Innenriks

Frykter at pensjon fra første krone vil tvinge bedrifter i kne

Marginene i mange sesongbedrifter er så små at en ekstra pensjonsregning kan føre til færre arbeidsplasser, advarer NHO.

Holmen Fjordhotell på Nesbru i Asker ligger badet i sol. Sommeren har gjort en rask retur denne dagen, men årets mange soldager har ikke gitt uttelling for hotellet, forteller hotellsjef Arve Giske. Nå er han bekymret for at det kan komme en stor pensjonsregning hans vei.

– Vi har vært oppe i over 100 ansatte her. Nå er vi 67. Den eneste måten vi kan dekke inn økte kostnader på, er ved å redusere årsverk, sier Giske.

Les også: Rødt mot blått i pensjonsstriden

Små marginer

I dag trenger ikke arbeidsgivere i privat sektor å betale obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for beløp under 1G, rundt 100.000 kroner. Ansatte som har jobbet kortere enn 12 måneder eller ungdom under 20 år har heller ikke rett på pensjon.

Pensjonsopptjening fra første krone har lenge vært et krav fra LO, og Arbeiderpartiet og SV har fremmet et forslag om dette som skal behandles i Stortinget i høst.

De tar ikke høyde for at marginene i mange sesongbedrifter er små og at inntjeningen er lav, mener Giske. Selv driver han et hotell med en restaurant hvor besøkstallet om sommeren betyr mye.

– Det du tjener på fire gode sommerdager, taper du på én dårlig. Har du fem dårlige dager, har du mistet hele måneden, sier Giske.

– Jeg skulle ønske at lønnsevnen var bedre. Jeg vil jo ha de beste folka. Men vi har ikke mer å gå på, fortsetter han.

Det Trygve Hegnar-eide hotellet hadde i fjor et driftsresultat på rundt 1,9 millioner kroner, ned fra nærmere 2,8 millioner året før. Årsresultatet endte på 1,9 millioner kroner i fjor, ned fra nærmere 2,5 millioner året før.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ansetter ungdommer

Ifølge Giske ansetter hotellet mange innvandrere uten jobberfaring, og om sommeren tar de inn ungdom som vil spe på inntekten. Det er disse som ryker først hvis hotellet må betale mer i pensjon, forteller Giske. Han peker også på de administrative kostnadene ved pensjonsforslaget.

– Noen av de vi tar inn om sommeren, finner ut etter to dager at hotellbransjen ikke er noe for dem. Da blir det veldig krevende om vi skal melde alle disse inn og ut av pensjonsordninger.

Giske tror den ytterste konsekvensen av en ny OTP-ordning vil være at sesongbaserte bedrifter vil måtte gi opp.

– Vi har også hatt et krevende lønnsoppgjør og endringer i forpliktelser mener vi må behandles samlet under lønnsoppgjørene. Summen kan bli for mye for mange. Vi har nådd smertegrensen, sier han.

Les også: – Vi engasjerer oss fordi vi har mange lavtlønnede, og dagens lovverk slår verst ut for dem

– Svekker arbeidslinja

Hotellsjefen blir støttet opp av regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

– Jeg tror hoteller og restauranter vil slite på grunn av ekstra pensjonsutgifter. Mange av disse bedriftene vil kanskje tenke seg om en ekstra gang før de ansetter ekstrahjelp, sier Solli, som også er bekymret for de mange som fortsatt står utenfor arbeidslivet.

– Det er synd at en bransje som virkelig er gode til å inkludere, nå skal få så høye kostnader at de ikke kan fortsette slik. Det må jo være bedre å få folk i jobb, sier Solli.

Hun tror en endring av dagens OTP vil svekke arbeidslinja.

– Det skal lønne seg å jobbe. Hvis forskjellen mellom det man får i lønn og i pensjon minsker, kan vi risikere at flere heller velger å gå av med pensjon enn å jobbe.

Les også: Ishockeyspillere kan bli tatt ut i streik

– Retter opp en feil

Kravet om pensjon fra første krone handler om å rette opp en urettferdighet i pensjonssystemet, svarer LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

– Det vi snakker om, er om vi skal gjeninnføre minstepensjonisten.

Til argumentene fra hotellsjefen om at marginene er små og lønnsomheten lav i deler av bransjen, svarer Følsvik:

– Vi kan ikke basere normal forretningsdrift i Norge på urettferdigheter blant arbeidstakerne. Dette er en gruppe som er utsatt for flere uheldige sider ved arbeidslivet – det er ofte kvinner og unge som er lavtlønna og jobber midlertidig.

Følsvik er enig med NHO i at hotellbransjen fortjener honnør for å ansette mange som ellers ikke ville fått jobb, men hun tror ikke en ny OTP-ordning vil velte bransjen.

– Vi må ha bærekraftige arbeidsplasser, også for de ansatte.

Les også: – Norske fagarbeidere er i fare

Dette er saken

* NHO og LO ble i 2016 enige om å kontakte regjeringen for å modernisere pensjonsordningen i privat sektor.

* En arbeidsgruppe utredet spørsmålet om pensjon fra første krone. Regjeringen sendte på høring forslag om en individuell pensjonskonto, men ikke forslaget om pensjon fra første krone.

* Ved tariffoppgjøret i vår ble LOs krav om pensjon fra første krone avvist av NHO, som argumenterte med at det ville koste næringslivet mange milliarder kroner.

* Siden har LO jobbet for å få spørsmålet opp i Stortinget. Det skjer altså nå gjennom forslaget fra Ap og SV.

* Finanskomiteen skulle opprinnelig avgi sin innstilling til forslaget innen 23. oktober, men behandlingen av saken kan nå bli utsatt.

Kilder: Fri Fagbevegelse, NTB