Innenriks

Ap om AAP-saken: – Hva gjør KrF?

Både Ap og SV vil reversere innstrammingen i AAP-regelverket. Nå ber de om hjelp fra KrF for å få flertall.

Bilde 1 av 2

– KrF må bruke sin plass i regjeringen til å kjempe for mennesker som har det vanskelig, sier Lise Christoffersen i Arbeiderpartiet.

Ap har fremmet forslag i Stortinget der målet er å reversere regjeringens innstramming i regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP).

Det er Christoffersen som har kjørt saken for Ap. For to uker siden konfronterte hun Anniken Hauglie (H), arbeids- og sosialminister, i en interpellasjon om AAP. Hauglie og regjeringen vil foreløpig ikke foreta seg noe.

KrF var ikke til stede i stortingssalen under interpellasjonen.

– KrF stemte sammen med oss mot innstrammingen i 2017. Hva gjør de nå? spør Christoffersen.

Les også: Hauglie benektet AAP-innstramming før lovendring: – Det skjedde, sier Nav-ansvarlig

Mener det haster

Opposisjonen mener det haster med å få omgjort en del av endringene i det nye regelverket. Det gjelder spesielt unntaksbestemmelsene for å motta AAP ut over makstida.

Skjerpelsen i vilkårene for å få forlengelse har ført til at et stort antall mennesker har mistet sin inntekt selv om de ikke er ferdig avklart mot arbeid eller uføretrygd. Dette har resultert i at mange har sett seg tvunget til å søke om sosialhjelp for å overleve.

Arbeiderpartiet mener blant annet at regjeringen må sikre at AAP-mottakere får beholde ytelsen dersom Nav eller helsevesenet ikke har klart å avklare brukeren før maksperioden går ut.

Christoffersen mener KrF må komme på banen.

– Jeg oppfordrer KrF til å stå fast ved det de mente sist, sier hun.

Les også: Fremmer AAP-forslag i Stortinget: Krever aktivitetsplikt for Nav

– En skandale

SV mener konsekvensene av innstrammingen i AAP-regelverket «kan bli en skandale». I sitt forslag ber de regjeringen gjennomføre strakstiltak for AAP-mottakere som har mistet sin inntekt.

Partiet vil i likhet med Ap også reversere mange av endringene i lovverket som trådte i kraft i fjor.

– Situasjonen er prekær for dem det gjelder. Vi må finne en løsning, det er vårt ansvar som politikere, uttalte partileder Audun Lysbakken til Dagbladet i går.

KrF gikk imot regjeringen 

Dagsavisen har tidligere vært i kontakt med KrF om AAP-saken, men har ikke fått svar på hva partiet mener om konsekvensene av innstrammingen eller om de mener noe må gjøres.

Da regelendringene ble vedtatt i Stortinget i 2017, var Kjell Ingolf Ropstad klar på at KrF ikke kunne støtte regjeringens innstramming. KrF ville ikke at det skulle settes en tidsbegrensing i unntaksbestemmelsene for å få forlengelse ut over makstida. Partiet mente at strenge varighetsbegrensninger kunne gi flere uføretrygdede og de var også imot at det skulle innføres en karensperiode på 52 uker for AAP-mottakere som mister ytelsen.

Dagsavisen har stilt spørsmål til KrF om hvorfor det har vært så stille fra partiet i denne saken og om de støtter forslagene fra Ap og SV.

– Arbeider for fullt

Geir Toskedal, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for KrF på Stortinget, har sendt et svar via e-post.

– KrF arbeider for fullt med AAP-saken. Den har mange sider og er en viktig velferdsordning for mange. Som nyinnsatt på Stortinget etter regjeringsskiftet, og også i ny komité med store saksfelt, ønsker jeg å arbeide grundig internt med en så alvorlig sak.

Toskedal skriver videre at KrF er engasjert i saken og at de har mottatt mange henvendelser.

– KrF vil arbeide ut forslag sammen med de øvrige regjeringspartiene i henhold til samarbeidsavtalen. I tillegg til fraksjons- og komitébehandling skal saken også gruppebehandles av stortingsgruppen etter ny, men ordinær saksgang, skriver han og legger til:

– KrF arbeider som før for optimale løsninger innen det som er mulig for dem som trenger det mest, også i vurderingen av unntaksbestemmelsene.

Les også: Lege om nye Nav-regler: – Det er helt krise for mine pasienter

– Lov å håpe 

Christoffersen i Ap mener KrF må bruke sin posisjon «til fordel for dem som nå er i en håpløs situasjon etter å ha mistet inntekten sin».

– Så lenge KrF ikke har konkludert, er det fortsatt lov å håpe at de står ved tidligere stemmegivning i saken.

Les også: Advokat om strengere Nav-regler: – Det regjeringen har gjort er helt hårreisende