Innenriks

Flyskam brer seg i Norge

Flyskammen brer seg i Oslo og Akershus. Mer enn hver tiende innbygger oppgir å fly mindre enn før.

Dette går fram av den nye klimaundersøkelsen gjennomført for Klimaetaten i Oslo kommune, av markedsanalysebyrået Kantar.

I Oslo svarer 12 prosent av de spurte at de «har gjort/gjør det allerede», på spørsmålet om de vil fly mindre de neste to årene.

I Akershus er det 15 prosent som svarer at de nå flyr mindre enn før.

Det tilsier at om lag 80.000 innbyggere i Oslo og over 90.000 innbyggere i Akershus, ikke kjøper flybilletter så ofte som før.

I tillegg er det så mange som 23 prosent i Oslo, som sier at det er «svært sannsynlig» eller «litt/ganske sannsynlig» at de vil fly mindre de neste to årene.

Det tilsvarer om lag 155.000 innbyggere, med utgangspunkt i dagens befolkning.

I Akershus svarer 16 prosent det samme, noe som tilsvarer nær 100.000 innbyggere.

Les også: Jon Georg Dales kvinner og menn reiser nesten bare med fly

425.000 vil fly mindre

Innen 2021 kan vi dermed oppleve at om lag 425.000 av totalt nær 1,3 millioner innbyggere i de to fylkene, noe som tilsvarer nær 33 prosent, gjennomfører færre flyturer. Selv hvis hver enkelt bare gjennomfører én flytur mindre enn før, er dette noe som bør skremme flyselskapene og glede alle som ønsker reduserte klimautslipp.

– Dette er veldig gledelige tall, sier Arild Hermstad (MDG), fungerende byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Det er åpenbart en trend i tiden å ville reise mer miljøvennlig, og nå må politikerne følge opp og legge til rette for folk. Regjeringen bør legge bort planer om svære motorveier og flyplasser, og heller investere i raskere togforbindelser mellom storbyene i Norge. De Grønne vil også ha tilbake nattogene til Europa, for å gjøre det raskere og enklere å reise fly-fritt til Europa, fortsetter han.

Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo kommune, er ikke overrasket over at så mange vil fly mindre.

– Klimadebatten gjør inntrykk på folk. Særlig tror jeg skolestreikene har gjort et sterkt inntrykk på mange som derfor ønsker å bidra med en mer klimavennlig atferd. Vi har sett en veldig klar utvikling i Sverige, og det er ikke unaturlig at noe av det samme skjer her i Norge, sier Sørensen.

Saken fortsetter under bildet.

Heidi Sørensen er direktør i Klimaetaten i Oslo kommune

Heidi Sørensen er direktør i Klimaetaten i Oslo kommune. Foto: Aslak Borgersrud

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Flere reiser kollektivt

Også på flere andre måter er mange innbyggere i Oslo og Akershus opptatt av mer miljøvennlige reiser, viser den nye klimaundersøkelsen.

I Oslo oppgir 45 prosent at de reiser oftere kollektivt enn før. Ytterligere 25 prosent sier de vil begynne å gjøre det samme de neste to årene.

I Akershus reiser 29 prosent oftere kollektivt enn før, mens 25 prosent sier de vil begynne å gjøre det.

De 52 nye bomstasjonene fra 1. juni er trolig en viktig årsak til at så mange ser for seg flere turer på buss, trikk og t-bane i tiden framover. Som Dagsavisen skrev 23. mai, regner Ruter med 12 millioner flere påstigninger som følge av bomendringene.

Les også: Svensker velger bort flyreiser – nå er flyskammen på vei til Norge

Går

Når det gjelder sykling oppgir 14 prosent i Oslo og 8 prosent i Akershus at de nå sykler mer enn før. Ytterligere 38 prosent både i Oslo og Akershus har planer om å begynne å sykle mer.

I så fall får vi håpe at de unngår fortauene, for der begynner det å bli trangt. I Oslo oppgir 33 prosent at de nå går mer enn før, mens 19 prosent svarer det samme i Akershus. Så mye som 49 prosent i Oslo, sier at de vil begynne å gå mer, mens hele 56 prosent sier det samme i Akershus.

– Tilsier dette behov for flere gågater, Arild Hermstad?

– Ja, selv om Oslo i mange år har vært planlagt på bilens premisser, er byrådet er godt i gang med å legger til rette for fotgjengere. I sentrum bygger vi gågater, benker og lekeplasser der hvor det tidligere var biltrafikk, og rundt om i byen setter vi ned fartsgrenser, bygger fartshumper og lager hjertesoner rundt skolene. Det er fantastisk å høre at så mange flere ønsker å gå mer, og jeg lover at vi skal følge opp fra byrådet.

Dagsavisen mener: «Fint med flyskam. Men skammen alene endrer ikke vanene våre»

13 av 100 har elbil

Det at elbilen har blitt en salgssuksess, går også tydelig fram av den nye undersøkelsen. I Oslo oppgir 13 prosent at de har elbil, mot 7 prosent i en tilsvarende undersøkelse i fjor. I Akershus har veksten vært mer beskjeden, fra 12 prosent i fjor, til 14 prosent i år.

Diesel- eller bensinbil er likevel fortsatt det klart vanligste transportmiddelet til jobben for folk bosatt i Akershus. Hele 49 prosent av reisene gjennomføres slik, mot 51 prosent i fjor. Deretter følger, i rangert rekkefølge, buss, tog, gange, sykkel og elbil. Det er også én enslig prosent som bruker elsykkel.

I Oslo kommer derimot folk seg til jobb primært ved hjelp av kollektivtilbudet. Hele 62 prosent gjør det slik, mot 64 prosent i fjor. De øvrige bruker, også her i rangert rekkefølge, beina, diesel- eller bensinbil, sykkelen, tog, elbil og de siste 3 prosentene tar elsykkelen fatt.

– Tror du det kan bli noen endringer i disse rangeringene med det første, Heidi Sørensen?

– Med dagens virkemidler vil det være flere elbiler enn bensin- og dieselbiler i Oslo i 2027. Det er Transportøkonomisk institutt sin framskriving av kjøretøyparken som viser dette. Utviklingen kan selvsagt gå raskere, og vi følger selvsagt den nøye.

Les også: Setter inn flere busser etter bom-boom – sjekk endringene her

Mer fra Dagsavisen