Innenriks

Nå starter maktkampen om tog og jernbane

EU vil ha større makt over sikkerheten på jernbanen og tvinge Norge til å konkurranseutsette togdriften. Det kan føre til Norges første nei til EØS noensinne.

Regjeringen jobber for tida med EUs fjerde jernbanepakke.

– Vår konklusjon er at fjerde jernbanepakke ikke er forenlig med det vi står for i jernbanepolitikken. Vi deler ikke troen på at alt bør konkurranseutsettes, sier jernbanepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

EUs fjerde jernbanepakke er på vei til Norge. Regjeringen har allerede sendt ut en rekke forslag til lovendringer for å implementere jernbanepakken, og det er forventet at Stortinget må ta stilling til pakken denne vinteren. Høringsfristen gikk ut denne uka.

Les også: Advarer mot jernbanepakke

For mye makt?

Den fjerde jernbanepakken inneholder en rekke tiltak som kan få store konsekvenser for hvordan vi driver jernbane i Norge. Hovedhensikten med pakken er å harmonisere og forenkle regelverket for jernbane i Europa slik at land lettere kan samarbeide om togruter.

Men kritikerne mener EU krever for mye makt av landene. Blant annet skal jernbanebyrået ERA få større makt over sikkerheten til norsk jernbane. Det kreves også at all drift av jernbane i Norge konkurranseutsettes med hele Europa som markedsplass.

Kan ende med å si nei

Det har ført til at EØS-tilhengerne i Arbeiderpartiet har endt opp med å si nei til den fjerde pakken. Det betyr at dersom de får KrF med seg på laget, kan Norge for første gang ende opp med å si nei til et pålegg fra EU.

Men å si nei til den fjerde pakken kan få svært negative konsekvenser for Norge, advarer NHO. Direktøren for næringspolitisk avdeling, Per Øyvind Langeland, frykter et nei til fjerde jernbanepakke.

– Vi mener at den fjerde pakken ikke innebærer de store endringene for Norge. Det er mange revisjoner av tidligere direktiver og regler som allerede er implementert av mer teknisk karakter. Dette med konkurranse i jernbanesektoren har vi vært for uavhengig av høringen, og vi støttet regjeringens arbeid med jernbanereformen. Vi ser ikke at dette er en så stor sak at det er nødvendig å legge ned veto, sier Langeland.

Dessuten er det slik at vi allerede i dag er godt i gang med konkurranseutsetting av jernbanen i Norge. Er det noen grunn til å stanse en jernbanepakke som pålegger oss å gjøre det vi allerede gjør? Ja, mener Arbeiderpartiet.

Dagsavisen mener: Angrep på jernbanen

Konkurranse for alltid

– Jeg forstår det poenget, og den norske regjeringen går faktisk litt lenger enn det som ligger i jernbanepakken. I den fjerde pakken finnes det noen få unntaksbestemmelser for hva som skal konkurranseutsettes, men i Norge er det bestemt at 100 prosent skal ut på anbud. Men vi håper å finne et annet politisk flertall som gjør det mulig å endre nåværende politikk. Slutter vi oss til den fjerde pakken, har vi bestemt at alt skal konkurranseutsettes i all evighet, sier Myrli.

NHO frykter også at å si nei til den fjerde jernbanepakken vil utfordre hele EØS-avtalen og tilgangen til det indre markedet i EU, fordi transport er en svært sentral del av nettopp det markedet.

– Transport er en forutsetning for bevegelighet mellom land for personer, gods og varer. Det har vært en felles tverrpolitisk ambisjon å få mer av godset fra vei og over på bane og sjø. Alle har også en ambisjon om at toget skal være en del av løsningen for å transportere flere folk rundt i de store byområdene. Vi er litt urolige for at hvis man sier nei til dette, gjør det de ambisjonene vanskeligere å gjennomføre. Det er dårlige nyheter for miljø og klima, sier han.

Sikkerhet på sporet

Et annet viktig argument mot den fjerde pakken er at EU krever større makt over sikkerheten på jernbanen. Kort oppsummert skal EUs jernbanebyrå sikkerhetsgodkjenne togmateriell. Fordi sikkerheten i andre EU-land kan være dårligere enn i Norge, frykter kritikerne at standarden på sikkerhet her til lands også kan bli dårligere, som Dagsavisen skrev i går.

Men det argumentet forstår ikke NHO.

– Vi har vært i dialog med Jernbanetilsynet både om ansvaret for tilsyn og sikkerhetsaspektene. De deltar i det europeiske jernbanebyrået der de jobber aktivt med sine nordiske kollegaer og påvirker utviklingen i Europa. Hvis norske tog skal til Europa kreves det uansett en godkjenning fra EU, ellers blir toget stoppet på grensen. Det norske jernbanetilsynet er fortsatt den aktøren i Norge som sørger for tilsyn og sørger for at de spesielle kravene vi har her med tanke på vinterføre følges, sier Langeland. (ANB)

Les også: NATO-styrker stanses av dårlig jernbane