Innenriks

Etaten bråsnudde etter fire måneder

I fire måneder jobbet direktører i Utdanningsetaten entusiastisk for et samarbeid med byråd Inga Marte Thorkildsens tidligere arbeidsgiver Forandringsfabrikken (FF). Dagen etter varselet mot byråden om at hun brøt anskaffelsesreglene, ba etaten FF om et økonomisk anslag for deres engasjement for Osloskolen.

Det viser omfattende e-post korrespondanse mellom flere direktører i ledergruppa i Utdanningsetaten og Forandringsfabrikken (FF) helt tilbake til mai 2018, som Dagsavisen har bedt om tilgang til.

I varselet mot Thorkildsen, som det anonyme varslingsmottaket til kommunen mottok fredag 7. september, kom det fram påstander om at Thorkildsen har pålagt etaten å kjøpe tjenester fra sin tidligere arbeidsgiver Forandringsfabrikken – i strid med regler for offentlige anskaffelser.

Påstandene blir blankt avvist i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Forandringsfabrikkens «barnesyn og verdigrunnlag» er nevnt i tildelingsbrevet fra byråden til etaten, men det fremkommer ikke pålegg om eller omfang av et samarbeid.

Ingen i Utdanningsetatens toppledelse vil la seg intervjue muntlig i saken.

Les også: Kritisk til bruken av varsling i skolekonflikten

Entusiastisk

– Dersom en byrådsavdeling mener at en underliggende etat skal benytte en spesifikk samarbeidspartner i et prosjekt, vil dette bli formidlet gjennom formelle styringsdokumenter som tildelingsbrev eller oppdragsbrev. Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap har ikke formidlet noe pålegg om bruk av Forandringsfabrikken, fastslår kommunikasjonsrådgiver Karin Steenstrup overfor Dagsavisen.

Dokumentasjon Dagsavisen har fått tilgang til, viser at etatens egne direktørtopper i lang tid presset på for å sikre et vidtrekkende samarbeid med FF.

Onsdag 2. mai i år ble det avholdt lederseminar der både politisk ledelse og toppledergruppa i Utdanningsetaten deltok. Lederen i Forandringsfabrikken sammen med ungdommer, snakket om hvordan kunnskap basert på barns egne erfaringer med offentlige instanser kan brukes til å gjøre skole, barnevern og andre systemer tryggere og mer nyttig for dem det gjelder.

Les også: Derfor velger Dagsavisen å publisere hele varselet

Leder i FF, Marit Sanner, beskriver entusiasmen som møtte dem slik:

– Rett etter møtet oppfattet vi at flere av direktørene var begeistret for rådene de hadde fått og ønsket samarbeid inn i sine prosjekter i Osloskolen. Vi hadde all grunn til å tro at de virkelig ønsket dette, sier Sanner.

Hun trekker spesielt fram assisterende etatsdirektør i Utdanningsetaten Patrick Stark, områdedirektør for de videregående skolene Pål Riis og direktør Bjørn Indrelid – prosjektleder for U22-prosjektet, «Ungdomsskoler mot 2022».

Dagen etter sendte Indrelid en e-post til Sanner der han takket for «en annerledes og nyttig dag i går» og inviterte til videre samarbeid. Deretter rettet han en forespørsel om FFs deltakelse under et seminar for skoleledere i bydel Stovner og Alna på Støtvig hotell 27. juni, og oppstart av U22 torsdag 9. august.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

«Det berørte meg»

Den 14. mai meldte nok en direktørtopp, Pål Sverre Riis, sin tydelige interesse:

«Det berørte meg i møte med dere under seminaret vi hadde med byrådsavdelingen, betydningen av at trygge voksne evner å komme inn bak unges negative atferd og inn til kjernen gjennom dialog og god relasjon.»

Riis bekreftet også FFs deltakelse på et seminar med åtte videregående skoler 4. juni, og avsluttet: «Jeg ser fram til et spennende og viktig samarbeid.»

Den 13. juni dukket en ny e-post signert direktør Bjørn Indrelid opp i FFs innboks: «Takk for det fine opplegget vi har kommet fram til 27. juni på Støtvig. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med Forandringsfabrikken inn i U22.»

Den 24. august ville han møte FF-ledelsen for å diskutere ytterligere utvidelse av samarbeidet.

Les også: Utdanningsetaten truet byråd Tone Tellevik Dahl med varsel

Ba om avklaring

Fire dager senere, tirsdag 28. august, oppsummerte han: «Møtet ga meg ny energi og tro på at vi skal lykkes i et utvidet samarbeid.» Deretter ba han om avklaring av FFs deltakelse under:

* Elevkonferanse tirsdag 25. september.

* Lederseminar 13. og 14. november på Holmenkollen.

* Møter med hele personalet på 14 skoler i perioden fra midten av november og ut våren 2019.

Fortsatt har ingen i Utdanningsetaten tatt initiativ til å avklare økonomiske forhold eller spørsmål om anskaffelser knyttet til FFs engasjement i Osloskolen.

