Innenriks

Sykehus varslet 150 millioners kutt i psykiatri på verdensdagen for psykisk helse

Helseminister Bent Høie må svare for drastiske kutt innenfor rus og psykiatri i Oppland.

Av: Helge Rønning Birkelund, Fri Fagbevegelse

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes reagerer ikke bare på varselet om nedleggelser, men også på at varselet kom på «Verdensdagen for psykisk helse» 10. oktober.

Det er Sykehuset Innlandet som har varslet kuttene. Fem av 15 sengeplasser på tverrfaglig spesialisert rusbehandling på Reinsvoll sykehus står i fare, DPS på Lillehammer, avdeling Otta og DPS Valdres foreslås nedlagt.

– Dette vil få konsekvenser for hele psykiatritilbudet i Oppland, mener Bjørnar Moxnes.

LES OGSÅ: Bent Høie (H) mener pårørende er en «fornybar ressurs» dersom de blir tatt godt nok vare på. Foreløpig blir de ikke det, mener han

Geografisk årsak

Bakgrunnen for at Sykehuset Innlandet må kutte, er egentlig av geografisk art. Pasienter i Kongsvinger og region Glåmdal skal overføres til Ahus – Akershus Universitetssykehus.

Det gir Sykehuset Innlandet 150 millioner kroner mindre i inntekter.

Det man ikke tar hensyn til, er at svært få av pasientene som søker seg til Reinsvoll er fra Glåmdal.

Av 142 innleggelser er bare 10 pasienter fra Glåmdal. Og bare to av dagens 27 pasienter på ventelister fra dette distriktet. Det fører til at seks av ti ventelistepasienter vil være knyttet opp mot dette tilbudet.

Det får Bjørnar Moxnes til å utfordre helseministeren.

– Hvorfor blir det kuttet i rusplasser, hvorfor blir psykisk helse nedprioritert og hvorfor blir distriktssentre lagt ned, spør han i et skriftlig spørsmål til Bent Høie.

Han vil også ha svar på om regjeringen har tatt høyde for dette i forslaget til statsbudsjett for neste år.

– Kostnadene for disse kuttene ender hos kommunene, påpeker Moxnes.

LES OGSÅ: Ap mener sykehusene trenger over dobbelt så stor vekst som regjeringen foreslår: – Her er det en veldig farlig kombinasjon av et trangt sykehusbudsjett og en veldig trang kommuneøkonomi, sier Ap-leder Støre

Mister 10 av 30 arbeidsplasser

Kuttene får store konsekvenser for pasientene, men også for fagmiljøet som mister rundt 10 ansatte. Bemanningsnormen på avdelingen er to – det vil si to ansatte for hver pasient.

I utgangspunktet forsvinner hver tredje arbeidsplass. Det kan skje rett etter at det er investert titalls millioner kroner på en omlegging av lokalene for å styrke rusbehandlingen på sykehuset.

– Dette er sløseri med penger. Her tar man plasser ved en enhet som nettopp er lagt om fra langtidsbehandling til korttidsbehandling, med et etterspurt fagmiljø som driver etter nasjonale retningslinjer med kjønnsdifferensiert behandling. Nå endres dette og den differensierte behandlingen må skrotes, sier leder i Fagforbundets avdeling på Reinsvoll, Henning Engeskaug Karlsen til FriFagbevegelse.

– Både kvinner og menn får et dårligere tilbud, ventetiden blir lengre og vedtaket bryter med nasjonale anbefalinger, skriver en samlet personalgruppe ved korttidsavdelingen på Reinsvoll.