Partilederne Erna Solberg (H) (midten), Siv Jensen (Frp) (t.v.) og Trine Skei Grande (V) på Hotel Jeløy Radio etter at Venstre har besluttet at de vil gå inn i regjering med Høyre og Frp.

Full uenighet mellom Trine og Siv om hva bompengeløsningen egentlig betyr

Trine Skei Grande og Siv Jensen tolker statsministerens kompromissløsning totalt forskjellig.

Fredag kveld, rundt klokken 23.05, ble det klart at også Venstre sluttet seg til statsminister Erna Solbergs forslag til en løsning på bompengekrisen i regjeringen. Dermed kunne de fire partilederne gå til sengs med vissheten om at den borgerlige regjeringen fortsatt holdt sammen. Bompengekrisen var løst, motpolene Venstre og Frp var endelig enige.

Man får håpe de sov godt, for allerede lørdag morgen, klokken 09.53 for å være ganske nøyaktig, ble det klart at «enig» ikke nødvendigvis betyr det folk flest forbinder med ordet. Da Siv Jensen møtte pressen i Oslo sentrum passet hun på å snakke i positive ordelag om Venstre-leder Trine Skei Grande. Det var likevel ikke nok til å skjule at avstanden de to partiene imellom fortsatt er stor.

De er for eksempel totalt uenige i hvordan man skal tolke to av de viktigste punktene i statsministerens bompengeløsning.  Og det kan jo bety at vi ikke har sett den siste offentlige krangelen om bompenger mellom Venstre og Frp.

Full enighet

Vi må spole tilbake til gårsdagen. Erna Solberg informerte, i langtekkelig detalj, pressen om sitt forslag til løsning på bompengekrisen i 21-tiden i går. I denne sammenhengen er det to punkter som er interessante for oss (se komplett liste over punktene i forslaget nederst i saken):

  • Det såkalte «nullvekstmålet» ligger fast. Tiltak for å få ned bompenger skal ikke føre til økt trafikk inn til byene. Om antallet biler øker, vil ikke kommunen få bompengereduksjon (se neste punkt).
  • Regjeringen øker det statlige bidraget til 66 prosent i de såkalte 50/50-prosjektene. Som navnet antyder: Dette er prosjekter der stat og kommune bidrar like mye. De kommunale bidragene kommer først og fremst i form av bompenger. I kommunene som takker ja til det økte bidraget fra regjeringen, skal halvparten av det økte tilskuddet brukes til å kutte bompenger, og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene.

Lover nullvekst

Allerede under Solbergs pressekonferanse ga Siv Jensen beskjed om at hun og Frp aksepterte forslaget. Også KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad gikk kjapt ut og fortalte verden at han ville anbefale sitt parti å gå inn for avtalen, noe partiet nesten umiddelbart stilte seg bak.

Venstre var noe tregere på labben, men kalte inn til en pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget klokken 23. Der kunne Trine Skei Grande fortelle at partiet godtok forslaget. Abid Raja, nestleder i Venstre og Stortingets visepresident, var også tilstede, og kunne høylytt fortelle at de som hadde sagt at Venstre var på vei ut av regjeringen «kunne ta seg en bolle».

Skei Grande var mer opptatt av nullvekstmålet enn av boller. Hun sa at statsministerens forslag «ga en klar beskjed om et nullvekstmål».

– Det blir ikke flere biler inn i byene våre, det er slått fast veldig klart, sa Skei Grande.

Det var ingen tvil:

– Det er en klar forutsetning, og viktigste forutsetning for Venstre, at nullvekstmålet skulle stå fast.

Frp har hele veien ønsket å endre nullvekstmålet. Der i gården vil man ha utslippsmål, ikke en reduksjon i antall kjøretøy. Med tanke på at rundt halvparten av alle nye biler som selges i Norge nå er elbiler, er det en nokså avgjørende forskjell mellom de to ulike variantene.

Nå var det satt en stopper for Frps forsøk på å endre nullvekstmålet, ifølge Skei Grande. Som ikke nevnte med et eneste ord punktet i forslaget hun nå hadde gått god for hvor det står: «Videreutviklet nullvekstmål skal avklares innen utgangen av 2019». 

Det punktet har Siv Jensen mer sansen for, skulle det vise seg. Men vi skal ikke slippe Trine Skei Grande helt ennå.

Kollektivt består

Venstrelederen fikk under seansen i vandrehallen spørsmål om hva som skjer om biltrafikken faktisk øker i en by. Er det da bare den statlige støtten til bompengekutt som skal reduseres? Eller vil også støtten til kollektivtrafikken bli tilsvarende redusert?

Skei Grande svarte:

– Det er nullvekstmålet som ligger til grunn for bompengereduksjonene.

Og fikk beskjed om å svare tydeligere. Er det bare bompengereduksjonen som blir mindre om biltrafikken øker? De øremerkede midlene til kollektivsatsingen skal fortsette?

– Det er vår tolkning av den avtalen, helt klart, sa Skei Grande.

Og vi kunne ta kvelden, med vissheten om at kollektivsatsingen ikke hang sammen med bompengereduksjon, og at regjeringen var samlet og enig.

Null enighet

Men så grydde atter en dag, og Siv Jensen møtte pressen i augustsola. Hun hadde det travelt, for nå må regjeringspartiene ta igjen det de har forsømt i valgkampen under den store bompengekrangelen som har hjemsøkt regjeringen Solberg. Jensen skulle til Ullensaker og måtte skynde seg. Men hun rakk å punktere inntrykket av ny enighet og fornyet samhold i regjeringen før hun forlot Oslo.

Det som var Venstres tolkning av avtalen – «helt klart», ifølge Trine Skei Grande – stemmer nemlig dårlig med Siv Jensens forståelse av saken. Bompengereduksjon og kollektivsatsing henger sammen, mener Frp-lederen.

– I utgangspunktet er det sånn at hvis vi skal styrke det det statlige bidraget til byene både gjennom kollektivsatsing og bompengereduksjon, så henger det sammen. Hvis man ikke vil redusere bompengene, får man heller ikke penger til å satse på kollektiv, sa Jensen.

Og som bare for å befeste uenigheten hadde Jensen også litt å melde om nullvekstmålet, som Trine Skei Grande var så såre fornøyd med at det nå var enighet om. Siv Jensen har merket seg punktet om at regjeringen vil «videreutvikle nullvekstmålet», i motsetning til Venstre-lederen.

Følgende replikkveksling mellom Jensen og Dagsavisens mann bærer bud om flere runder med bompengekrise internt i regjeringen:

– Nullvekstmålet ligger fast?

– Det til enhver tid gjeldende nullvekstmålet, ja.

– Og hva det betyr i praksis kommer du tilbake til etter at dere har utredet saken?

– Det kommer vi tilbake til, ja.

Statsministerens kompromiss i bompengestriden:

* Regjeringen tilbyr kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i 50/50-prosjektene. I kommunene som takker ja, skal halvparten av det økte tilskuddet på rundt 8 milliarder kroner brukes til å kutt bompenger, og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene.

* Nullvekstmålet – biltrafikken i byene skal ikke øke – ligger fast, men skal videreutvikles.

* Årlige tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 milliarder kroner.

* Det bevilges 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

* Det bevilges 250 millioner kroner til bedret kollektivtrafikk utenfor de store byene.

* Skissen vil belaste statsbudsjettene med rundt 2 milliarder kroner årlig.