Innenriks

– Politisk ansvarsfraskrivelse

Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, mener både politikerne og Helse Sør-Øst har forsømt seg kraftig i planleggingen av milliardutbyggingen av nye Oslo universitetssykehus HF.

Kjersti Toppe (Sp). Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

– Prosessen i foretakene har ikke vært god. Det ble ikke utarbeidet en virksomhetsplan før man begynte å diskutere tomter. Da det viste seg at OUS-ledelsen ikke kunne samle hele foretaket på Gaustad, ble det plutselig lansert et helt nytt forslag om å splitte akuttsykehuset Ullevål på midten – helt på tampen av idéfasen. Det er denne oppsplittingen som har skapt de kraftigste reaksjonene i fagmiljøene, sier Kjersti Toppe til Dagsavisen.

Kraftsalven kommer etter at helse- og omsorgskomiteen på Stortinget tirsdag har tatt stilling til et forslag fra Rødt, SV og Sp som innebærer at Ullevål sykehus-tomta må utredes som et fullverdig alternativ for lokalisering av det nye storsykehuset i Oslo. Planene om å bygge nytt stort regionsykehus på Gaustad, samlokalisert med Rikshospitalet, ble vedtatt i 2016 og har siden da vært kraftig kritisert. Det endelige vedtaket betyr at Ullevål sykehus legges ned, mens funksjoner flyttes til Rikshospitalet på Gaustad og til Aker.

I januar vedtok HSØ at en alternativ plassering på Ullevål skal «belyses». Hva som egentlig ligger i dette er høyst uklart. Både selve prosessen, planene og de faglige og økonomiske vurderingene, har møtt sterk motbør både hos ansattrepresentantene i HSØ-styret, fagmiljøer og opposisjonspolitikere.

Kjersti Toppe, som selv sitter i Stortingets helsekomite, er rystet over behandlingen saken har fått både politisk og i ansvarlig helseforetak; Helse Sør-Øst:

– Når prosessen er såpass uryddig, og Stortinget likevel ikke vil røre saken, tyder det på politisk ansvarsfraskrivelse. Det er et argument for å skrote helseforetaksmodellen, sier Toppe til Dagsavisen.

Les også: Frp advarer om Oslo-sykehus: – Kan sette foten ned for lånesøknaden

– Store konsekvenser

Ifølge de siste beregningene av investerigskostnadene knyttet til utbygging av fremtidens Oslo universitetssykehus (OUS), ligger det an til en samlet prislapp på over 59 milliarder kroner.

– Dette kommer til å bli den største sykehusinvesteringen i norsk historie. Den kan få store konsekvenser for utbygginger i andre deler Helse Sør-Øst. Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet overlater hele dette spørsmålet til det regionale helseforetaket. Arbeiderpartiet sier rett ut at det er det samme for partiet om Ullevål blir lagt ned eller ikke, sier Toppe.

Mandag denne uken la en uavhengig ekspertgruppe fram en rapport der de lanserer en alternativ løsning med byggestart for nytt sykehus på Aker, og deretter trinnvis utbygging på Ullevål. Uten en Gaustad-løsning. De økonomiske beregningene viser 20 milliarder kroner mindre i investeringsbehov i tillegg til at løsningen skal være mer økonomisk og driftsmessig fleksibel. Ifølge ekspertene, med bred erfaring fra sykehusplanlegging, vil det være betydelig kostnadsbesparende med en løsning på Ullevål.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– I HSØ sitt prosjekt er det påvist stor risiko for at man ikke oppnår den planlagte effektiviseringen før utbyggingen, og at man ikke oppnår de planlagte økonomiske gevinstene når byggene står ferdig. Når risikoen og usikkerheten er så stor, er det nesten uforståelig at verken regjeringspartiene eller Arbeiderpartiet vil være med på et «forsiktig» forslag om å utrede Ullevål. De vil heller vente på at Helse Sør-Øst skal «belyse» fortsatt sykehusdrift på Ullevål. Men i statens egne retningslinjer for sykehusplanlegging er det ingenting som heter «å belyse». Jeg reagerer på at regjeringen ikke vil ta et oppgjør med denne kreative bruken av nyord, tordner Toppe til Dagsavisen.

– Enkelte av regjeringspartiene truer med å stemme imot lånebevilgningen til Helse Sør-Øst når statsbudsjettet skal behandles til høsten. Men hvis vi da ikke har utredet en alternativ utbygging på Ullevål, risikerer vi en lang og kostbar utsettelse av prosjektet, legger hun til.

Les også: Regjeringskolleger kan stoppe Høies sykehusdrøm

Er skuffet

Venstre har tidligere gått inn for å pålegge utredning av Ullevål-alternativet, men har nå sluttet rekkene sammen med de andre regjeringspartiene, skriver NTB.

Ap støtter heller ikke de andre rødgrønne partienes utredningskrav og begrunner det blant annet med frykt for at det vil kunne forsinke utbyggingen.

Forslagsstillerne er skuffet over at forslaget ble skutt ned av flertallet.

– Regjeringspartiene går i praksis her langt i å si at det er gjort for dårlig arbeid med utredning av Ullevål. De vil bare ikke gjøre noe med det, og retter ikke opp i feilen, sier Sheida Sangtarash, helsepolitisk talsperson i SV, til NTB.