Innenriks

– Under Solbergs ledelse har tillit blitt til mistillit

Statsminister Erna Solberg (H) må tåle sterk kritikk fra Stortinget i terrorsikringssaken. Hun mener Stortinget har «feilopplevd» informasjonen fra regjeringen.

OSLO  20181205.
Stortinget behandler innstillingen om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Statsminister Erna Solberg (H) på Stortinget onsdag formiddag.
Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Av Jon Even Andersen og Gunnhild Hokholt Bjerve, NTB

Solberg var vel vitende om at trusselen om mistillit ikke ville få flertall da hun gikk på Stortingets talerstol onsdag. Derfor kom aldri beklagelsen opposisjonen ventet på etter Riksrevisjonens knusende kritikk av regjeringens arbeid med terrorsikring.

Samtidig antydet hun at de folkevalgte har sovet i timen. Informasjon har kommet til Stortinget – blant annet i form av budsjettinnstillingene, mener statsministeren. Men Stortinget har «feilopplevd» informasjonen.

– Vi har fått et politisk nyord fra statsministeren og et uttrykk for en arrogant holdning overfor Stortinget, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– En parlamentarisk nyvinning og en oppvisning i maktarroganse, bemerker SV-leder Audun Lysbakken.

Solberg mener seg misforstått. I sitt siste innlegg presiserte hun at det hun sa, var at informasjonen regjeringen ga til Stortinget, ga grunnlag for å bli opplevd feil.

Les også: SV: – Tilfeller av konkret løgn fra regjeringen

Ansvarsfraskrivelse

Et «beklager» fra Solberg kunne fått opposisjonen til å legge bort mistillitsforslaget og gå direkte til avstemning over KrFs forslag – formuleringen «sterkt kritikkverdig og svært alvorlig» – som til slutt ble vedtatt med 87 mot 80 stemmer. Vedtaket er den sterkeste formen for kritikk av regjeringen uten å uttrykke mistillit.

– Solberg er millimeter unna mistillit. Det kommer etter at hun kun tar selvkritikk på at hun ikke har informert riktig og helhetlig, men ikke tatt kritikk på sakens innhold som handler om mangelfull oppfølging av objektsikring, sier Støre til NTB.

Han er oppgitt over at statsministeren i debatten kun ga uttrykk for at hun forholder seg til Riksrevisjonens rapport. Den tar regjeringen på største alvor, og det er planer for å følge opp arbeidet.

– Hun skyver ansvaret fra seg. Og hun forholder seg altså ikke til at hun får den sterkeste grad av kritikk som det er mulig å få fra Stortinget. Det ville stått respekt av en statsminister som hadde erkjent dette, sier Ap-lederen.

– Tankekors for KrF

Lysbakken mener at KrF må ha fått noe å tenke på:

– I dag hadde statsministeren anledning til å beklage skikkelig. Beklage at Stortinget hadde fått feil informasjon som ikke ble rettet opp i før Riksrevisjonens rapport. Det må være et tankekors for KrF at regjeringen ikke går en centimeter lenger i dag enn det de har gjort tidligere, sa Lysbakken i debatten.

KrFs parlamentariske nestleder og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Hans Fredrik Grøvan, fremholdt at når Solberg har erkjent «de faktiske forhold», finner KrF grunn til fortsatt å ha tillit til regjeringen.

Han understreket at dette er en sterkere kritikk av regjeringen enn da Stortinget behandlet den første rapporten fra Riksrevisjonen om mangelfull terrorsikring.

Dele på ansvaret

Solberg avviser at hun har vært arrogant overfor Stortinget, slik Støre og Lysbakken mener.

– Vi har tvert om vært veldig tydelig overfor Stortinget om at dette er komplisert og tar tid. Det har Stortinget vært informert om gjennom ulike budsjettproposisjoner. Men vi ser at vi skulle hatt informert bredere og mer sammensatt. Og Riksrevisjonens kritikk i to omganger utløser da en større kritikk fra Stortinget enn den årlige rapporteringen har gjort, sier hun til NTB.

Solberg mener at også opposisjonen må være med på å ta sin del av ansvaret – all den tid arbeidet med objektsikring startet under den forrige regjeringen.

– Jeg tenker at andre også kunne tatt inn over seg at det heller ikke var gjort så mye forarbeid, noe som gjorde det vanskeligere for oss å komme i gang, sier hun til NTB.

(NTB)