Innenriks

Solberg krever planer for nullutslipp i kommunene

Et løfte om egne klimaplaner i alle Høyre-styrte kommuner skal overbevise velgerne, håper statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Av Bibiana Piene og Johan Falnes

Med bompengestriden endelig parkert, gir Solberg gass foran de to siste ukene av valgkampen med en samlet liste på åtte valgløfter. Blant disse er et krav om klimaplaner i alle kommuner der Høyre har styringen.

– Kommunene bør ha en ambisjon om lavutslipp og nullutslipp i framtida. Mange har ikke en slik plan, sier statsministeren til NTB.

Les også: Inngikk handelsavtale med Brasil: – Norge mister troverdighet som regnskogsforkjemper

Klimanøytrale bygg

Ifølge Enova er om lag 20 prosent av klimautslippene knyttet til kommunal virksomhet. Klimaplanene bør inneholde konkrete mål, prioriterte tiltak og tidsrammer for kutting av utslipp. Solberg trekker fram kommunale innkjøp, transport og bygg som aktuelle områder.

– Jeg mener at det offentlige må bygge nullutslippsbygninger framover. Vi har jo egentlig vedtatt at det i framtida skal være klimanøytrale bygg, og jeg mener vi kan bygge plusshus i mye større grad.

Samtidig erkjenner hun at det vil være en del næringsvirksomhet i en kommune som kommunen ikke rår over. Hun vil heller ikke sette noen tidsfrist for når kommunene skal være klimanøytrale.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hindre skolefrafall

Det valgløftet statsministeren selv legger mest vekt på, er imidlertid løftet om å bremse frafallet i videregående skole.

– Vår absolutt største, langsiktige utfordring i Norge er å sørge for at folk kan finne seg en plass i framtidas arbeidsmarked. Å investere i mennesker er helt avgjørende i spørsmål om ulikhet, om mindre utgifter på Nav-budsjettene og alle de tingene som gjør at vi som enkeltmennesker opplever at vi mester livene våre. Det er den viktigste saken, slår Solberg fast.

I begynnelsen av august presenterte Høyre femti skritt for å øke gjennomføringen. Partiets ambisjon er at 5.000 flere elever skal fullføre videregående hvert år innen 2025, og at ni av ti skal fullføre i 2030. I dag gjennomfører drøyt sju av ti videregående skole i løpet av fem år.

Les også: Historisk dårlig måling for Ap og Høyre

– Kommuner må si ja

Valgløftelista består ellers av kjent Høyre-politikk som valgfrihet når det gjelder barnehage, skole og omsorg og lavere eiendomsskatt, samt et løfte om å sikre trygghet og trivsel for eldre gjennom å innføre trygghetsstandard for alle sykehjem.

– Det er dessverre ikke tilfelle alle steder i dag, sier Solberg.

I tillegg inneholder lista et punkt om at kommunene må bli flinkere til å si «ja».

– Ganske mange som skal bygge ut, eller som skal skape næringsvirksomhet, opplever at de møter kommuner som egentlig leter etter grunner til å si nei, i stedet for å lete etter grunner til å si ja. Derfor har vi sagt at vi skal ha en «ja»-holdning. Hvis det er lov, må vi strekke oss langt, sier Solberg, som mener kommunal sendrektighet kan bli dyrt i lengden.

Hun viser til at blant annet boliger kan bli dyrere som følge av dette.

– Det er mange steder hvor man ender opp med å stoppe gode prosjekter, og hvor det tar for lang tid.

Les også: Full uenighet mellom Trine og Siv om hva bompengeløsningen egentlig betyr

Avsporing

Statsministeren må samtidig medgi at striden om bompengene har ført henne på defensiven i valgkampen – der Høyre har falt kraftig på målingene i byer som Oslo, Bergen og Stavanger sammenlignet med valget i 2015.

– Vi innrømmer vel alle at den siste uka ble en liten avsporing. Men vi må løse de problemene som kommer, sier hun.

Mer fra Dagsavisen