Innenriks

Hadia Tajik: – Hegnars hotell har råd til pensjon

Som eier har milliardæren Trygve Hegnar råd til å la bedriftene sine betale arbeidsfolk pensjon fra første krone, mener Aps arbeidspolitiske talsperson Hadia Tajik.

Pensjonsopptjening fra første krone har lenge vært et krav fra LO, og Arbeiderpartiet og SV har fremmet et forslag om dette som skal behandles i Stortinget i høst.

Mandag hadde Dagsavisen en reportasje om Holmen Fjordhotell i Asker, der hotellsjef Arve Giske ga uttrykk for bekymring for framtida og en stor pensjonsregning om forslaget blir vedtatt.

I ytterste konsekvens tror han at en ny pensjonsordning vil være at sesongbaserte bedrifter vil måtte gi opp. Marginene i mange sesongbedrifter er så små at en ekstra pensjonsregning kan føre til færre arbeidsplasser, advarer også NHO.

Les hele saken her: - Vi har ikke mer å gå på, sier hotelldirektør om innføring av pensjon fra første krone

Vinnere og tapere

Aps nestleder og arbeidspolitiske talsperson, Hadia Tajik, forstår at små bedrifter lett kan bli overveldet over å få en større pensjonsregning fra ett år til et annet, og at det da kan bli snakk om overgangsordninger for dem.

– Men på sikt er det ingen tvil hvor vi ønsker å lande med forslaget vårt. Holmen Fjordhotell er eid av Trygve Hegnar, og ifølge hans eget tidsskrift, Kapital, har han en formue på på 3,3 milliarder. Det betyr at han har råd til å betale pensjon fra første krone hvis han mener det er riktig å gjøre, sier Hadia Tajik til Dagsavisen.

– Dagens pensjonsregler funker sånn at folk som Hegnar, som har mye penger, tjener på at vi ikke har pensjon fra første krone. De som blir taperne, er lavtlønte, de unge og vikarer, totalt en million vanlige ansatte i privat sektor, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Får konsekvenser

– Om du tar en hotellresepsjonist som eksempel, så tjener de i gjennomsnitt, ifølge tall fra SSB, 350.000 kroner. Med dagens regler gjelder pensjonsopptjeningen bare 250.000 av den inntekten. Dette får konsekvenser for resepsjonisten den dagen hun eller han  blir pensjonist. Det får ikke like store konsekvenser for en hotellsjef som tjener en million i året, mener Tajik.

– Når hver tredje krone går til eiere som Hegnar eller andre, skaper det pensjonstapere, og større forskjeller mellom folk, sier Tajik, som mener en omlegging av pensjonsreglene vil gjøre hotellbransjen mer attraktiv for folk å jobbe i.

– Så dette burde jo vært en gladsak for hotellbransjen, mener Tajik, og legger til:

– Ap og jeg har tro på at det alltid vil lønne seg å investere i egne ansatte. Vi mener det er urettferdig for vanlige arbeidsfolk slik det er i dag, og derfor har vi invitert Sp og KrF med på å stemme for dette forslaget i Stortinget.

Les også: – Vi engasjerer oss fordi vi har mange lavtlønnede, og dagens lovverk slår verst ut for dem