Innenriks

Bygger 18 km lang tunnel til Tyskland

I 2028 skal en 18 kilometer lang tunnel mellom Danmark og Tyskland stå ferdig.

Prisen for den såkalte Fermernforbindelsen, som skal være for både tog og biler, er beregnet til 55 milliarder danske kroner, opplyser seniorrådgiver Jacob Vestergaard i Fermern AS.

Les også: – Regjeringen tar ikke sikkerheten til det norske folk på alvor

– Bedre forbindelse

Han mener giganttunnelen også vil bli viktig for norsk næringsliv.

– Det blir nå enklere for norske bedrifter å eksportere sine varer til Sentral-Europa, påpeker han.

– Bør denne tunnelen følges opp av jernbaneprosjekter i Norge?

– I forlengelsen av dette bør det komme på plass en bedre jernbaneforbindelse mellom Oslo og Göteborg, svarer Vestergaard.

– Hvem står bak Fermernforbindelsen?

– Den danske stat tok initiativet til dette. Dette blir den tredje lenken som bygges etter Storebæltsbroen og Øresundsforbindelsen.

Den 18 kilometer lange Storebæltsbroen med dobbeltspor for jernbane og firefelts motorvei ble åpnet i 1998. Den forbinder øyene Fyn og Sjælland.

Det 15,9 kilometer lange Øresundsforbindelsen, som også har plass til både tog og biler, ble åpnet i 2000. Den forbinder København med Malmø.

– Statstraktaten mellom Danmark og Tyskland om Fermernforbindelsen ble undertegnet i 2008. Vi venter nå på tillatelse til byggestart fra tyske myndigheter. Den er ventet innen årets utgang, forteller Vestergaard.

Les også: På denne veien passerer fem lastebiler i minuttet 

To timer raskere

Fermernforbindelsen vil blant annet gjøre det mulig å korte ned reisetiden mellom København og Hamburg fra fire og en halv til to og en halv time.

– Dette vil styrke begge metropolene, sier Vestergaard.

– Hvordan skal Fermernforbindelsen finansieres?

– Ved lån med statsgaranti som skal betales ned ved at brukerne av Fermernforbindelsen betaler for å passere. Dette blir som for Storebæltsbroen og Øresundsforbindelsen, hvor samme metode er blitt brukt med stor suksess, svarer Vestergaard.

Torsdag orienterte han om Fermernforbindelsen under jernbanekonferansen i regi av Norsk-Svensk Handelskammer. Vestergaard la da særlig vekt på at Oslo og Göteborg nå må begynne å forholde seg til en ny geografi. Hamburg-Gøteborg begynner allerede å presentere seg som en region for kultur, turisme og næringsliv.

Så gjenstår det å se om også Oslo blir del av denne nye geografien.

Mer fra Dagsavisen