Innenriks

Erna berget av tilgivende KrF

Erna Solberg og regjeringen halter videre etter knallhard kritikk i Stortinget.

Vender det andre kinnet til: Hans Fredrik Grøvan og KrF valgte å gå for knallhard kritikk av regjeringens håndtering av objektssikringen, men er tilgivende nok til at regjeringen fortsatt blir sittende.

For å forklare hvordan regjeringen overlevde gårsdagens debatt om objektsikring i Stortinget, må vi trolig gå en drøy måned tilbake i tid. Regjeringen fikk forlenget levetid da KrFs ekstraordinære landsmøte i begynnelsen av november vedtok, med få stemmers overvekt, å gå i regjeringsforhandlinger med regjeringen, ikke til venstre.

Selv om Hans Fredrik Grøvan, KrFs mann i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, sier noe annet:

– Vår argumentasjon ville vært den samme uansett veivalg, sier han.

Han forteller at KrFs stortingsgruppe stemte samlet for å kritisere regjeringen, men ikke stille seg bak mistillitsforslaget fra resten av opposisjonen.

– Vi kan ikke stille oss bak at den grunnlovsfestede informasjonsplikten til Stortinget ikke er overholdt, selv om også vi er kritisk til et tilfelle av feilinformasjon, sier Grøvan.

Kommentar: Mørbanket av Stortinget (Arne Strand)

«Daddelvedtak»

Grøvan var hard i kritikken av regjeringen inne i Stortingssalen. Han sa at regjeringen har håndtert saken på en «sterkt kritikkverdig» måte, noe som er «svært alvorlig».

Likevel viste han altså nåde. Der Aps, Sps og SVs medlemmer i komiteen gikk inn for mistillit og fikk Rødt med seg, var KrF innstilt på å tilgi og gi Erna Solberg en sjanse til.

– Med en statsminister som erkjenner de faktiske forholdene, har jeg fortsatt tillit til at arbeidet vil få en langt høyere prioritet i tida som kommer, sa Grøvan.

Dermed ble det som det var meddelt på forhånd: Regjeringen overlevde, men fikk nye skrubbsår.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Propagandaapparat

Kritikken mot regjeringen haglet i Stortingssalen. Dommen var klar: Regjeringen har gjort for dårlig arbeid med objektsikringen, altså å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygg mot terror og angrep. Og den har ikke holdt informasjonsplikten overfor Stortinget.

Det var først da Riksrevisjonen gikk inn i saken Stortinget fikk riktig informasjon om hvor forsinket og lite prioritert arbeidet har vært, ifølge opposisjonen.

Riksrevisjonen har konkludert med at regjeringens mangelfulle arbeid med objektsikring er «svært alvorlig». Det finnes ingen hardere dom i Riksrevisjonens vokabular.

Dag Terje Andersen (Ap), leder i kontrollkomiteen, sa det slik:

– I stedet for å ta de dokumenterte manglene på alvor, har regjeringens propagandaapparat satt inn alle ressurser på å tåkelegge.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa at tilliten mellom storting og regjering var blitt til mistillit. Støre «registrerte at statsministeren ikke var villig til å beklage overfor Stortinget».

SVs mann i komiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, gikk enda lenger: Han krevde en beklagelse fra Solberg for manglende prioritering av dette arbeidet, og for feilinformasjonen.

– Hvis ikke kan hun ikke ha Stortingets tillit, sa Fylkesnes under debatten.

Les også: Ap-politikere innrømmer brudd på Stortingets regler om bruk av bonuspoeng

H og Frp: – Politisk spill

Statsminister Erna Solberg tok selvkritikk på den manglende informasjonen til Stortinget, som burde kommet «tidligere og tydeligere».

Hun ba samtidig om forståelse for at dette arbeidet var langt mer kostbart og omfattende enn det den forrige regjeringen hadde lagt opp til.

Høyres Svein Harberg, nestleder i komiteen, og Frps Ulf Leirstein, hevdet på sin side at mistillitsforslaget fra de rødgrønne var et politisk spill.

Les også: – Under Solbergs ledelse har tillit blitt til mistillit

Grøvan: – Ikke spill

Grøvan og KrF kan snart være på samme lag som regjeringskameratene. Han vil likevel ikke være med på at dette er et politisk spill.

– Vi ser på dette som en svært alvorlig sak og jeg skjønner at andre lander på mistillit. Men vi gjør altså ikke det i dette tilfellet, sier Grøvan.

Han tror på statsministeren når hun er «kritisk selverkjennende», og han ser positive signaler i statsbudsjettet for 2019 og i løftene om en helhetlig plan i forbindelse med revidert statsbudsjett i løpet av våren.

– Og om det kommer enda en runde med kritikk fra Riksrevisjonen?

– Nei, da må vi sette strek. Men jeg tror de har tatt dette på alvor nå.

– «De» eller «vi»? Dere er vel snart på samme lag?

– Hehe. Vi sier de, vi.

Les også: SV: – Tilfeller av konkret løgn fra regjeringen