– Vi engasjerer oss fordi vi har mange lavtlønnede, og dagens lovverk slår verst ut for dem

For Trine Hardy og de ansatte i Get er pensjonsopptjening fra første tjente krone den aller viktigste kampsaken. I dag er det høring om saken i Stortinget.

 

– Vi engasjerer oss fordi vi har mange lavtlønnede, og dagens lovverk slår verst ut for dem, sier Hardy som er hovedtillitsvalgt i Get.

Stortinget skal i høst behandle et forslag fra Ap og SV der de ønsker følgende endringer i pensjonssystemet:

* At det skal innføres individuell pensjonskonto

* At pensjonsopptjening starter fra første krone man får i lønn

* At det blir opptjening også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent

* At også unge under 20 år skal få opptjene pensjonspoeng

* At det gis pensjon ved arbeidsforhold som varer kortere enn tolv måneder

Høyre har uttalt at de ikke kommer til å støtte forslaget om opptjening fra første krone.

– Høyre er mot forslaget om tjenestepensjon fra første dag. Men vi hadde respektert det hvis partene i arbeidslivet kom fram til det, sa Høyres Heidi Nordby Lunde til NTB i april.

Stortinget skal bestemme seg i slutten av oktober for om de går inn for forslaget eller ikke. Arbeiderpartiet og SV trenger støtte fra Sp og KrF for å få flertall.

Les også: Cathrine har 14.500 kroner på pensjonskontoen etter 20 år i jobb

– Et politisk ansvar

Obligatorisk tjenestepensjon er lovfestet i Norge, men ifølge loven må ikke arbeidsgiver betale pensjon før inntekten overstiger folketrygdens grunnbeløp som er på rundt 96.000 kroner. Arbeidsgiver trenger heller ikke å inkludere arbeidstakere som er under 20 år eller som har stillingsbrøker på under 20 prosent. Dette mener mange slår svært uheldig ut, spesielt for lavtlønnede.

Hardy i Get forteller at en stor andel av de ansatte, som jobber på kundesenteret, har en lønn rett over minstesatsen som tilsvarer en årsinntekt på litt over 300.000 kroner.

– Du må jobbe ganske lenge før du får pensjon. De unge hos oss tenker ikke så mye på det, men de som er litt eldre synes det er viktig. På et medlemsmøte i fjor, ble pensjonssaken satt på topp over hva som var våre tre viktigste saker i lønnsoppgjøret. Det var viktigere enn minstelønnsheving, sier Hardy og legger til:

– Det er mange hos oss som kommer til å ende opp som minstepensjonister.

Selv om arbeidsgivere står fritt til å betale ut pensjon fra første tjente krone, mener hun det må være et politisk ansvar å sørge for at de som tjener minst får en bedre pensjon.

– De som tjener lite, har ikke råd til privat pensjonssparing. En tusenlapp i måneden til sparing høres kanskje ikke mye ut, men det er det for folk som tjener under 350.000 kroner. De har nok med å dekke sine bo- og matutgifter.

Hun mener det må en lovendring til.

– Når bedriftene ikke må gjøre noe, er det enkelt å si at da gjør vi det ikke. Dette handler om å få en mer solidarisk og rettferdig fordeling, sier Hardy.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Bryter med prinsippet

Dagsavisen møter Hardy hos EL og IT Forbundet. Forbundsleder Jan Olav Andersen viser til at det er vedtatt i Stortinget at all inntekt skal være pensjonsgivende.

– Hele intensjonen med pensjonsreformen var at man skulle tjene pensjon for alt man tjener. Den nye folketrygden bygger på dette prinsippet. Loven om obligatorisk tjenestepensjon bryter med hele logikken i pensjonssystemet når det ikke gis pensjon fra første tjente krone, sier Andersen.

Han mener lavtlønnede blir rammet altfor for hardt.

– Regelen om at du må tjene nesten 100.000 kroner før du får pensjonsopptjening rammer dem som tjener minst fra før uforholdsmessig hardt. De står i fare for å ende opp som fattige pensjonister, sier han og legger til:

– Det nye systemet i folketrygden legger også opp til at du får uttelling for å stå i arbeid lenge. Ikke alle har mulighet til det. Noen er utslitt når de er 62 år, og det er ofte de samme som jobber i lavtlønnsyrker. De blir dobbelt eksponert for en mulig fattig alderdom. Vi mener derfor at dagens lovregler rammer veldig usosialt, og det er en viktig begrunnelse for at vi støtter forslaget til Ap og SV, sier Andersen.

Les også: – Det vil overraske meg om noen partier er uenige i at pensjon fra første krone er rettferdig  

«Blodig urettferdig»

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har kalt dagens regelverk «blodig urettferdig». I går skrev han i en kronikk i VG om hvorfor LO mener det må gjøres noe med lovverket: «Hva betyr dette i praksis? Jo, det betyr at om du har en årsinntekt på litt under 200.000 kroner, så får du bare tjenestepensjonsopptjening for annenhver krone. Hvis inntekten din er nærmere 600.000 kroner får du opptjening for fem av seks kroner. Slik forsterker man lønnsforskjellene i arbeidslivet inn i pensjonisttilværelsen.».

Saken har sitt utgangspunkt i meklingen mellom NHO og LO i 2016, der partene ble enige om å ta kontakt med statsministeren for å modernisere pensjonsordningen i privat sektor. En arbeidsgruppe utredet deretter spørsmålet om pensjon fra første krone. Regjeringen sendte deretter på høring forslag om en individuell pensjonskonto, men ikke forslaget om pensjon fra første krone.

Les også: LO og NHO krangler så milliardene flagrer 

 

Dette er saklen

* Under meklingen mellom NHO og LO i 2016 ble partene enige om å ta kontakt med stats­ministeren for å modernisere pensjonsordningen i privat sektor.

* En arbeidsgruppe ut­­redet deretter spørsmålet om pensjon fra første krone. Regjeringen sendte på høring forslag om en individuell pensjonskonto, men ikke forslaget om pensjon fra første krone.

*Ved tariffoppgjøret i vår dukket spørsmålet opp igjen, men LOs krav om pensjonsopptjening fra første krone i det samord­nede oppgjøret ble blankt avvist av NHO. Bedriftenes interesseorganisasjon argumenterte med at det ville koste næringslivet opp mot 3,5 milliarder kroner.

* Etter dette har LO jobbet for at spørsmålet skal behandles i Stortinget. Det skjer altså nå gjennom forslaget fra Ap og SV.

Kilde: Fri Fagbevegelse