Innenriks

Kun ett badehåndkle med strand til hver, likevel sier lokale Frp-ere nei til byggeforbud

Mange nordmenn har nå ikke tilgang til mer strand enn at badehåndkleet så vidt får plass. Likevel sier lokale Frp-ere nei til byggeforbudet.

Bilde 1 av 2

Potensiell tilgjengelig strandsone per innbygger i Oslo, var på 1,8 kvadratmeter ved inngangen av året, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

I den nest mest «strandfattige» kommunen, Drammen, hadde hver innbygger potensiell tilgang til 5,6 kvadratmeter strandsone på samme tidspunkt.

Det er drammenseren Jon Engen-Helgheim (Frp) veldig fornøyd med.

– At det er over fem og en halv kvadratmeter med strandsone per innbygger i Drammen, viser en fantastisk god forvaltning av disse arealene, sier Engen-Helgheim, som er medlem av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Norsk Friluftsliv er av en helt annen oppfatning.

– Generelt sett forvaltes strandsonen dårlig i Norge fordi det ikke finnes en helhetlig plan. Derfor skjer det en bit for bit-nedbygging. Over de siste tiårene har det skjedd dramatiske endringer, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

Les også: Tusenvis av byggetillatelser i strandsonen er blitt gitt på feil grunnlag

Nei til byggeforbudet

I 100-metersbeltet i strandsonen er det et generelt byggeforbud, i henhold til plan- og bygningsloven. Det forhindrer ikke nybygging. I fjor ble det gitt 3.078 igangsetningstillatelser til bygging landet rundt, viser foreløpige tall fra SSB.

Flere tillatelser vil bli gitt i årene som kommer, hvis det er opp til lokale Frp-politikere. Hele 62 prosent av toppkandidatene til partiet før kommune- og fylkestingsvalget om få dager, sier nei til å opprettholde byggeforbudet i strandsonen.

Det går fram av en undersøkelse gjennomført av Norsk Friluftsliv. Den omfatter 917 politikere fra alle partier som stiller til valg.

20 prosent av Frp-toppene har ikke ønsket å besvare dette spørsmålet. Det tilsier at det kun er 18 prosent av dem som sier at de vil opprettholde byggeforbudet.

Til sammenligning svarer 100 prosent av SV-politikerne at de vil opprettholde byggeforbudet. I alle de andre partiene, med unntak av Høyre, er det også et solid flertall for å forholde seg til plan- og bygningsloven.

– Jeg er ikke overrasket over at så få Frp-politikere vil opprettholde byggeforbudet i strandsonen, sier Heimdal.

– Partiet er jo opptatt av den individuelle frihet. Det er mye positivt i det, men når denne friheten går på bekostning av fellesskapets behov, må vi ha rammer for hva hver enkelt kan gjøre med sin eiendom.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Viktigste friluftsområde

Heimdal mener svært mye tilsier at strandsonen må være lett tilgjengelig for hele befolkningen.

– Strandsonen er vårt viktigste friluftsområde. Vi trekkes mot strand, sjø og vann. Strandsonen har stor betydning for livskvaliteten og folkehelsa, både fysisk og psykisk. I stedet for å fortsette å pøse ut penger til leger, bør vi sikre befolkningen tilgang til naturen. Det er noe av det billigste og mest effektive for å holde folk friske, ved siden av et godt kosthold. Det bør også Frp være opptatt av, etter som partiet er så opptatt av å kutte skatter og avgifter, mener Heimdal.

– Det er også lett å måle den økonomiske verdien av strandsonen. Det er bare å se på boligprisene der. Men det må ikke bli slik at det bare er de mest ressurssterke, de med mest penger og de som kjenner noen med avgjørende myndighet i kommunene, som skal få tilgang til disse områdene, fortsetter han.

Til tross for hva mange Frp-ere svarer i Norsk Friluftslivs undersøkelse, er Jon Engen-Helgheim såre enig med Heimdal.

– Jeg er selv en svært ivrig friluftsmann og seiler, og det er grunnleggende feil å tro at Frp vil bygge ned strandsonen. Vi vil kjempe med nebb og klør for allemannsretten, forsikrer han.

Les også: I Oslo er kun 30 prosent av strandsonen tilgjengelig for folk

– Ingen motsetning

– Hvorfor vil da så få Frp-ere opprettholde byggeforbudet?

– Det er ikke noe motsetningsforhold mellom å ta vare på fri ferdsel og uberørt natur, og det å gi kommunene mulighet til utbygging i strandsonen. Vi har massevis av uberørt natur i Norge, og byggeforbudet slik det er i dag, er ikke fornuftig. 100-metersbeltet er en forferdelig dårlig regel. Har du en øy som er 200 meter bred vil det ikke være mulig å bygge noe der. Det blant annet våre folk har fått til i Drammen, med blant annet å åpne elveleiet og lage turstier, er det beste eksempelet på at lokalpolitikerne er best egnet til å ta ansvaret for dette. De er flinkere enn Stortinget, svarer Engen-Helgheim.

Heimdal er derimot bekymret for en nærsynt forvaltning av strandsonen.

– Lokale politikere tenker mest på lokale hensyn. De verdifulle kystområdene våre må vernes i tråd med nasjonale mål. Det må skje innenfor et nasjonalt regelverk. Vi må unngå at Stortinget blir et supperåd, ved at vedtakene der ikke får betydning lokalt.

Les også: Hver oslobeboer har 1,8 kvadratmeter tilgjengelig strandsone

Slik er Strandsonen

* Statistisk sentralbyrå definerer strandsonen som 100-metersbeltet langs kysten medregnet øyer med fastlandsforbindelse og også 100-metersbeltet rundt større elver og innsjøer.

* I 100-metersbeltet er det et generelt byggeforbud, i henhold til plan- og bygningsloven.

* Likevel gis det hvert år mange dispensasjoner fra byggeforbudet. I fjor ble det innvilget 1.224 nasjonalt.

* Dette innebærer at om lag 30 prosent av strandsonen nå ikke er tilgjengelig for folk flest. I Indre Oslofjord er 70 prosent ikke tilgjengelig.

* Minst tilgjengelig strandsone per innbygger er det i Oslo (1,8 kvadratmeter), mest i Solund (23.883 kvadratmeter).

Nyeste fra Dagsavisen.no: