Innenriks

Folket håper NSB vinner de neste anbudene

Seks av ti håper NSB vinner de kommende anbudskonkurransene. Konduktørene Eli Ostrø og Thorbjørn Thon-Haugen er glade for den store støtten.

Morten Hansen/Merete Jansen/Anders Hauge-Eltvik (LO Media) 

Etter at britiske Go-Ahead fikk jobben med å drifte persontogene på Sørlandet, er det klart for to nye «pakker» ut på anbud. Nå i desember går fristen for å sende inn tilbud på Trafikkpakke Nord, som blant annet består av Dovrebanen, Rørosbanen og Nordlandsbanen. I løpet av neste høst skal Bergensbanen og jernbanestrekningene på Vestlandet anbudsutsettes.

I en undersøkelse utført av Opinion, på vegne av LO Media og Dagsavisen, viser det seg at et klart flertall helst ser at NSB går seirende ut av disse konkurransene.

57 prosent av de spurte håper NSB vinner anbudene. 27 prosent synes ikke det er så nøye om det blir NSB eller andre selskaper. Kun 4 prosent svarer at de foretrekker andre togselskaper enn NSB.

Se kakediagram nederst i saken!

Fikk du med deg denne? 6 av 10 mener det er galt å ha utenlandske togselskaper i Norge.

Konduktørene usikre på fremtiden

– Det er veldig fint at nesten 60 prosent heier på oss, sier overkonduktør Eli Ostrø som akkurat har kommet med toget fra Stabekk til Oslo S.

###

Overkonduktør Eli Ostrø og Aspirant Thorbjørn Thon-Haugen forteller at de identifiserer seg sterkt med NSB. Foto: Morten Hansen 

Hun er egentlig overrasket over at det ikke er enda flere, siden NSB skårer så godt i brukerundersøkelser. Hun mistenker at mange ikke helt skjønner hva privatisering innebærer.

– Det er verdier som forsvinner, rett og slett. Alle har et forhold til NSB.

Aspirant Thorbjørn Thon-Haugen som er på opplæring sammen med Ostrø, mener det samme.

– NSB er på en måte et produkt av landet Norge, akkurat som Kvikk Lunsj. Tog er NSB.

Selv identifiserer de seg sterkt med arbeidsgiveren. Og selv om de får bli med over til et nytt selskap, oppleves det hele som svært usikkert.

– Alt forhandles jo om, og alt handler om kroner og ører. Det eneste de kan tjene noe på, er billettprisene og vår lønn og pensjon. Det er det som blir konkurransen, reelt sett, sier Ostrø.

Les også: Kasper og Signe flyttet til bygda – bare én av dem savner Oslo

Håper NSB vinner de neste kampene

De to håper fortsatt at NSB skal vinne de neste anbudsrundene. Thon-Haugen gjør et poeng ut av at det var nettopp NSB han ville jobbe for da han tidligere i år søkte om plass på Jernbaneskolen i en alder av 40 år.

– NSB har en egen plass i hjertet mitt. Så jeg håper vi alle kan fortsette å jobbe der.

Eli Ostrø er påpasselig med å skyte inn at uansett hvem som vinner, må de ansatte få beholde dagens vilkår.

Ingen av dem frykter å ende opp uten jobb i årene fremover.

– Kundemassen øker jo hvert år. Vi kommer ikke unna tog om vi skal få folk over på kollektiv transport, påpeker Ostrø som har vært i NSB i ni år og fortsatt trives veldig godt.

Les også: Her vil byrådet bygge ny T-banetunnel

– Folk skjønner at infrastrukturen er problemet

Leder Jane B. Sætre i Norsk Jernbaneforbund organiserer flesteparten av de jernbaneansatte i Norge. Hun ser ikke bort fra at noen tenker konkurranse vil virke skjerpende.

– Men samtidig er nok de som bruker toget mest opptatt av at tilbudet ikke skal bli svekket – at det ikke skal bli dyrere og dårligere, sier Sætre.

Hun tror mange tenker at NSB er en garanti for det.

– Og så tror jeg at mange skjønner at det ikke er de som kjører togene som er ansvarlig for forsinkelser og kanselleringer – det må gammel og slitt infrastruktur ta ansvaret for. Toget vil ikke være mer i rute med utenlandske togselskaper. De som fortsatt vil ha et norsk selskap på norske skinner, ser at NSB som oftest er i rute der det er mulig, sier Sætre.

Les også: Britiske Go-Ahead har sitt å stri med når de overtar Sørlandsbanen

Dale: Konkurransen skjerper NSB

Onsdag måtte samferdselsminister Jon Georg Dale svare Stortinget om prosessen rundt den første anbudspakken. At folket heier på NSB i fortsettelsen, kommenterer han slik:

– Jeg er positivt overrasket over denne tilbakemeldingen om NSB. Jeg har reist mye rundt de siste månedene, og det er ikke alle steder jeg har sett at tilliten til NSB er så høy som dette. Det er bra at denne undersøkelsen viser at tilliten er så høy, sier han.

Han tror NSB styrker seg gjennom konkurransen

– Den anbudskonkurransen som har vært viser at NSB har godt av konkurranse. De skjerper seg voldsomt, både på det de leverer på innhold og prisen de leverer, sier Dale.

Han det er veldig bra at NSB ikke henger med hodet etter tapet for Go-Ahead i første runde.

– Tvert imot sier NSB de har lært mye som de kan bruke videre. Det vitner om at NSB fortsatt er et offensivt selskap, sier han.

– Påvirker kontroversen etter Go-Ahead-tildelingen hvordan dere vektlegger kvalitet og pris i kommende anbudskonkurranser?

– I utgangspunktet ligger det til Jernbanedirektoratet å foreta de vurderingene. Jeg styrer ikke tildelingen, men høyt fokus på kvalitet er viktig. Det vil jeg som statsråd være tydelig på overfor Jernbanedirektoratet, sier han.

Han mener den nylig avsluttede anbudskonkurransen både har fått ned prisen, men også løftet servicenivået.

– Det blir flere avganger på Jærbanen og i helgene, og det er et direkte resultat av anbudskonkurransen. Vi har fått økt fokus på kvalitet, og det er viktig for de kommende konkurransene, påpeker Dale.

(Fri fagbevegelse)

Dette svarte folk: 

###

Nyeste fra Dagsavisen.no: