen kreve erstatning fra Nav.

– Jeg har alltid håpet på at noen skulle oppdage at dommen var feil, sier Marianne Evensen.

«Dette er jo meg»

Hun er en av de som er rammet av Nav-skandalen som ble kjent mandag denne uken. Nav har nemlig siden 2012 feilpraktisert reglene for å ta med seg trygdeytelser til EU- og EØS-land.

De som er omfattet av Nav-skandalen er folk bosatt i Norge som har mottatt arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger mens de har oppholdt seg i andre europeiske land.

Dagsavisen har fått innsyn i dommene til ni av straffesakene som omfattes av Nav-skandalen og som har gått for Oslo tingrett. Evensens sak er en av disse.

Hun forteller at hun ikke er blitt kontaktet av Nav, men ble gjort oppmerksom på saken via Facebook. Det var en uvirkelig opplevelse, forteller Evensen.

– Da jeg leste om saken tenkte jeg at «dette er jo meg», sier Evensen og fortsetter:

– Jeg har alltid ment at jeg ble feilaktig dømt.

Les også: 48-åring rammet av Nav-skandalen: – Jeg mista alt jeg eide

Aldrende far i Oslo – kone i Danmark

Evensen ble i 2016 dømt til 75 dager fengselsstraff på bakgrunn av at hun i flere tilfeller hadde oppholdt seg i Danmark samtidig som hun mottak arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav.

I kjennelsen skriver Oslo tingrett at Evensen har «gjort seg skyldig i trygdebedrageri og falsk forklaring» og at hun har mottatt til sammen 23.730 kroner retten mener hun ikke hadde krav på.

«Beløpet som er feilutbetalt til tiltalte medfører at bedrageriet skal anses som grovt», står det i dommen.

Evensen forklarer oppholdene i Danmark med at hennes daværende kone flyttet dit.

– Kona mi flyttet nedover. Det var veldig spesielle forhold som gjorde at den flyttingen kom i stand. Da hadde jeg en stadig aldrende far som var i Oslo, så jeg reiste mye frem og tilbake.

Er du rammet av Nav-skandalen og vil snakke med oss? Ta kontakt her!

Les også: Linda ble møtt med Nav-krav på 47.000: – Jeg følte meg som en kriminell

– Ydmykende

Da dommen falt bodde Evensen fortsatt i Danmark sammen med kone og familie, men ble likevel overført til å sone i Sarpsborg.

Hun beskriver tiden i fengsel som ydmykende.

– Noe særlig mer ydmykende enn å sitte i fengsel skal du lete lenge etter. Det er et stigma knyttet til å være innsatt og at du hver gang du får besøk må av med alle klærne og gjennom en kontroll.

For Evensen har dommen hatt betydelige konsekvenser.

– Jeg har ikke turt å fortelle til noen at jeg er straffedømt bortsatt fra veldig nær familie og én venninne. Jeg har følt det som et stigma. Du tenker jo at dersom noen er straffedømt, så er det fordi de har gjort noe galt. Det å skulle søke jobber ville også blitt vanskelig med hull i CVen. Jeg har hatt mange søvnløse netter, sier hun.

Les også Hege Ulstein: «NAV-skandalen er grov av så mange grunner at det kan ta pusten fra en» 

Fått kreft

Evensen forteller at hun gjennom livet har slitt med mye sykdom som har gjort at hun ikke har fungert i jobb. Hun har diagnosen fibromyalgi og har slitt med muskel- og skjelletplager i mange år. Nå har hun også fått påvist en uhelbredelig kreftdiagnose.

– Så da jeg leste om denne saken, fikk jeg en bittersøt følelse. Jeg har kreft, og så kommer plutselig dette på toppen av det hele.

Evensen sier at hun kommer til å kreve erstatning dersom det viser seg at hun er blitt feildømt.

– Ja, det kommer jeg helt sikkert til å gjøre, sier Evensen.

Dette er saken: 

* Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

* Minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, 36 av dem ubetingede fengselsdommer.

* Rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.

* Reglene for personer bosatt i utlandet, har vært praktisert korrekt.

* Arbeids- og sosialministeren vil be Stortinget om å få redegjøre om saken.

* Etter folketrygdloven kan ikke korttids kontantytelser (særlig sykepenger og arbeidsavklaringspenger) utbetales til personer som ikke oppholder seg i Norge.

* I artikkel 21 i EUs trygdeforordning fra 2012 fremgår det imidlertid at et medlem som oppholder seg i en annen medlemsstat, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgiving. Det vil si at det er ikke grunn nok alene å stoppe ytelsen dersom man oppholder seg i et annet EØS-land, men samtidig må øvrige vilkår i folketrygdloven være oppfylt.

* Sykmeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger vil fortsatt ha plikter ifølge norsk lov, også dersom de reiser til et annet EØS-land.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet, Riksadvokaten