Innenriks

Bussjåførene har fått 553 kroner mindre å rutte med – hver måned

Bussjåførene har lenge ment at de er lønnstapere. Nå viser tallene fra Statistisk sentralbyrå at de har hatt helt rett.

Målet var at bussjåførene skulle være på linje med industriarbeidere lønnsmessig. Sånn har det ikke gått, og nå frykter NTF at bussjåførene snart er så dårlig lønnet at de har krav på lavtlønnstillegg.