Ifølge byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap er det Utdanningsetatens eget ansvar å gjøre nødvendige vurderinger:

– Før etaten inngår en eventuell kontrakt med en samarbeidspartner eller leverandør, er det opp til etaten selv å gjøre en faglig vurdering og sikre at en anskaffelse skjer i tråd med regelverket, sier kommunikasjonsrådgiver Karin Steenstrup.

Les også: Nok et varsel mot Thorkildsen

Dukker opp i varselet

En uke før varselet mot Thorkildsen sendes varslingsmottaket, bringer FF selv temaet på banen når det blir snakk om deltakelse på 14 skoler. De skriver: «Vi må bare ta en prat om honorar. Vi jobber uten grunnfinansiering på dette området, så vi er nødt til å ta honorar for dette samarbeidet». Direktør Indrelid svarer: «Vedrørende honorar – vi snakket om det allerede på sommerens seminar. Dette er helt ok. Dere må bare stipulere en pris per gang.»

FFs epostsvar til Indrelid ender én uke senere ordrett opp i det alvorlige varselet mot byråd Thorkildsen der det står:

«Vi tar jo i utgangspunktet 15.000 pluss reise for opp til halve dager, 20.000 for hele dager, og er det mange og stort rigg så kan det bli mer.»

Det er denne setningen som tallfester varselets alvorlige anklager om «et samlet kostnadsnivå som etter all sannsynlighet vil overgå terskelverdien for anskaffelser», noe som i så fall vil være et lovbrudd.

Ifølge regler om offentlige anskaffelser skal oppdrag som overskrider 100.000 kroner ut på anbud.

Les også: Åpen strid på rådhuset - Søgnen nekter å gå av

Bare skriftlig

Dagsavisen ba direktør Bjørn Indrelid om et intervju om saken. Indrelid ba om tema og spørsmål tilsendt på forhånd, hvilket han fikk. 20 minutter før intervjuet skulle finne sted, varslet UDE-direktøren at han kun ville svare på spørsmål skriftlig.

– Har du på noe tidspunkt vært betenkt over et mulig samarbeid fordi det kunne være «uetisk og i strid med offentlige anskaffelser»?

– Den 31. august fikk vi mail der Forandringsfabrikken kom med priser på «15.000 pluss reise for opp til halve dager, 20.000 for hele dager, og store rigg så kan det bli mer.» Da snakket jeg med økonomiavdelingen med flere i UDE for å se om vi her hadde «anskaffelsesmessige utfordringer», svarer Indrelid i en e-post.

Økonomidirektør i Utdanningsetaten, Thomas Bang, bekrefter forespørselen, som kom nesten fire måneder etter at etatens samarbeid med Forandringsfabrikken fikk sin start i begynnelsen av mai.

– Jeg ga en muntlig tilbakemelding om at jeg var enig i at dette må håndteres i tråd med lov om offentlige anskaffelser. Jeg er ikke blitt bedt om noen nærmere analyse knyttet til det. Den som gjennomfører en anskaffelse, har ansvar for å følge lovverket, skriver han i en e-post.

Likevel fortsatte etaten samarbeidet. Hvorfor det ikke ble stoppet, er ett av spørsmålene Dagsavisen ikke får svar på.

Hverken assisterende etatsdirektør Patrick Stark eller assisterende etatsdirektør Dag Hovdhaugen vil svare på spørsmål fra Dagsavisen.

Les også: Nytt varsel – nå også mot Raymond Johansen

Avlyst på kort varsel

Assisterende etatsdirektør Patrick Stark sendte lørdag 8. september, dagen etter at varselet mot Thorkildsen når varslingsmottaket, en e-post til Marit Sanner i Forandringsfabrikken der de blir bedt om å komme med et økonomisk anslag på sitt engasjement for Osloskolen. Han skriver: «Fint om du kan sende meg et beløp slik at jeg kan formidle det til økonomidirektøren vår. Budsjettet vårt i 2019 blir cirka 15 milliarder, men det er viktig at vi vet om alle innsatsene for å være presis i en konsekvensanalyse vi skal legge fram.»

Direktør Bjørn Indrelid var tilsynelatende i den tro at samarbeidet med FF skulle gå som planlagt til tross for prisen. Så sent som søndag 16. september sendte han en e-post til leder Marit Sanner. Der bekreftet han at programmet skal sendes ut til samtlige 14 skoler neste dag; «etter behandling her nede» med hentydning til etatens kontorer på Helsfyr.

Ti dager etter at Stark ber FF «sende et beløp», og programmet er spikret for elevkonferansen 25. september der FF skal delta, gjør Stark helomvending.

I en e-post til FF datert 18. september skriver han: I lys av siste dagers medieomtale av formalitetene rundt samarbeidet med dere, har vi behov for å gå noen runder internt, før vi eventuelt gjennomfører flere oppdrag sammen. Vi må derfor inntil videre avlyse de avtalene vi har, herunder deltakelse på samlingen fredag 21. september og 25. september. Vi ber om forståelse for dette.»

Les også: Dette er de påståtte lovbruddene som kan skape problemer for Thorkildsen (DA+)

Mer fra Dagsavisen