Innenriks

Moxnes ber om «motsatt julebonus»

Rødt-leder Bjørnar Moxnes foreslår – igjen – å kutte godtgjørelsen til stortingsrepresentantene.

I dag legger Rødt-leder Bjørnar Moxnes fram forslag i Stortinget om å redusere godtgjørelsen til de 169 stortingsrepresentantene.

Forslaget lyder: «Stortinget ber presidentskapet endre retningslinjene til Stortingets lønnskommisjon. Endringene skal sikre at lønnskommisjonen legger fram forslag om at godtgjørelsene senkes og deretter bindes til utviklingen i grunnbeløpet i folketrygden (G), framfor utviklingen i statlige lederlønninger.»

Etter vårens lønnsoppgjør har stortingsrepresentantene en årlig avlønning på 956 463 kroner.

– Jeg vil foreslå en motsatt julebonus for meg selv og mine kolleger på Stortinget. Nemlig lønnskutt, sier Moxnes til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Snart har alle i stortingssalen millionlønn: Denne stortingsperioden passerer de 169 representantene én million kroner i lønn

Den øverste 5-prosenten

Som Dagsavisen tidligere har omtalt: Før denne stortingsperioden er over kommer landets fremste folkevalgte til å tjene over én million kroner.

Millionmilepælen passeres i 2020. På Stortinget er det bare Rødt og SV som ønsker kutt i godtgjørelsen til representantene.

Moxnes’ forslag denne gangen er imidlertid justert sammenlignet med tidligere kuttforslag, nettopp for å lokke flere partier med.

Denne gangen foreslår ikke partiet et konkret kuttbeløp, men ber om at presidentskapet sikrer at godtgjørelsen senkes.

– Når vi bikker millionen i 2020, så havner stortingsrepresentantene blant den øverste 5-prosenten i inntektsfordelingen, og det er for mye. Jeg tror det kan bidra til at politikere lever med avsondret fra den virkeligheten folk flest lever i – folkene vi skal representere. Det er uheldig, og jeg tror det svekker legitimiteten og tilliten til Stortinget og det tror jeg alle partier har interesse av hegne om. At vi blir del av en lønnsadel er uheldig for alle politikere. Men det er det som skjer nå, sier Moxnes.

LES OGSÅ: Ledere i staten har hatt en rivende lønnsvekst. Stortingets lønnskommisjon varsler lønnsløft for regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter for å redusere gapet

– Spinnvilt

Selv om det formelt er Stortingets presidentskap som fremmer saken om justering av godtgjørelsen, er arbeidet med å regulere avlønningen lagt til et eksternt utvalg – Stortingets lønnskommisjon.

Denne kommisjonen har et uttalt mål om at stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene har havnet så langt bak den rivende lønnsutviklingen til ledere i statlig sektor, at de folkevalgte bør få ekstraordinære lønnsløft de neste årene.

– Det er spinnvilt å mene på ramme alvor at landets folkevalgte skal sammenligne sin godtgjørelse med direktørene i staten. Vi mener det riktige er at vår lønn skal stå i forhold til det folk flest tjener. Og grunnbeløpet i folketrygden mener vi er et vettig referansepunkt, sier Moxnes.

LES OGSÅ: Stortingets lønnskommisjon ville øke lønna til regjeringsmedlemmene mer enn stortingsrepresentantene. Det ble avvist av Stortingets presidentskap - som med det brøt et grunnleggende prinsipp

– Ingen turte å ta ordet

– Dere fremmet forslag om å kutte stortingsgodtgjørelsen også tidligere i år. Det brede flertall i Stortinget har åpenbart veldig lite lyst til det, for det forslaget falt tungt. Så hvor fremme enda et forslag som du vet kommer til å falle?

– Det blir aldri endring dersom ingen kommer med forslaget og dermed løfter debatten. Da vi hadde diskusjonen før sommeren, så turte ingen av partiene som var for å øke stortingslønna, å ta ordet og forsvare økningen. Jeg navnga alle partiene fra talerstolen og ba dem komme opp og forsvare sine standpunkt overfor det norske folk. Det viser at de skjønner at dette ikke har legitimitet, ellers ville de gått opp og forsvart seg. Men Frp, Ap, Høyre, Venstre, Senterpartier og KrF så ned i bordet, og turte ikke ta ordet.