Innenriks

– Dersom KrF godtar dette, er de blitt kjøpt med glassperler

Fagfolk tar til motmæle mot Høyre og KrFs planer om å endre abortloven. – Vi må skjønne at vi pålegger folk enorme byrder ved å frata dem muligheten til abort, sier professor.

Bilde 1 av 2

Av Petter Marius Udland og Bjørn S. Kristiansen

KrF skal nå forhandle med regjeringspartiene med mål om å bli en del av Solberg-regjeringen. Abortsaken blir sentral. Samtidig er det helt i det blå hva KrF kan forvente seg, og i hvilken grad statsminister Erna Solberg (H) er i stand til å skrape sammen et flertall for en eventuell lovendring.

– Det viktigste for meg er at vi må huske på at meromkostningene og belastningen for pårørende tilknyttet til dette er formidable. Jeg tenker jo at kvinner må få beholde så mye av bestemmelsesretten som mulig, ettersom konsekvensene for deres liv er enorme, sier professor Johanne Sundby ved institutt for helse og samfunn på Universitetet i Oslo.

Kommentar: "Tårene rant på Gardermoen fredag kveld. Det kan bli flere i tida som kommer" (Hege Ulstein)

Forventer færre aborter

I oppkjøringen til KrFs ekstraordinære landsmøte, ble abort en dominerende enkeltsak etter at KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad i samspill med Høyre satte endring av abortloven på dagsorden.

Under landsmøtet gikk en rekke av delegatene som ville ha samarbeid med høyresiden på talerstolen og argumenterte med å vise til statsminister og Høyre-leder Erna Solbergs lovnad om at abortlovens paragraf 2c og såkalt tvillingabort, er saker hun er villig til å forhandle med KrF om. Statsministeren har etter hvert gjort det klart at hun ikke for seg en endring i abortpraksisen i Norge, men at hun vil fjerne «diskriminerende element i loven». På NRKs Politisk Kvarter mandag morgen, der ingen fra Høyre-ledelsen kunne stille, sa partiets stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde:

– Høyres standpunkt ligger klart, vi ønsker ingen endringer, men vi er villige til å se på lovteksten.

Hun gjorde det samtidig klart at en eventuell lovendring ikke er et tiltak for å få ned aborttallene.

– Det som Erna og Høyre har vært tydelige på, er at vi kan se på det mer diskriminerende elementet med loven, det som mange med eksempelvis Downs syndrom opplever som stigmatiserende. sa hun.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad sa imidlertid at KrF forventer at færre får innvilget abort i nemndene med lovendringen partiet ser for seg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vindmøller og ordlek

KrF mener at paragraf 2c i abortloven legger opp til at mennesker, slik KrF ser det, kan sorteres etter egenskap. Lovteksten er formulert slik: «Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.»

I et intervju med VG sier Høyre-nestleder og helseminister Bent Høie at:

– Skal Høyre komme KrF i møte, må en fjerning av paragraf 2c samtidig innebære en lovendring der det fortsatt er et selvstendig grunnlag for abort «hvis fosteret ikke er levedyktig». Vektleggingen av kvinnens vurdering må også styrkes.

Les også: Ap-politiker mistet selv datter – stiller Solberg abortspørsmål

Ole Erik Iversen er professor emeritus ved universitet i Bergen, og sitter i Abortklagenemnda. Han mener det langt fra er klart hva Høyre ser for seg.

– Hva som er levedyktig er et begrep det ikke er lett å tyde. Er det snakk om barn som kan leve i et døgn? Et år? Ti år? Og hvilken livskvalitet er det snakk om? Ut ifra fra det som er sagt er det ikke lett å si, sier Iversen, som presiserer at han uttaler seg som fagperson, og ikke som nemndmedlem.

– Det er også viktig å huske at de aller fleste ønsker om senaborter blir innvilget i dag, sier Iversen og presiserer at kun 10 prosent av senabortene som innvilges er med bakgrunn i barnets helsesituasjon.

– Det som jo er så vanskelig å forstå for meg er at de skal endre 2 c, men at det skal være like lett å ta abort også framover, ifølge Høyre? Så hvis dette er tilfellet, så snakker vi jo bare om vindmøller og ordlek uten resultat og mening. Dersom KrF godtar dette, har de jo blitt kjøpt med glassperler, sier han og fortsetter:

– Basert på de signalene som Høie har gitt, og han er rette person til å gi signalene, så skal det ikke skje noen praktiske endringer. Men når loven skal opp i Stortinget så vet vi at det blir baluba og bråk uansett. Det vi også vet, som er et interessant poeng, er at denne lovendringen må gjennom i Stortinget. Men etter at det er passert kan de skrive inn i forskriften og gi føringer som ikke må gjennom Stortinget, og hva som blir skrevet inn der vil være av stor betydning.

Les også: Bent Høie mener abortloven er diskriminerende

– Helt på trynet

Sundby ved Universitetet i Oslo er klar på det følgende:

– Vi må huske på at dette er en helt reell problemstilling med folks virkelige liv i spill. Og det at Høyre går inn i sånne løse forhandlinger om kvinners liv og helse er skammelig. KrF har om ikke annet et klart standpunkt og er entydige på at de ikke ønsker abort, sier hun.

Hun mener debatten om endring av abortloven er mer nyansert enn den nå fremstår.

– Mange foreldre greier jo å ta det, men for dem som er ressurssvake er det en betydelig risiko å skulle ta seg av et barn som krever pleie døgnet rundt. Derfor tenker jeg jo at kvinner må ta ansvaret og få så stor bestemmelsesrett som mulig. Det at man skal endre på dette syns jeg er helt på trynet.

– Jeg syns historien til veldig mange som står i situasjonen med et barn som er alvorlig sykt blir sterkt underkommunisert. De slipper ikke til i så stor grad, og jeg tror det er avgjørende at vi hørte på de for å ha en nyansert og god debatt, sier Sundby.

Dagsavisen mener: Ikke rør abortloven