Innenriks

Rekordhøyt antall kvinner vil bli politi

Selv om søkertallene til politiutdanning synker for tredje år på rad, øker kvinneandelen og er nå den høyeste som noensinne er registrert.

Kvinneandelen er på 52,6 prosent. Det er en økning på nesten 5 prosentpoeng fra 2018. Snittalderen på årets søkere er den samme som i fjor, 22 år.

Søkertallene er tilbake på 2013/2014-nivå. Sammenlignet med fjoråret viser årets tall at det er 643 færre søkere. Det er også 609 færre som har politiutdanning som førsteprioritet, altså sitt høyeste studieønske, i år enn i fjor. Nedgangen utløser ikke stor bekymring ved Politihøgskolen.

– Det aller viktigste er at vi sitter igjen med et solid antall kvalifiserte søkere til slutt i opptaket. Året søkertall skal kunne gi oss det. Mye tyder på at nedgangen i søkerinteresse nok først og fremst er et resultat av usikkerhet knyttet til muligheten for jobb etter endt utdanning, sier seksjonsleder Ann-Lisbeth Framaas ved Politihøgskolen.

Fra og med i fjor høst ble opptaket til bachelorutdanningen redusert fra 720 til 550 studieplasser. Det betyr at færre søkere også konkurrerer om færre plasser.

– Vi vet at mange som søker politiutdanning er svært motiverte og søker uansett, fordi det er dette de virkelig vil. Vi mener derfor at usikkerhet rundt jobbmuligheter nok er en viktigere faktor for søkertallene enn antall studieplasser og studiesteder, sier Framaas.

Fordelingen av søkere med politiutdanning som førsteprioritet viser at Oslo har 1.478 søkere i denne kategorien, en nedgang på 175 fra fjoråret. Bodø har 589 søkere, en nedgang på 110, og størst prosentvis tilbakegang. Stavern holder stand med 722 søkere, én mer enn i fjor.

(©NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: